Počet poistných podvodov za 1.polrok 2023 sa výrazne zvýšil

Tento rok už poisťovne stihli odhaliť poistné podvody v desiatkach miliónov euro. Pozrite si, aké sú praktiky podvodníkov a ako sa im poisťovne bránia.

business-sales-meeting
Z dlhoročných skúseností poisťovní vyplýva, že so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou obyvateľov rastie aj počet poisťovacích podvodov. Dá sa predpokladať, že aj v nasledujúcom období vzhľadom na makroekonomický vývoj môže dôjsť k nárastu pokusov o poisťovacie podvody.

Allianz

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz 2371 podvodov za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku.

"Najväčší nárast sme zaznamenali v povinnom zmluvnom poistení, kde sme za 8 mesiacov tohto roka odhalili podvody za vyše 1,6 milióna eur, čo je o polovicu viac ako za celý minulý rok. O 40 % stúpla výška podvodov v poistení privátneho majetku za rovnaké obdobie oproti celému minulému roku. Minuloročný rekord vo výške odhalených podvodov sme prekonali aj v poistení podnikateľov a v životnom a úrazovom poistení,“ upresňuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz Jaroslava Kováčiková.

poistovacie_podvody_2023

Trendom v poistných podvodoch v havarijnom poistení je uplatnenie si staršej škody, ktorá vznikla ešte pred poistením vozidla. Poškodení sa snažia staré poškodenie priradiť k skutočnej novej škode.Tieto pokusy Allianz zachytáva napriek tomu, že všetky poškodenia sú na poistenom jazdenom motorovom vozidle fotograficky zaznamenané v deň, kedy je uzatvorené poistenie. Takže je možné ich vzájomne porovnať s poškodeniami, ktoré si klient následne uplatňuje.

Podobný trend poisťovňa zaznamenala aj v životnoma úrazovom poistení, keď si klienti chcú uplatniť nároky z poškodenia zdravia, ktoré vznikli ešte pred účinnosťou poistenia. V majetkových poisteniach zas Allianz pozoruje trend navyšovania možného poistného plnenia, ale tiež aj častejšie pokusy o poistenie už poškodenej veci.

Generali

V tomto roku zaznamenala poisťovňa Generali 1 020 pokusov o poisťovací podvod v hodnote 2 657 582 eur, čo je o 109 tisíc viac ako minulý rok. Poisťovňa celkovo preverila 1 644 podnetov, z ktorých až 62 % klasifikovala ako pokus o poisťovací podvod alebo priamo poisťovací podvod.

Najviac pokusov o podvod v Generali zaznamenali v segmente poistenia motorových vozidiel (54,9 %). „Tento rok poisťovňa registruje zvýšený nárast škôd z PZP, ktoré boli spôsobené nepoisteným vozidlom. Vinníci, ktorí zapríčinili škodu na inom vozidle, sa snažili uzavrieť si poistenie PZP v Generali dodatočne. Tím špeciálnych činností však tieto nekalé praktiky vie včas identifikovať,“ hovorí Katarína Ondra, PR špecialistka poisťovne Generali.

Druhou najpočetnejšou skupinou pokusov o poisťovací podvod bolo poistenie majetku a zodpovednosti s 32,7 %. Najmenej pokusov o poisťovací podvod bol zaznamený zo životného a úrazového poistenia (12,4 %).

Podozrivými prípadmi sa v Generali zaoberá špeciálny tím zložený z vyšetrovateľov a analytikov. Jeho členovia spolupracujú s inými poisťovňami, externými organizáciami, znalcami a v prípade potreby preverujú prípady aj v súčinnosti s políciou. Identifikovať podozrivé poistné udalosti poisťovni pomáhajú aj takzvané automatické scenáre. Tie hľadajú spoločné znaky a vzory správania pri podozrivých poistných udalostiach pomocou matematických metód, medzi inými tzv. klasifikačných stromov. Pri každom piatom takto definovanom podnete sa podozrenie aj potvrdí. Poisťovni pri odhaľovaní špekulácií a pokusov o poisťovacie podvody pomáhajú viaceré technologické nástroje. Pri vozidlách sa využíva diagnostika dát z dopravnej nehody a preverovanie pravosti kľúčov, pri majetkových škodách sa sledujú satelitné snímky a využívajú sa hydrometeorologické aplikácie. Vo vybraných prípadoch sa pri odhaľovaní nekalých praktík môže osvedčiť aj používanie dronov, ktoré by mohli poistený objekt preveriť zo vzduchu.

Uniqa

Za prvých šesť mesiacov zaznamenala UNIQA na Slovensku 330 nových sporných prípadov, čo je takmer o tretinu viac ako v porovnateľnom období minulého roka. Trend zvyšovania sa týka prakticky všetkých druhov poistenia. Celková uchránená hodnota už ukončených prípadov predstavovala 770 000 eur.

"V tomto roku sledujeme trend zvýšenej aktivity podvodníkov. V súvislosti s rastúcimi cenami a zložitou ekonomickou situáciou je oveľa pravdepodobnejšie, že budú riskovať aj kvôli nižším sumám ako v minulosti. Dokazuje to aj fakt, že priemerná čiastka pripadajúca na jednu preukázanú spornú udalosť klesla z minuloročných 6 500 EUR na tohtoročných 3750 EUR,“ vysvetľuje dôvody tohto vývoja Ivana Glombová, manažérka UNIQA pre podvody.

Po dlhšom čase došlo k výraznému nárastu počtu prípadov v oblasti ujmy na zdraví (+ 133% medziročne), nárast aktivity podvodníkov však zaznamenávajú prakticky všetky odvetvia poisťovníctva.

Vďaka odhaleným poistným podvodom UNIQA zavádza preventívne opatrenia proti ich výskytu už pri vstupe do poistenia. Využíva tiež údaje z výmeny s inými poisťovňami na trhu, ktoré prebiehajú v súlade so zákonom.

Príklady odhalených podvodov

Klient si chcel neoprávnene uplatniť úraz spred roka z novej poistky, ktorú si uzatvoril na jar tohto roku. V zdravotnom dotazníku neuviedol žiaden úraz a po 2 týždňoch nahlásil úraz ľavého ramena. Preverovaním Allianz zistil, že tento rok nebol z dôvodu úrazu ošetrený v žiadnom zdravotníckom zariadení, avšak pred rokom mu to isté rameno ošetrili na pohotovosti. Klient zároveň v deň uzavretia poistky nastúpil na plánovanú operáciu ľavého ramena, ktorá bola súčasťou liečby úrazu ramena, ktorý mu pred rokom vznikol pri futbalovom zápase. Klient si tak účelovo uzavrel poistku, aby získal poistné plnenie za operáciu a hospitalizáciu v sume 3 200 eur.

Tento rok Allianz riešil prípad, kedy si klient kúpil chatu v Tatrách a krátko po jej poistení nahlásil poškodenie strechy stromom padnutým počas víchrice. Allianz zdokumentoval poškodenia, ale padnutý strom tam nebol, lebo ho vraj už odpratali lesníci.

Preverením na príslušnom urbariáte pracovníci poisťovne zistili, že k poškodeniam došlo počas veternej kalamity v roku 2019. Porovnaním fotodokumentácie poškodení vytvorených urbariátom a neskôr poisťovňou sa zistilo, že ide o identické poškodenia. Klient si tak chcel podvodom uplatniť škodu v hodnote 10-tisíc eur.

Špecialisti poisťovne UNIQA ukončili vyšetrovanie prípadu týkajúceho sa ujmy na zdraví: zranený cestujúci utrpel zranenia pri dopravnej nehode a z PZP vinníka si uplatnil nielen náhradu trvalých následkov, ale aj ušlý zisk z podnikania. Vyšetrovanie však odhalilo, že pred udalosťou trpel zdravotnými ťažkosťami a diagnózu mal uvedenú vo svojich predchádzajúcich zdravotných záznamoch. UNIQA tak jeho nárok krátila približne o 20 000 EUR.

V UNIQE ČR si uplatnila výrobná spoločnosť poškodenie strechy haly búrkou, víchricou a následným zatečením do budovy. Živel poškodil zásoby aj výrobné zariadenia. Vyšetrovanie na mieste ukázalo, že strecha bola v zlom stave bez potrebnej údržby už pred búrkou. Strešná krytina bola v priebehu rokov degradovaná a k zatekaniu a poškodzovaniu budovy dochádzalo po dlhú dobu. Škodu v hodnote 66 340 eur poisťovňa odmietla.

Tohtoročným rekordom vo výške uchránenej hodnoty v poisťovni Generali bol pokus o poisťovací podvod v sume 98 000 eur. Klient poisťovni tvrdil, že požiar v kabíne nákladného vozidla bol spôsobený náhodným vyliatím horľavej látky. Tú mal v kabíne vyliať pes, ktorý tam mal byť v tom čase uzamknutý. Dôkladným prešetrením prípadu sa však zistilo, že škoda vznikla technickou poruchou na elektroinštalácii a nie neposedným psom, ktorý v čase vzniku škody v aute ani nebol.

V úrazovom poistení sa poisťovni Generali podarilo identifikovať klienta, ktorý si minimálne v 10 škodových udalostiach uplatnil poistné plnenie za fiktívne úrazy s doložením fiktívnych lekárskych správ. Spolu s niektorými vymyslenými úrazmi si klient uplatnil aj poistné plnenie za fiktívne trvalé následky, ku ktorým doložil fotodokumentáciu reálnych trvalých následkov úplne cudzích ľudí.

Vyberáme z poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk