Pripoistenie chorôb a nezamestnanosti

prazdne-vrecka-ivanS
Môžem si poistiť stratu zamestnania aj keď pracujem na polovičný úväzok? V akej výške dostanem náhradu platu? Je toto poistenie ako samostatný produkt, alebo ho poisťovňa ponúka vo forme pripoistenia k životnej poistke? Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, napíšte nám na adresu redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Mám poistenie práceneschopnosti v istej poisťovni. Riadne ju platím.Stratil som prácu a v ochrannej dobe som bol na PN. Poisťovňa odmieta plniť, pretože som bol nezamestnaný.Čo robiť?
Odpoveď: Pre každé poistenie sú platné poistné podmienky. Tie okrem iného definujú poistnú udalosť a vznik nároku na poistné plnenie. Bohužiaľ, poistné podmienky pre tento konkrétny prípad nám nie sú známe. Odporúčam dohľadať v nich, ako je definovaná poistná udalosť a výluky z poistného plnenia.
Odpovedal: Andrea Chválová (01.06.2011)
Otázka: Máte nejaké lehoty ako dlho musí byť klient zamestnaný, aby ste ho poistili?
Odpoveď: Podmienka minimálneho trvania pracovného pomeru je 12 mesiacov nepretržite a klient ju musí splniť pri dojednávaní poistenia. Pre moment straty zamestnania sa dĺžka pracovného pomeru nestanovuje.
Odpovedal: Andrea Chválová (16.05.2011)
Otázka: Ako rýchlo a dlho poisťovňa môže vyplácať stratený plat?
Odpoveď: Náhrada straty na zárobku (tj, dohodnutá mesačná dávka) sa začína vyplácať po uplynutí troch mesiacov nezamestnanosti. Ak nezamestnanosť stále trvá, klient má nárok na dávky až za 12 mesiacov.
Odpovedal: Andrea Chválová (09.05.2011)
Otázka: Koľko percent z príjmu mi poisťovňa preplatí a má nejaké dolné a horné stropy?
Odpoveď: Klient má nárok na mesačnú dávku, ktorej výšku si dohodol v poistnej zmluve. Každopádne by mala odzrkadľovať jeho reálnu stratu na zárobku, keby došlo k strate zamestnania (tj. rozdiel medzi čistou mzdou a predpokladanou výškou dávky v nezamestnanosti od Sociálnej poisťovne). Minimálna výška mesa…
Odpovedal: Andrea Chválová (09.05.2011)
Otázka: Môžem sa poistiť proti strate práce, ak pracujem na pol úväzku či na dohodu?
Odpoveď: Pre dojednanie poistenia je treba v tomto smere splniť podmienku min. trvania pracovného pomeru 12 mesiacov (práce na dohodu sú taktiež pracovným pomerom); pracovný pomer na dobu neurčitú a min. týždenný pracovný čas 30 hodín.
Odpovedal: Andrea Chválová (03.05.2011)
Otázka: Akú výšku plnenia mi poisťovňa ponúka na deň a od čoho závisí?
Odpoveď: Min. výška plnenia na deň je 5 EUR. Každopádne závisí od vlastného želania klienta, akú stratu príjmu si v prípade PN potrebuje zabezpečiť. Klient si môže zabezpečiť stratu príjmu až vo výške 100 EUR na deň.
Odpovedal: Andrea Chválová (20.04.2011)
Otázka: Dostanem plnenie hneď po uzavretí poistenia alebo je tam istá čakacia doba?
Odpoveď: Čakacia doba sa uplatňuje len v prípade PN z dôvodu choroby a trvá 2 mesiace od začiatku poistenia. V prípade PN z dôvodu úrazu sa teda čakacia doba neaplikuje.
Odpovedal: Andrea Chválová (20.04.2011)
Otázka: Je rozdiel v plnení pri úraze a chorobe?
Odpoveď: Okrem čakacej doby pri chorobe neexistujú ďalšie rozdiely.
Odpovedal: Andrea Chválová (20.04.2011)
Otázka: Ak som chorý iba pár dní dostanem poistné plnenie?
Odpoveď: Nie, za pár dní PN nárok na poistné plnenie nevzniká.
Odpovedal: Andrea Chválová (18.04.2011)
Otázka: Som SZČO a som nemocensky poistený v sociálnej poisťovni. Môžem sa poistiť proti práceneschopnosti aj vo vašej poisťovni? Čo navyše mi ponúkate?
Odpoveď: Riziko práceneschopnosti si u nás môže poistiť aj klient, ktorý je SZČO. V prípade práceneschopnosti iba po úraze ponúkame poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. V prípade práceneschopnosti (po chorobe alebo po úraze) ponúkame poistenie ušlého zárobku. V  bidvoc…
Odpovedal: Andrea Chválová (15.04.2011)
Otázka: Musím si pri poistení straty práce kúpiť aj životné poistenie alebo je to samostatný produkt?
Odpoveď: Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti sa dojednáva ako pripoistenie v rámci programov životného poistenia. Samostatne sa teda neponúka.
Odpovedal: Andrea Chválová (15.04.2011)

Vyberáme z banky.sk