Kedy má význam poistenie PN? Aké sú čakacie doby?

Poistenie práceneschopnosti je súčasťou životného poistenia, avšak nie je vhodné pre každého. Pozrite si, kedy sa vám oplatí, čo treba dodržať a aké sú čakacie doby v jednotlivých poisťovniach.

nervous-patient-in-wheelchair
Ak vás lekár „vypíše“ kvôli chorobe (alebo úrazu), výška vášho príjmu poklesne. Neostanete síce úplne bez peňazí, Sociálna poisťovňa vám bude vyplácať nemocenské dávky. Avšak táto dávka vám nemusí stačiť na pokrytie všetkých nákladov, ktoré máte. A práve na dorovnanie príjmu slúži poistenie práceneschopnosti.

Kto poistenie PN (ne)potrebuje?

Ak máte dostatočnú finančnú rezervu, ktorá pokryje vaše výdavky počas najbližších 6-12 mesiacov, poistenie PN nepotrebujete. Výpadok príjmu viete vykryť práve z tejto rezervy.

Ak nemáte dostatočnú finančnú rezervu, bolo by vhodné čím skôr začať sporiť a prípadne si aj poistiť PN.

Poistenie PN nepotrebujete ani vtedy, ak neodvádzate dávky do Sociálnej poisťovne. Inými slovami, ak ste napríklad nezamestnaný, alebo na materskej dovolenke. Vtedy totiž nedochádza k zníženiu vášho príjmu, čiže poisťovňa vám nemá čo dorovnať. Ak máte dohodnuté pripoistenie PN ešte predtým, než ste sa stali nezamestnaným, či odišli na materskú dovolenku, máte dve možnosti: naďalej toto poistenie platiť i napriek tomu, že žiadne plnenie by ste aktuálne nedostali. Je to výhodné, ak sa v blízkej dobe opäť zamestnáte. Druhá možnosť je, vyňať toto poistenie a prestať ho platiť. Treba však počítať s tým, že ak si ho opäť budete chcieť zriadiť, poisťovňa opätovne bude skúmať váš zdravotný stav a nové poistné môže byť drahšie, resp. vás môžu poistiť s výlukami, alebo vás nepoistia vôbec. Ak pracujete a zároveň ste aj sociálne poistený v zahraničí, poistenie PN sa nemusí vzťahovať na vašu krajinu. Územnú platnosť poistenia PN si viete overiť v poisťovni.

Na čo si dať pozor

Aj keď máte poistenie PN, môže sa stať, že pri chorobe/liečení úrazu žiadne plnenie nedostanete. Ako je to možné? Vyplatenie plnenia totiž ovplyvňuje niekoľko faktorov:

1. Minimálna doba práceneschopnosti (karenčná doba)

Pri uzatvárení poistky PN si klient zvolí minimálnu dobu liečenia (karenčná doba). To znamená, že poisťovňa vyplatí poistné plnenie, ak liečba trvá dlhšie ako je karenčná doba. Čím kratšia je karenčná doba, tým je poistné drahšie. Prístup poisťovní je rôzny, niektoré za karenčnú dobu neposkytujú poistné plnenie (berie sa to ako spoluúčasť klienta) a poisťovne v takom prípade začnú plniť z poistenia PN až odo dňa, ktorým bola karenčná doba prekročená. Iné poisťovne zas po uplynutí karenčnej doby uhradia plnenie od 1. dňa PN, teda spätnej aj za dni počas karenčnej doby.

2 .Včasné nahlásenie PN do poisťovne

Nezabudnite poisťovňu informovať o tom, že ste PN, včas. Inak sa vám môže stať, že prídete o poistné plnenie. Zároveň sa informujte vo vašej poisťovni, či vyžadujú pravidelne počas celej PN nahlasovanie, že vaša PN stále trvá.

3. Výška poistnej sumy závisí od vášho príjmu

Podstatou poistenia PN je to, že poistenie má doplniť váš príjem v čase, keď ste na PN, do výšky vašej štandardnej výplaty. POZOR, poistenie PN má váš príjem dorovnať, nie prevyšovať – poisťovne si aj preto skontrolujú výšku vášho príjmu. Pri poistnom plnení obzvlášť môžu byť sklamaní živnostníci, ktorí majú oficiálny príjem na úrovni minimálnej mzdy.

4. Územné obmedzenie poistenia PN

Toto sa týka hlavne tých, ktorí pracujú v zahraničí. Poistenie PN môže byť častokrát viazané len na územie Slovenska. To, či sa vaše poistenie vzťahuje aj na krajinu v ktorej pracujete, si overte vo vašej poisťovni. Ideálne predtým, než si uzatvoríte poistenie. Inak sa môže stať, že si poistenie PN platíte úplne zbytočne.

5. Poistenie PN nemusí byť platné počas celej doby trvania poistnej zmluvy

Ako sme spomínali vyššie, ak stratíte príjem (nezamestaný, materská dovolenka, štúdium), poisťovňa v prípade PN vám poistné plnenie nevyplatí. Inak povedané na plnenie z poistenia PN máte nárok iba vtedy ak máte oficiálny pracovný príjem.

Čakacie doby

Poisťovne sa samozrejme chránia pred účelovým uzatvorením poistenia PN, keď klient už cíti, že je chorý, preto si uplatňujú čakacie doby. Kým plynie čakacia doba, klient nemá nárok na poistné plnenie. Výnimku tvoria úrazy, kde sa čakacie lehoty neuplatňujú.
 
Allianz 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
UNIQA 3 mesiace choroba
9 mesiacov tehotenstvo
Poisťovňa Generali 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
9 mesiacov te­hotenstvo
2 roky chrbtica a kĺby
Wüstenrot poisťovňa 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
9 mesiacov te­hotenstvo
1 rok ochorenia chrbtice
NN Životná poisťovňa 2 mesiace choroba
2 roky chrbtica
9 mesiacov tehotenstvo
Komunálna poisťovňa 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
Poisťovňa Kooperativa 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
YOU PLUS 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
10 mesiacov te­hotenstvo
2 roky chrbtica a kĺby
ČSOB poisťovňa 3 mesiacov (s výnimkou PN z dôvodu tehotenstva
9 mesiacov tehotenstvo

Vyberáme z poistovne.sk

Ako zistím, či cestovná kancelária je poistená proti úpadku?

Každý rok na Slovensku skrachuje niekoľko cestovných kancelárií. Vyhnite sa problémom a vopred si zistite, či vaša cestovka je poistená proti úpadku.
12.07.2024 | redakcia
Čítať viac o Ako zistím, či cestovná kancelária je poistená proti úpadku?
hory1

Poistenie do hôr

Na čo všetko sa toto poistenie vzťahuje? Koľko stojí zásah horskej služby a kto ho zaplatí?
10.07.2024 | redakcia
Čítať viac o Poistenie do hôr
nervous-patient-in-wheelchair

Poistenie pracovnej neschopnosti: Ak ste chorí, buďte doma a liečte sa. Inak riskujete, že prídete o dávky

Poistenie PN vás môže finančne zachrániť v prípade dlhotrvajúcej choroby. Čo sa však stane, ak chorý nedodržiava liečebný režim a počas kontroly zo Sociánej poisťovne nebude doma? Čo ak sa zistí, že práceneschopnosť bola neoprávnená?
08.07.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Poistenie pracovnej neschopnosti: Ak ste chorí, buďte doma a liečte sa. Inak riskujete, že prídete o dávky

Vyberáme z banky.sk