Poistenie úveru

pozicka
Musíte mať úver poistený? Od čoho závisí výška poistenia a aké riziká si môžete poistiť? Ako môžete zrušiť poistenie úveru? V čom sa líši poistenie úveru od životnej poistky? Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk

Otázka: V čom sú iné riziká pri poistení úveru a pri životnej poistke? Neprekrývajú sa navzájom? 
Odpoveď: Poistenie úveru je produkt „šitý na mieru úveru“, kedy výška poistnej sumy sa viaže priamo na úver a poistenie PN a straty zamestnania na výšku splátky. Plnenie z poistnej udalosti ide priamo banke a klientovi stačí teda dodať len príslušné doklady k poistnej udalosti. Pri životnom poistení si kl…
Odpovedal: Dáša Polláková (29.09.2014)
Otázka: Ak som dlhodobo chorý, ako dlho bude za mňa poisťovňa platiť úver? 
Odpoveď: V prípade poistenia pracovnej neschopnosti poisťovňa prepláca až do 12 úverových splátok za jednu poistnú udalosť.  
Odpovedal: Dáša Polláková (26.09.2014)
Otázka: Ak si poistím úver, a o mesiac ma prepustia môžem dostať poistné plnenie? 
Odpoveď: Plnenie za stratu zamestnania si klient môže nárokovať až po uplynutí ochrannej čakacej doby, ktorá je 90 dní, takže klient v tomto prípade nebude mať nárok na plnenie.  
Odpovedal: Dáša Polláková (25.09.2014)
Otázka: Prečo poisťovňa nezačne splácať úver hneď ako poistenec stratí prácu? Načo sú tam čakacie lehoty? 
Odpoveď: Čakacie lehoty pri zjednaní poistenia majú pre poisťovňu „ochranný charakter“. V uvedenom prípade slúžia napríklad na predchádzanie poistným podvodom, kedy klient už môže tušiť, že stratí zamestnanie a uzatvorí si preto poistenie.  
Odpovedal: Dáša Polláková (23.09.2014)
Otázka: Má poistenie úveru nejako obmedzené poistné krytie? 
Odpoveď: Poistenie úveru je možné dojednať len na poistnú sumu vo výške úveru, výnimku tvorí poistenie k hypotekárnym úverom, kde je možné poistnú sumu pre poistenie smrti alebo invalidity znížiť až na 50% z výšky úveru. V rámci poistenia pracovnej neschopnosti a straty zamestnania je poistné krytie obmed…
Odpovedal: Dáša Polláková (19.09.2014)
Otázka: Môžem si poistiť aj úver na kreditnej karte? 
Odpoveď: Kreditná karta má špeciálne druhy poistenia. Napríklad v ČSOB ku kreditnej karte aktuálne ponúkame poistenia, ktoré súvisia s cestovaním alebo nakupovaním. Klient si môže dojednať ku svojej kreditnej karte napríklad cestovné poistenie platné po celom svete či poistenie ochrany nákupu a predĺženej…
Odpovedal: Dáša Polláková (17.09.2014)
Otázka: Aké riziká sa hodia poistiť pri spotrebáku a aké pri hypotéke? 
Odpoveď: V oboch prípadoch platí, že poistenie by malo eliminovať čo najväčšie množstvo rizík. Čím je suma úveru vyššia, tým komplexnejšie poistenie by si mal klient zvoliť. Prípadná neschopnosť splácať úver by totiž mohla veľmi vážne ohroziť životnú situáciu rodiny. Štandardne by si mal klient poistiť sv…
Odpovedal: Dáša Polláková (16.09.2014)
Otázka: Zaplatí človek z regiónu na východe Slovenska s vyššou mierou nezamestnanosti viac za poistenie úveru ako klient kde je nezamestnanosť nižšia?
Odpoveď: Poistné je rovnaké pre celé územie SR, nemá naň vplyv rôzna miera nezamestnanosti v našich regiónoch.
Odpovedal: Dáša Polláková (09.09.2014)
Otázka: Od čoho závisí cena poistenia úveru?  
Odpoveď: Cena poistenia úveru závisí v prvom rade od výšky a doby splácania úveru. Pri hypotekárnych úveroch ovplyvňuje výšku poistného aj vek poisteného. 
Odpovedal: Dáša Polláková (08.09.2014)
Otázka: Aké riziká kryje poistenie úveru? 
Odpoveď: Poistenie úveru kryje riziká ako smrť, invalidita, práceneschopnosť či stratu zamestnania. Samozrejme, je možné si vybrať z viacerých variant krytia rizík. 
Odpovedal: Dáša Polláková (05.09.2014)
Otázka: Je poistenie úveru povinné alebo dobrovoľné? 
Odpoveď: Poistenie úveru nie je povinné. Ľuďom ho však odporúčame. Počas doby splácania záväzku totiž môžu nastať nečakané situácie ako napríklad strata zamestnania, dlhodobá PN a podobne. Poistenie úveru práve pri takýchto udalostiach podáva pomocnú ruku. V prípade nepredvídaných životných situácií poisť…
Odpovedal: Dáša Polláková (02.09.2014)
Otázka: Ak vypoviem poistenie úveru môže mi banka zvýšiť úrokovú sadzbu? 
Odpoveď: Ak ste pri poskytnutí úveru dostali zľavu na úrokovej sadzbe vďaka poisteniu úveru, banka môže pri zrušení poistného zľavu odňať. Samozrejme, túto skutočnosť by ste mali mať zapracovanú vo vašej zmluve k úveru.  
Odpovedal: Angelika Farkašová (30.09.2013)
Otázka: Ak budem nezamestnaný viac ako rok, bude za mňa poisťovňa platiť úver aj dlhšie? 
Odpoveď: V prípade straty zamestnania sa v našej poisťovni poistné plnenie z jednej poistnej udalosti vypláca maximálne po dobu 6 mesiacov. 
Odpovedal: Angelika Farkašová (19.09.2013)
Otázka: Prečo poisťovňa nezačne splácať úver hneď ako poistenec stratí prácu? Načo sú tam čakacie lehoty? 
Odpoveď: Poistenie straty zamestnania je určené pre dlhodobú nezamestnanosť v trvaní minimálne 60 dní. Preto sa poistenie začne plniť až po uplynutí tejto doby. 
Odpovedal: Angelika Farkašová (17.09.2013)
Otázka: Keď sa chce klient z regiónu s vyššou mierou nezamestnanosti poistiť proti strate práce zaplatí viac ako klient kde je nezamestnanosť nižšia?  
Odpoveď: Nie, nezaplatí viac. Klienti na celom území Slovenska zaplatia rovnako. Výška poistného totiž závisí napr. od výšky úveru, jeho typu či výšky splátky. 
Odpovedal: Angelika Farkašová (16.09.2013)
Otázka: Ak si poistím spotrebný úver, musím ešte niečím ručiť?  
Odpoveď: Poistenie spotrebného úveru nie je viazané na potrebu ručenia, resp. zabezpečenia úveru. Základným predpokladom pre poskytnutie spotrebného úveru je vaša bonita. Ak váš príjem nie je postačujúci, je možné pridať si ručiteľa a tak získať požadovanú výšku úveru.  
Odpovedal: Angelika Farkašová (10.09.2013)
Otázka: Môžem si poistiť aj úver na kreditnej karte?  
Odpoveď: Áno, aj na kreditnej karte je možné zriadiť si poistenie úverového rámca, ktoré vás ochráni v prípade neočakávaných životných situácií a pomôže s úhradou dlhu, ktorý máte na kreditnej karte. 
Odpovedal: Angelika Farkašová (09.09.2013)
Otázka: Aké riziká kryje poistenie úveru? 
Odpoveď: Poistenie schopnosti splácať úver kryje riziko nesplácania úveru v prípade nepredvídateľných životných situácií, do ktorých sa v priebehu splácania úveru môžete dostať . Na výber môžu byť rôzne balíky poistenia,  - Základný balík, ktorý sa vzťahuje na poistenie schopnosti splácať úver v…
Odpovedal: Angelika Farkašová (05.09.2013)
Otázka: Dostanem nejaké zľavy pri úroku, ak si poistím úver? 
Odpoveď: Pri stanovení úrokovej sadzby na spotrebiteľskom úveru ste bankou posudzovaný komplexne, podľa vašej bonity. Niektoré banky ponúkajú zľavy na úrokovej sadzbe v prípade ak si zakúpite iný produkt alebo službu – akou je napríklad poistenie úveru.  
Odpovedal: Angelika Farkašová (04.09.2013)
Otázka: Je poistenie úveru povinné alebo dobrovoľné? 
Odpoveď: Poistenie spotrebiteľských úverov je dobrovoľné poistenie, pre ktoré sa môžete rozhodnúť. Poistenie úveru chráni vás aj vašu rodinu pred problémami so splácaním úveru, do ktorých sa môžete dostať pri neočakávaných životných situáciách. Poistenie úveru získate jednoducho priamo pri podpise Zmluvy …
Odpovedal: Angelika Farkašová (03.09.2013)
1 2 »

Vyberáme z banky.sk