Poistné podvody sa neoplácajú. Skončiť môžete aj v base.

Chcete okradnúť poisťovňu? Budete to mať ťažké. Poisťovne sa proti podvodníkom celkom úspešne bránia.

Pozrime sa, ako vyzeral rok 2016 v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa. Počas minulého roka preverili 2003 podozrivých škôd a podozrenie sa potvrdilo až v 1909 prípadoch. Celkovo poisťovňa odhalila poistné podvody vo výške 4,1 milióna eur. Oproti roku 2015 úspešnosť odhalenia poistného podvodu stúpla o 3% na 96%. Prispeli k tomu viaceré opatrenia.

Najviac podozrivých prípadov, približne polovica, bola opäť z poistenia vozidiel, a to z havarijného aj povinného zmluvného poistenia. Experti Allianz – SP zachytili 927 podozrivých prípadov a po ich preverení odhalili pokusy o podvod za 1,59 milióna eur.

Kontroly áut už na vstupe

Poisťovňa sa minulý rok sústredila na prevenciu proti podvodom. Niektoré poistné zmluvy totiž vykazujú známky účelového poistenia s cieľom získať neoprávnené plnenie z nahlásenej škody, ktorá vznikne väčšinou veľmi skoro po uzatvorení zmluvy. Ide o špecifický druh podvodu, známy aj ako podvod pri upisovaní rizika. Pokiaľ ste chceli minulý rok uzatvoriť havarijnú poistku v Allianz –SP na jazdené auto, čakala vás obhliadka vozidla. Výsledkom obhliadky je sada fotografií, dokumentujúcich poškodenia vozidla.

Analýzou vykonanou na vzorke 3261 obhliadnutých jazdených vozidiel sme zistili, že až 62% vozidiel starších ako 1 rok vstupuje do poistenia s menšími či väčšími poškodeniami“, skonštatoval vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík. Za poškodené bolo pritom považované vozidlo s predpokladaným nákladom na opravu vyšším ako 100 eur. Až 10% z týchto poškodených vozidiel bolo poškodených tak, že náklady na ich opravu by presiahli 1000 eur. Ak v budúcnosti klient nahlási škodu na vozidle, likvidátor poisťovne bude mať k dispozícii fotky, ktoré mu pomôžu porovnať stav vozidla pri začiatku poistenia a po poistnej udalosti.

Pokiaľ klient s obhliadkou vozidla pri uzatvorení havarijnej poistky nesúhlasí, alebo ju jednoducho odsúva do neurčita výhovorkami typu „teraz nemám čas, na budúci týždeň už určite prídem, som chorý,...“ poistná zmluva nenadobudne platnosť. Aj keď klient už poistné zaplatil, no pri vstupe nebola vykonaná obhliadka, v prípade vzniku škody mu túto poisťovňa neuhradí.

17 02 09 poistne podvody

Aj pri životnom poistení podvody vyšli najavo

Začali sme komplexnejšie skúmať predložené lekárske správy a röntgenové snímky pri úrazoch, ktoré sú z pohľadu podvodov najrizikovejšie. V prípade potreby využívame aj vlastného posudkového lekára. Vďaka tomu nám počet nahlásených podozrivých úrazov, najmä mäkkých tkanív, klesol až o 60%, na 41 kusov oproti stavu roku 2015, keď ich bolo 105“, konštatuje J. Zemanová,z Allianz - SP. Zaznamenaných bolo aj niekoľko prípadov neoprávneného požadovania odškodnenia za chirurgický úkon, ktorý nebol vykonaný a vyskytli sa aj prípady neoprávnene požadovanej úhrady plnenia za PN-ku v prípade choroby, ktorá vznikla pred dátumom vzniku poistenia.

Najviac podvodníkov je v Žilinskom a Banskobystrickom kraji

Z regionálneho hľadiska sa v roku 2016 najviac podozrivých prípadov vyskytlo opäť v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, kde Allianz – SP odhalila podvody za takmer 3,2 milióna eur. Na druhom mieste skončil Nitriansky a Trenčiansky kraj, nasledoval Košický a Prešovský kraj a najmenej podozrení sa tentoraz vyskytlo v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Pre jednotlivé regióny sú špecifické rôzne poisťovacie podvody. Napríklad v Žilinskom a Banskobystrickom kraji prevládajú podozrivé škody v životnom poistení. „V Žilinskom kraji ľudia uzatvárajú výrazne viac životných poistiek na osobu ako v ostatných regiónoch. Napríklad jedna osoba si uzavrie aj 6 či 10 poistiek, prípadne 5-členná rodina má dohromady 15 životných poistiek. Zároveň v Žilinskom kraji zaznamenávame oveľa viac hlásení úrazov ako pády, podvrtnutia, drobné rezné rany, pošmyknutia, či pomliaždeniny. Objavili sa prípady, keď nám osoba nahlásila 3 či 4 úrazy za rok, pričom ich liečenie bolo neprimerane dlhé a následne si chcela uplatniť neprimerane vysoké poistné plnenie. Pri šetrení sa preukázalo, že išlo o fiktívny úraz a pokus o poisťovací podvod,“ objasňuje J. Zemanová. Mnohí ľudia v tomto regióne objavili poistenie ako zdroj príjmu.

Na východe Slovenska sa zas najčastejšie objavujú s podozrenia u podnikateľov, a to najmä v oblasti poškodení strojov. Samotné vozidlá sú však „v kurze“ všade. Občas sa vyskytnú aj škody, ktoré vzniknú v zahraničí, najmä v Poľsku a Maďarsku. Klienti si myslia, že za hranice poisťovňa pátrať nepôjde. No i v zahraničí má poisťovňa partnerov, ktorí pri zisťovaní pravdy pomáhajú, prípadne sa obráti na tamojšiu políciu. Všetkých (nielen poisťovňu) poteší klesajúci trend v kradnutí áut. V roku 2016 bolo hlásených len 182 odcudzení.

Za poisťovací podvod hrozí väzenie

Vo viacerých prípadoch Allianz – SP po potvrdení podozrenia z poisťovacieho podvodu podala trestné oznámenie. Podľa zákona je totiž poisťovací podvod v hodnote od 266 eur trestným činom, a to aj v štádiu pokusu. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest až do 15 rokov odňatia slobody, v závislosti od výšky spôsobenej škody a závažnosti. Už za „malú“ škodu v rozsahu od 266 eur do 2660 eur je trestná sadzba stanovená na 1 až 5 rokov odňatia slobody.

Vyberáme z poistovne.sk

business-sales-meeting

Čo poisťovne považujú za poistný podvod?

Napriek tomu, že za poistný podvod môže hroziť aj väzenie, každý rok sa pokúša oklamať poisťovňu tisíce ľudí. Čo všetko považuje poisťovňa za poistný podvod?
23.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo poisťovne považujú za poistný podvod?
view-of-a-tidy-living-room-with-a-grey-sectional

Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie

Pozrite si, čo treba robiť ak vás vytopí sused a z ktorej poistky si treba žiadať odškodnenie od poisťovne. Pri náhrade škody z poistenia domácnosti/nehnuteľnosti a pri náhrade škody z poistneia zodpovednosti za škodu poisťovne totiž vyčíslia rôzne sumy.
21.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie
bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Vyberáme z banky.sk