Téma: Pripoistenie chorôb a nezamestnanosti
Otázka:

Som SZČO a som nemocensky poistený v sociálnej poisťovni. Môžem sa poistiť proti práceneschopnosti aj vo vašej poisťovni? Čo navyše mi ponúkate?

Odpoveď:
Riziko práceneschopnosti si u nás môže poistiť aj klient, ktorý je SZČO. V prípade práceneschopnosti iba po úraze ponúkame poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. V prípade práceneschopnosti (po chorobe alebo po úraze) ponúkame poistenie ušlého zárobku. V  bidvoch prípadoch si klient volí výšku dennej dávky podľa vlastného želania.
Odpovedal: Andrea Chválová (15.04.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk