Téma: Poistenie úveru
Otázka:

Ak som dlhodobo chorý, ako dlho bude za mňa poisťovňa platiť úver? 

Odpoveď:
V prípade poistenia pracovnej neschopnosti poisťovňa prepláca až do 12 úverových splátok za jednu poistnú udalosť.  
Odpovedal: Dáša Polláková (26.09.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk