Kedy vystúpiť či ostať v 2. pilieri

V akom veku a pri akom príjme sa oplatí ostať v 2. pilieri?


S blížiacim sa otvorením 2. dôchodkového piliera sa nás čitatelia najmä vo vyššom veku nad 50 rokov pýtajú, či majú zostať alebo vystúpiť z tohto sporenia.

Oslovený odborníci z DSS tvrdia, že pri rozhodovaní či ostať alebo vystúpiť musíte zvažovať viacero faktorov.

V prvom rade vyzdvihujú možnosť, že budete poberať dôchodok z dvoch zdrojov - Sociálnej poisťovne a životnej poisťovne - a tieto dva zdroje nebudú na sebe závislé.

Zadajte otázku do novej poradne o 2. dôchodkovom pilieri


Čo sa týka približnej vekovej a príjmovej hranice, kedy sa už oplatí ostať v 2. pilieri, sú odborníci opatrní.

Pre výpočet dôchodku z 2. piliera je dôležitá suma, ktorú si sporiteľ nasporí. Od tejto sumy bude závislý dôchodok z tohto systému,“ tvrdí Rastislav Kráľovič, manažér pre správu dôchodkových fondov poisťovne AXA.

Jan Zápotočný, obchodný riaditeľ poisťovne ING sa domnieva, že ak celková doba sporenia v 2. pilieri bude dlhšia ako 10 rokov a hrubá mesačná mzda sporiteľa nebude veľmi nízka, oplatí sa mu v 2. pilieri ostať alebo do neho vstúpiť.

Sporenie v 2. pilieri má nepochybne zmysel aj pre nižšie príjmové skupiny, resp. starších sporiteľov, pretože toto sporenie ponúka výhody, akými je napr. osobné vlastníctvo nasporených prostriedkov alebo dediteľnosť úspor,“ dodáva.

Za dôležitý dôvod pre zotrvanie v 2. pilieri považuje Zápotočný aj predpokladané zvyšovanie dôchodkového veku a znižovanie dôchodkov z I. piliera vzhľadom na súčasný demografický vývoj.

lista Neprehliadnite

Vypočítať dôchodok presne sa nedá
 

Ak by ste si chceli dopredu vypočítať výšku penzie z 2. piliera a porovnať ju s predpokladanou výškou v 1. pilieri, nie je to ľahké, pretože tam vstupuje veľa faktorov, ktoré nevie nikto do budúcnosti predpovedať.

Výpočet dôchodku z 1. ako aj z 2. piliera závisí od množstva faktorov, ktoré sa v čase menia (dĺžka dôchodkového poistenia či sporenia, výška príjmu, inflácia, výnosy dôchodkových fondov či prípadné legislatívne zmeny) a klient môže pracovať iba s odhadmi výšky dôchodku,“ vysvetľuje Zápotočný.

Na stránkach Sociálnej poisťovne je možné nájsť informácie o výpočte dôchodku z 1. piliera, ale sú skôr orientačné.

Životné poisťovne si svoje výpočty strážia a pri výpočte doživotnej renty používajú svoje údaje o priemernom veku dožitia (úmrtnostné tabuľky).

„Tie by sa nemali veľmi líšiť od verejne dostupných informácii,“ dodáva Kráľovič.

Na základe otázok čitateľov sme namodelovali dvoch sporiteľov a opýtali sme sa odborníkov, či majú ostať v 2. pilieri.

Sporiteľ má 40 rokov, v 2. pilieri je 10 rokov a zarába okolo 1000 eur mesačne.

Keď ste vstupovali do 2. piliera mali ste 30 rokov. V čase, keď dosiahnete dôchodkový vek, finančná čiastka ktorú nasporíte za viac ako tridsať rokov bude predstavovať zaujímavú sumu, pričom práve od tejto sumy bude závisieť váš budúci dôchodok. Vo všeobecnosti platí, že vstup sa odporúča mladým ľudom, ktorí budú sporiť v tomto systéme dlhší čas,“ odporúča Kráľovič.

Zápotočný z ING tvrdí, že taký klient by mal určite ostať v 2. pilieri.

Ak budete sporiť v 2. pilieri dlhodobo a mať vyššiu mzdu, je veľmi pravdepodobné, že si na osobnom dôchodkovom účte nasporíte dostatok prostriedkov, ktoré Vám zabezpečia vyšší dôchodok, ako keby ste zostali iba v 1. pilieri,“ dodáva.

Sporiteľ má nad 50 rokov a je 10 rokov v 2. pilieri. Zarába od 500 do 800 eur mesačne. Čo je pre neho výhodnejšie - zostať v 2. pilieri alebo vystúpiť?

Kráľovič tvrdí, že v tomto prípade nie je možné presne poradiť, pretože poskytnutých informácií o klientovi je málo.

„V tomto prípade je nutné posúdiť veľmi veľké množstvo okolností, a nielen iba nasporenú sumu v 2. pilieri a predpokladaný zárobok. Odporúčame určite vziať do úvahy zdravotný stav, vyhliadky do budúcnosti (t.j. do času odchodu do dôchodku), osobné a majetkové pomery a iné. V každom prípade je vhodné diverzifkovať zdroje, z ktorých v budúcnosti bude dôchodca dostávať svoje príjmy. Môže nastať situácia, že v dôsledku demografického vývoja o 30 rokov, súčasný päťdesiatnik bude dostávať v kombinácii 2. a 1. piliera vyšší dôchodok ako iba ten, ktorý sa rozhodne pre 1. pilier," dodáva.

Vyberáme z poistovne.sk

Allianz_GlobalBrand

Allianz je opäť najcennejšou poisťovacou značkou na svete

Spoločnosť Allianz obhájila minuloročný úspech a opäť sa stala najcennejšou značkou v oblasti poistenia. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka najcennejších globálnych značiek Interbrand Best Global Brands Ranking.
21.10.2020
Čítať viac o Allianz je opäť najcennejšou poisťovacou značkou na svete
rain-drops-on-a-car

Dažde a záplavy spôsobili klientom Allianz – SP už vyše 1000 škôd

Október sužujú Slovensko okrem druhej vlny pandémie koronavírusu aj výdatné dažde, spojené so záplavami a povodňami.
19.10.2020
Čítať viac o Dažde a záplavy spôsobili klientom Allianz – SP už vyše 1000 škôd

Vyberáme z banky.sk