Podvodné prepoistenie do zdravotnej poisťovne sa dá odhaliť viacnásobnou kontrolou

Prešetrenie neoprávneného prepoistenia robí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale aj poisťovňa. Ako treba postupovať, ak zistíte, že ste boli prepoistený bez vášho vedomia?

Doktor a peniaze-005
Na redakciu Poistovne.sk sa obrátila naša čitateľka s tým, že bola prepoistená do inej zdravotnej poisťovne bez toho, aby o tom vedela. Sama si nebola vedomá, že prihlášku podpisovala, takže má podozrenie, že to bol podvod. Poistovne.sk zisťovali, čo má v takom prípade poistenec robiť a či sa také prípady stávajú často.

Zdravotné poisťovne nechcú uvádzať presné čísla ako často sa s týmito prípadmi stretávajú. Nedozvedeli sme sa, či je to rozšírený jav v desiatkach či stovkách prípadoch ročne. Poisťovne však potvrdzujú, že sa tieto prípady dejú. „Evidujeme viacero sťažností od našich poistencov so žiadosťou o pomoc vo veci nekalého náboru. Mnohí z nich sa stali obeťou podvodného konania a zavádzania,“ uvádza Matej Neumann, hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Ako riešiť podvodné prepoistenie

Ak človek zistí, že bol bez svojho vedomia prepoistený môže podať podnet na prešetrenie na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Ak by to klient zistil už do 30. septembra tiež môže podať späť vzatie prihlášky. Lenže v praxi sa človek dozvie, že bol podvodne prepoistený až keď na začiatku ďalšieho roka dostane kartičku od novej poisťovne, kde nechcel byť. Úrad pre dohľad si môže pre posúdenie podnetu vyžiadať ďalšie doklady, prípadne vyjadrenie klientovej poisťovne. Po preskúmaní rozhodne o zmene podanej prihlášky alebo o jej platnosti. Zdravotná poisťovňa potom koná na základe rozhodnutia Úradu. Voči rozhodnutiu je možné sa odvolať.

Ak je človek nespokojný s rozhodnutím Úradu či poisťovne, môže sa obrátiť aj na políciu. Okrem tohto štátneho úradu si každá poisťovňa robí aj interné šetrenie prípadu.

Kde najčastejšie nastáva pochybenie

Vina za nekalé prepoistenie môže padnúť na zamestnanca poisťovne, na sprostredkovateľa alebo aj na samotného klienta, ktorý len zabudol, že podpísal prihlášku. „Pri zmene zdravotnej poisťovne sa niekedy stretneme s tým, že klient s odstupom času svoje rozhodnutie prehodnotí alebo zabudne na to, že podal prihlášku vzhľadom na dlhší čas medzi podaním prihlášky a vznikom poistenia,“ uvádza Matej Štepiansky, hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera.

Union zdravotná poisťovňa má zavedené organizačné opatrenia, aby bol nábor vykonávaný v súlade s právnymi predpismi. Každý podnet si riadne preveruje. „Netolerujeme neetické správanie sa kolegov. V prípade, ak sa preukáže podanie klienta ako opodstatnené, okamžite prijímame potrebné opatrenia, ako aj vyvodenie zodpovednosti voči zamestnancovi, ktorý porušil pravidlá pre nábor,“ vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Podobne postupujú aj iné poisťovne. „Keď sa to stalo v našej spoločnosti, konali sme voči takému zamestnancovi veľmi nekompromisne, pretože takéto praktiky netolerujeme,“ dodáva M. Štepiansky.

Spôsoby zneužitia

Na podvodné prepoistenie sa väčšinou používajú rôzne spôsoby. Najbežnejší je priame sfalšovanie podpisu. Prípadne zavádzanie pri podpisovaní prihlášky, kedy človek ani nevie aké tlačivo podpisuje.

Problém pre podvodníkov môže byť aj to, že na podanie prihlášky do zdravotnej poisťovne nestačí len podpis. Musí od podvedeného vylákať aj povinné náležitosti v prihláške ako: meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia či čísla občianskeho preukazu. „V prípade úmyselného podvodu musí dochádzať k zneužitiu viacerých údajov klienta,“ dodáva M.Štepianský. Pritom každú prijatú prihlášku kontroluje poisťovňa aj ÚDZS.

Zamestnávateľ podvod tiež odhalí

O podvodnom prepoistení treba informovať aj zamestnávateľa, ktorý platí za zamestnanca zdravotné odvody. Keď nevie, že je v inej poisťovni môže naďalej posielať peniaze do pôvodnej poisťovne. Tiež lekár by mal vedieť v ktorej zdravotnej poisťovni je človek poistený. Môže sa totiž stať, že pacienta odmietne vyšetriť, keď zistí, že pôvodná poisťovňa mu odmietla preplatiť výkony, lebo pacient zmenil poisťovňu.

Zamestnávateľ tak môže prispieť aj k skorému odhaleniu podvodu. Má totiž po zmene poisťovne oznamovaciu povinnosť do 8 dní nahlásiť poistenca do príslušnej zdravotnej poisťovne. „V prípade, ak zamestnávateľ v mesačnom výkaze nevykáže svojho zamestnanca do príslušnej zdravotnej poisťovne, je obratom zasielaný chybový protokol,“ vysvetľuje M.Neumann.

Vyberáme z poistovne.sk

freelancer-typing-on-keyboard

Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?

Ak sa niekto dostal do ťažkej finančnej situácie a má investičné či kapitálové poistenie, môže svoju poistnú zmluvu zmeniť na rizikovú? Môže nasporené peniaze vybrať a použiť na preklenutie finančných ťažkostí? Dá sa zmeniť zmluva bez toho, aby ju klient musel vypovedať a uzatvoriť novú?
07.04.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?
doctors-office-flatlay

Čo robiť, ak vaše dieťa má COVID-19?

Aj keď sa o korona víruse hovorí najčastejšie v spojení so staršími ľuďmi, nevyhýba sa ani deťom. Pozrite si, koľko detí sa už s COVIDom stretlo. Poradíme vám, ako treba postupovať, ak sa nakazí dieťa.
30.03.2021 | redakcia
Čítať viac o Čo robiť, ak vaše dieťa má COVID-19?
reading-in-hospital-waiting-room

Hodnotenie nemocníc 2020

Rebríček nemocníc bol zostavený za náklade hodnotenia takmer 6,5 tisíc pacientmi. Pozrite si, ktoré nemocnice sú hodnotené ako najlepšie a ktoré skončili na chvoste.
26.03.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Hodnotenie nemocníc 2020

Vyberáme z banky.sk