Poistenie pre dobrovoľných hasičov

Na Slovensku je približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej činnosti. Od mája taktéto poistenie už existuje.

436744768_6606007092041_4682621123979878352_n
Na Slovensku je evidovaných približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí okrem zásahov pri požiaroch alebo živelných udalostiach pôsobia aj pri požiarnej a inej prevencii a edukácii. Keďže nie sú zamestnancami obce a za svoju činnosť nepoberajú plat, na ktorý by im obec v prípade spôsobenia škody mohla siahnuť, štandardné poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca si dobrovoľní hasiči uzavrieť nemôžu. „V súčasnosti neexistuje legislatívne ošetrenie zodpovednosti pre prácu vykonávanú členom Dobrovoľného hasičského zboru. V prípadoch, ako bol aj ten, ktorý sa odohral v obci Oravská Poruba, tak dobrovoľní hasiči museli škody, ktoré spôsobili, hradiť z vlastného vrecka,“ vysvetľuje Tomáš Potúček, riaditeľ poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali.

Spolupráca medzi Generali, spoločnosťou Cordata a Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR vyústila do vzniku nového poistného produktu – Poistenie zodpovednosti za škodu pre dobrovoľných hasičov.

„Členovia DPO SR zaradení do zásahových jednotiek miest a obcí (DHZO/DHZM), ale i ostatní členovia Dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku, sa už nebudú musieť obávať rizika spojeného so spôsobením škody na majetku pri vykonávaní zásahovej a inej činnosti. Naši členovia dlhodobo poukazovali na skutočnosť, že sa dobrovoľne a bez nároku na odmenu podieľajú na vykonávaní zásahov a iných nežiaducich udalostiach, no v prípade spôsobenia škody pri tejto činnosti, bola od nich vymáhaná náhrada. Som veľmi rád, že sa podarilo tento projekt dotiahnuť do úspešného konca, a preto chcem poďakovať poisťovni Generali a zástupcom spoločnosti Cordata, ktorí sa na príprave podieľali,“ povedal prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Jozef Smolinský.

Čo poistenie kryje?

Poistenie zodpovednosti za škodu si môže uzatvoriť každý člen Dobrovoľného hasičského zboru obce. „Poistenie zodpovednosti za škodu bude dobrovoľného hasiča kryť, ak spôsobí škodu pri plnení úloh vyplývajúcich z práce člena Dobrovoľného hasičského zboru obce. Ide o situácie, keď svojím konaním neúmyselne poškodí majetok, ktorý Dobrovoľný hasičský zbor obce užíva pre účely požiarnej ochrany a ochrany pred katastrofami, čiže aj v prípade poškodenia hasičského auta či inej hasičskej techniky,“ vysvetľuje Potúček.

Poistenie sa uzatvára na obdobie jedného roka a výška poistného krytia je 8 000 eur. Výška poistného je 48 eur ročne.

Spoluúčasť je stanovená na 30 eur a 150 eur na motorových vozidlách a strojoch.

Ako si je možné poistenie uzatvoriť?

Poistenie si dobrovoľní hasiči môžu uzatvoriť online vyplnením elektronického formulára umiestneného na webstránke Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR https://poistka.dposr.sk/ a následnom zaplatení poistného.

Vyberáme z poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk