Téma: Pripoistenie chorôb a nezamestnanosti
Otázka:

Môžem sa poistiť proti strate práce, ak pracujem na pol úväzku či na dohodu?

Odpoveď:
Pre dojednanie poistenia je treba v tomto smere splniť podmienku min. trvania pracovného pomeru 12 mesiacov (práce na dohodu sú taktiež pracovným pomerom); pracovný pomer na dobu neurčitú a min. týždenný pracovný čas 30 hodín.
Odpovedal: Andrea Chválová (03.05.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk