Kde sa musí prihlásiť študent po skončení školy?

Poradíme vám, ako postupovať keď ste ukončili štúdium na strednej či vysokej škole, ak ste štúdium prerušili, či nespravili štátnice. Tieto povinnosti budete mať voči zdravotnej poisťovni.

row-of-young-adults-at-work

Povinnosti maturantov

- ak maturant pokračuje v štúdiu na VŠ, zostáva naďalej poistencom štátu. Zdravotnej poisťovni nemusí nič oznamovať. To platí aj v prípade, ak maturant pokračuje v štúdiu na vysokej škole v niektorej EÚ krajine. Zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ bude čerpať na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia.

- ak maturant nepokračuje v štúdiu na VŠ, nezamestná sa ani nezačne podnikať, mal by sa prihlásiť na úrade práce ako nezamestnaný. V takom prípade zdravotné poistenie bude za neho platiť štát.

Ak sa absolvent po skončení školy nezamestná, nezačne podnikať alebo už za neho neplatí poistné štát (neprihlási sa na Úrade práce), musí sa v zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ poistného. Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom ukončili stredoškolské štúdium. V prípade, že sa v zdravotnej poisťovni prihlasuje ako samoplatiteľ poistného, tuto skutočnosť musí zdravotnej poisťovni oznámiť do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastal vznik platiteľa poistného.

-ak sa maturant zamestná, zdravotné poistenie za neho bude platiť zamestnávateľ a túto skutočnosť aj oznámi zdravotnej poisťovni.

Povinnosti bakalárov a absolventov VŠ

- ak bakalár pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, štát za neho platí poistné aj počas prázdnin až do zápisu na 2. stupeň štúdia a potom ďalej počas štúdia na 2.stupni VŠ. V prípade, že sa jedná o bakalára, ktorý má viac ako 26 rokov veku, do dovŕšenia 30 rokov veku je poistencom štátu len ak ide o denné štúdium.

- ak bakalár resp. absolvent 2.stupňa VŠ nepokračuje v štúdiu na 2. stupni VŠ, alebo má prerušené štúdium alebo neurobil štátnice, platia pre neho rovnaké pravidlá ako pre maturanta

Za poistenca štátu sa považuje študent denného doktorandského študijného programu, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme, doktorand už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov.

Status študenta sa stráca v deň, ktorý nasleduje po dni vykonania štátnej záverečnej skúšky. Nie teda až po promócii, pri prevzatí diplomu.

Máte povinnosť platiť si zdravotné poistenie a nerobíte tak?

Ak ste poistencom štátu, poistné za vás platí štát. V prípade, že štát už za vás poistné neplatí (napríklad po ukončení štúdia, ak sa neprihlásite na Úrade práce), dajte si pozor nato, aby ste túto skutočnosť oznámili zdravotnej poisťovni a začali si uhrádzať poistné ako samoplatca. Ak tak neurobíte, čakajú vás len problémy. Ocitnete sa v Zozname dlžníkov, stratíte nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti (zabudnite na plánovanú operáciu či kúpeľnú liečbu) a nemáte právo prakticky na nič, čo sa netýka akútnej situácie. Ignorovať nedoplatky nepomôže, takáto situácia sa môže skončiť aj exekúciou. Ak si hľadáte svoje prvé zamestnanie, treba myslieť aj na to, že rozhodne nevyzerá dobre, ak si vás potenciálny zamestnávateľ bude chcieť „preveriť“ a nájde vaše meno na spomínanom Zozname dlžníkov.

Informáciu o tom, kto za vás platí poistné zdravotnej poisťovni, nájdete aj v mobilnej aplikácii alebo v elektronickej pobočke zdravotnej poisťovne. Zároveň v nájdete údaj o tom, či a koľko dlžite poisťovni na zdravotných odvodoch.

Vyberáme z poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk