Téma: Pripoistenie chorôb a nezamestnanosti
Otázka:

Koľko percent z príjmu mi poisťovňa preplatí a má nejaké dolné a horné stropy?

Odpoveď:
Klient má nárok na mesačnú dávku, ktorej výšku si dohodol v poistnej zmluve. Každopádne by mala odzrkadľovať jeho reálnu stratu na zárobku, keby došlo k strate zamestnania (tj. rozdiel medzi čistou mzdou a predpokladanou výškou dávky v nezamestnanosti od Sociálnej poisťovne). Minimálna výška mesačnej dávky je 100 EUR, maximálna 2.000 EUR.
Odpovedal: Andrea Chválová (09.05.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk