Ako poisťovne odhaľujú poistné podvody

Máte v úmysle zlepšiť svoju finančnú situáciu tak, že oklamete poisťovňu? Pozor, nebude to také jednoduché a skončiť môžete i za mrežami.


Fiktívne úrazy, zámerné navýšenie škody pri havárii, poistenie už vopred poškodeného majetku,...toto je len malá ukážka toho, s akými rôznymi druhmi podvodov sa poisťovne stretávajú.

Allianz – Slovenská poisťovňa patrí k priekopníkom boja proti poisťovacím podvodom na slovenskom poistnom trhu. Vďaka zavádzaniu nových nástrojov a pokrokových technológií pri vyšetrovaní podozrivých škôd, poklesol počet nahlásených podozrivých poistných udalostí medziročne o 10%.
 

lista sp 5
 


Každý rok poisťovňa prijme niekoľko tisíc hlásení o poistných udalostiach. Škody, ktoré sú v malých sumách a tie, ktoré nie sú ničím podozrivé, poisťovňa vybaví promptne. Avšak, dôveruj, ale preveruj. V Allianz poisťovni funguje mechanizmus, ktorý hodnocuje škody podľa určitých kritérii a tie, ktoré sa zdajú podorzivé, pre istotu prešetria do detailov.

„Za rok 2015 sme preverili spolu 2116 podozrivých škodových udalostí v rámci životného aj neživotného poistenia, čo je o desatinu menej oproti predchádzajúcemu roku, kedy sme prešetrovali až 2354 podozrivých prípadov. Podozrenie sa nám potvrdilo až v 93 percentách prípadov, teda v 1921 nahlásených podozrivých škodách“, konštatuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz - SP Jaroslava Zemanová. Celková výška odhalených podvodov dosiahla vyše 4,3 milióna eur.

Najviac podozrivých prípadov zachytili v rámci poistenia vozidiel - v havarijnom i v PZP, ktoré tvoria viac ako polovicu zo všetkých šetrených, ďalej nasledujú škody na majetku.

Lista Odporucame

Metódy na odhalenie poistných podvodov


Pri úspešom odhaľovaní poistných podvodov poisťovi pomáha aj hlasový analyzátor. Je to niečo podobné ako detektor lži. „Táto špičková technológia dokáže rozlíšiť vedomé klamstvo od iného stresu na základe vrstvenej analýzy hlasu. Minulý rok sme vďaka tejto technológií odhalili pokusy o podvod za viac ako 65-tisíc eur“, upresňuje Jaroslava Zemanová.

Hlasový analyzátor nepoužíva poisťovňa plošne, ale iba vo vybraných prípadoch. Pred telefonickým rozhovorom je klient upozornený, že rozhovor sa nahráva a analyzátor hlasu zachytí podozrivé správanie zhruba na 40%. To znamená, že poisťovňa sa nespolieha iba na výsledok analýzy hlasu, ale prešetruje aj inými metódami.

Ďalšou metódou sú simulačné softvéry. Tie sa využívajú pri dopravných nehodách, keď si poškodený nárokuje odškodnenie za ublíženie na zdraví. Počítač vyhodnotí či zranenie, ktoré deklaruje poškodený, mohlo vzniknúť pri danej nehode.

Pri škodách na majetku spôsobených dažďom alebo vetrom si poisťovňa žiada vyjadrenie od Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). SHMÚ podľa svojich meraní vie určiť, či v danej lokalite bola víchrica, prípadne či pršalo. V dnešnej dobe si iba naivky môžu myslieť, že na počasie sa dá zvaliť všetko.

Čo by ste povedali nato, že poisťovňa vás usvedčí z poistného podvodu na základe satelitných snímkov? Že to funguje len v Amerike? Mýlite sa. Satelitné snímky sa už využívajú aj na Slovensku.

Pri skúmaní podozrivých prípadov Allianz čoraz viac využíva elektronické informácie dostupné na verejných portáloch, ktoré pomáhajú porovnať skutočný stav poisteného predmetu so stavom deklarovaným zo strany klienta. „Ak máme pochybnosti, nasleduje konkrétne prešetrenie, ktoré robia naši odborníci – bývalí detektívi, ktorí sú školení na prácu súvisiacu so zberom informácií a vyšetrovaním nejasných okolností jednotlivých prípadov. Za každou, hoci aj najlepšou technológiou, či nástrojom, musí byť vždy adekvátne znalý človek, aby dokázal posúdiť výsledky, ktoré technológia odhalí. Naším cieľom je, aby sme odškodnili tých klientov, ktorým skutočne vznikol nárok na plnenie, avšak nezaplatili to, na čo nárok nevzniká,“ dodáva Vojtech Kosík z Allianzu.

Ak je to nevyhnutné, poisťovňa spolupracuje aj s políciou, ktorá má širšie možnosti vo vyšetrovaní ako poisťovňa.
 

Fiktívne úrazy


V rámci poistných udalostí zo životného poistenia Allianz za minulý rok preveril 119 podozrivých prípadov s hodnotou cez 69-tisíc eur. Najviac hlásení tvorili fiktívne drobné úrazy, najmä poškodenia mäkkých tkanív. Vyskytli sa aj prípady požadovania odškodnenia za chirurgický úkon, ktorý nebol vykonaný, či požadovanie úhrady za práceneschopnosť v prípade choroby, ktorá vznikla pred dátumom vzniku poistenia. „Niektorí klienti sa takýmto konaním dopúšťajú podvodu už pri upisovaní rizika (takzvaný underwriting fraud), čomu sa Allianz - SP snaží účinne brániť prijatými opatreniami už pri vstupe do poistenia. Vo viacerých prípadoch sme po potvrdení podozrenia podali trestné oznámenie, pretože poisťovací podvod, spáchaný aj v štádiu pokusu, je trestným činom. Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až do 8 rokov“, vysvetľuje Vojtech Kosík, vedúci skupiny špeciálnych činností v Allianz – SP.
 

Vyberáme z poistovne.sk

bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli
Doktor a peniaze-001

Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?

Dieťa v škole utrpelo úraz a privolaný záchranár ho nechcel ošetriť, lebo malo len kópiu preukazu poistenca. Je tento postup správny? Čo ak pri sebe vôbec nemáte kartičku poistenca?
16.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?
31403_obr

Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali zmenám v dôchodkovom poistení, druhému dôchodkovému pilieru, zmenám v ePN, v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení; dnes pokračujeme zmenami pri výbere a platení poistného.
15.02.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

Vyberáme z banky.sk