Vyššie zdravotné odvody zaplatia aj štatutári eseročiek so symbolickou mzdou a nízkopríjmoví zamestnanci

Novela zákona o zdravotnom poistení zavádza od nového roka tzv. minimálne zdravotné odvody pre štatutárov a nízkopríjmových zamestnancov.

31403_obr

Konatelia sa nevyhnú minimálnym odvodom

V roku 2022 mal konateľ firmy so symbolickou, napríklad desaťeurovou mesačnou odmenou niekoľko výhod. Na základe výšky príjmu nemusel platiť preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške 79 eur, ale pri príjme desať eur mesačne odviedol do zdravotnej poisťovne 1,40 eura. V tomto roku sa však pravidlá pre zdravotné poistenie menia. Novela zákona zaviedla od 1.1.2023 minimálne poistné pre štatutárov spoločností aj pre nízkopríjmových zamestnancov. „S cieľom zabrániť špekulatívnym odmenám, špekulatívnym pracovným úväzkom a vyhýbaniu sa odvodovým povinnostiam musia aj nízkopríjmoví zamestnanci platiť minimálne odvody zo sumy životného minima. Jeho výška je v súčasnosti na úrovni 234,42 eura. Keďže výška preddavku zdravotného poistenia sa vypočítava ako 14 % z príjmu, znamená to, že aj nízkopríjmový zamestnanec zaplatí zdravotnej poisťovni odvody mesačne vo výške minimálne 32,81 eur. To sa vzťahuje aj na štatutárov so symbolickým príjmom,“ upozorňuje daňový advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Vyššia odmena, vyššie benefity

Ak by si však aj napriek tomuto opatreniu štatutári naďalej vyplácali odmenu nižšiu, ako je životné minimum, na preddavkoch na zdravotné postenie by jednoducho preplácali. Riešením by pre nich mohlo byť zvýšenie si odmeny konateľa najmenej na výšku životného minima, alebo dokonca vyššiu, z ktorej by im síce plynuli vyššie daňovo-odvodové povinnosti, ale v dlhodobom horizonte aj výhody plynúce zo sociálneho systému: „Ak by konatelia navýšili svoju odmenu napríklad na 400 eur mesačne, do zdravotnej poisťovne by odviedli navyše zhruba 200 eur ročne. Výška ich príjmu by však mala dopad aj na výšku preddavkov na sociálne poistenie. Vďaka tomu by však mali, po splnení ďalších podmienok, nárok aj na minimálny dôchodok. Výška sociálnych odvodov vypočítaná z výšky príjmu sa okrem iného podpisuje aj pod vyššie nemocenské dávky, ovplyvňuje aj daňový bonus na dieťa a ďalšie dávky vyplácané na základe sociálneho poistenia,“ zdôrazňuje daňový advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Aj pri minimálnych odvodoch sú výnimky

Aj pri minimálnom poistnom však existujú výnimky. Minimálne poistné sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí sú zároveň aj poistencami štátu, teda na príklad na pracujúcich dôchodcov, študentov a podobne. Rovnako nemusia stanovenú výšku platiť ani zamestnanci so zdravotným postihnutím, ktorí majú nárok na zníženú sadzbu poistného. Tieto skupiny zamestnancov naďalej platia odvody na zdravotné poistenie zo skutočného príjmu, a to aj v prípade, ak je nižší ako životné minimum.

Vyberáme z poistovne.sk

female-executive-looks-out-modern-office-window

Poistenie pohľadávok: Pribúdajú krádeže identity firiem

Postcovidová doba prináša vo svete opäť rastúci trend vo firemných podvodoch s ukradnotou identitou. Vysvetlíme vám, ako tento podvodný model funguje a či vám pomôže poistenie.
23.03.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pohľadávok: Pribúdajú krádeže identity firiem
hands-typing-on-laptop

Za každým úspešným podnikateľom stojí spoľahlivý účtovník

Hľadáte profesionálnu a spoľahlivú firmu na vedenie účtovníctva? Máte záujem o outsourcing ekonomických aktivít? Alebo ste nováčikom v oblasti podnikania a potrebujete pomoc nie len v oblasti účtovníctva, ale aj daní?
22.03.2023
Čítať viac o Za každým úspešným podnikateľom stojí spoľahlivý účtovník
fireplace-close-up-flames

Budovy na Slovensku sú vo väčšine prípadov nedostatočne poistené

Požiar, ktorý v historickom centre Banskej Štiavnice zničil až sedem budov, poukázal na zásadný problém. A to, že máme veľa nehnuteľností, vrátane kultúrnych pamiatok, podpoistených.
21.03.2023
Čítať viac o Budovy na Slovensku sú vo väčšine prípadov nedostatočne poistené

Vyberáme z banky.sk