Trend prechodu klientov do súkromných zdravotných poisťovní potvrdzujú aj výsledky prepoisťovania

Do Nového roka vstupujú dve súkromné zdravotné poisťovne posilnené o tisícky nových poistencov. Naopak, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) naďalej poistencov stráca.

19071
Podľa čerstvých údajov z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vlani klesol počet poistencov VšZP o takmer 20-tisíc. Nepomohla ani masívna reklamná kampaň, ani miliónové finančné injekcie, ktoré dostáva VšZP zo štátneho rozpočtu. To, že Ministerstvo zdravotníctva sanuje štátnu poisťovňu sa nepáči súkromným poisťovniam. „Chceli by sme zdôrazniť, že štátna poisťovňa hospodári dlhé roky neefektívne – namiesto ozdravného plánu bude už druhý raz nesystémovo zachránená, " uviedla hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union v článku pre Mediweb.sk v jari 2022.

Aj napriek tomu, že v prepoisťovacej kampani VšZP získala 61 tisíc nových poistencov, dlhodobý trend poklesu sa jej nepodarilo zastaviť. Výnimkou bol len rok 2021. Kým v roku 2018 mala štátna poisťovňa vo svojom kmeni 3 192 861 poistencov, k 1.1.2023 ich je 2 859 863*. Eva Peterová, hovorkyňa VšZP, hovorí, že pod tohtoročný pokles sa najvýraznejšie podpísali neférové prepoisťovacie praktiky, ktoré smerovali primárne voči ich poistencom.

Napriek poklesu si štátna poisťovňa zachovala dominanciu na trhu v 55,18%*-ným podielom na celkovom počte poistencov.

Dôvera získala najviac

Na druhej strane, zdravotná poisťovňa Dôvera, vlani získala viac poistencov ako stratila. Ich počet stúpol o takmer 29 tisíc. V prepoisťovacom období si túto poisťovňu vybralo viac ako 71-tisíc ľudí. “Na druhej strane nám je ľúto, že niektorí sa rozhodli odísť ku konkurencii,” bilancuje Matej Štepiansky, hovorca Dôvery.

Počty poistencov jednotlivých poisťovní ovplyvňujú nielen presuny medzi poisťovňami. „Do výsledku kampane - prírastku poistencov k 1.1. je potrebné vždy započítať všetkých poistencov, ktorí si podali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne alebo na vznik verejného zdravotného poistenia príchodom zo zahraničia a taktiež narodené deti matiek poistených v danej zdravotnej poisťovni. Zároveň je potrebné odpočítať počty mŕtvych poistencov a tých, čo ukončili poistný vzťah odchodom do inej zdravotnej poisťovne, z dôvodu zmeny a tých, čo odišli do zahraničia, “ uvádza Alena Veruzábová manažérka odboru metodiky Dôvery a dodáva, že k dnešnému dňu (27.1.2023) evidujú k 1.1.2023 celkový prírastok 28 964 poistencov, z toho 13 269 získali v prepoisťovacej kampani a 15 695 je čistý prírastok novorodencov a navrátilcov zo zahraničia.

Dôvera teda mierne zvýšila svoj trhový podiel, ktorý v súčasnosti dosahuje už 32,36%*. Hlavným dôvodom na tento rast boli podľa hovorcu finančné benefity v podobe preplácania zubnej staroslivosti a zlepšovanie digitálnych služieb.

Union v miernom raste

Druhá súkromná zdravotná poisťovňa Union, ktorá je v rukách holandskej spoločnosti Achmea, získala vlani v prepoisťovacej kampani necelých 7 tisíc nových poistencov. Celkovo v novom roku prijala vyše 47 tisíc nových klientov, ale zároveň stratila viac ako 40 tisíc. Jej podiel na trhu sa mierne zvýšil, no stále ostáva najmenší na úrovni 12,45%*.

Podľa hovorkyne Unionu Kristíny Baluchovej, každoročný nárast poistencov je jasný signál, že ľudí oslovuje vysoká kvalita starostlivosti o ich zdravie.

Pomohli aj utečenci z Ukrajiny?

V roku 2022 Slovensko zažilo veľký prílev ukrajinských utečencov. Všetci utečenci s dočasným útočiskom na Slovensku sa musia povinne registrovať vo VšZP, ktorá zabezpečuje úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej utečencom, na ktorú majú nárok na základe statusu dočasného útočiska. “Občania Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska nemôžu byť podľa platnej legislatívy na Slovensku verejne zdravotne poistení, teda sa automaticky nestali našimi poistencami,” vysvetľuje Peterová.

V prípade, ak sa ukrajinskí občania s prideleným štatútom zamestnali (získali azyl, alebo pobyt), mali rovnako, ako slovenskí občania, nárok na slobodný výber zdravotnej poisťovne za účelom platenia zdravotného poistenia. Matej Štepiansky z Dôvery si myslí, že je vysoko pravdepodobné, že títo Ukrajinci ostali poistení vo VšZP a považuje to za jej konkurenčnú výhodu. Bez nových poistencov z Ukrajiny by sa odliv zo štátnej poisťovne ešte prehĺbil: “Išlo o krok, ktorým sme sa dostali do nevýhody z pohľadu možnosti získať poistencov, ktorí na Slovensko prišli z Ukrajiny.”

Inak to vidí Union. Registrácia Ukrajincov vo VšZP neznamená, že im vznikol poistný vzťah v tejto poisťovni. “Túto skutočnosť preto nepovažujeme za konkurenčnú výhodu. Občania Ukrajiny si mohli vybrať, v ktorej zdravotnej poisťovni chceli byť poistení,” vysvetľuje Baluchová.

Boj proti nekalému prepoisťovaniu

Vlani na konci októbra analytici z Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií upozornili, že desiatky tisíc ľudí z najchudobnejších rómskych komunít každoročne menia zdravotnú poisťovňu. Odborníci poukázali aj na to, že prepoisťovanie sa deje cez pochybné obchodné praktiky.

Obchodníci údajne ponúkajú ľuďom odmeny za to, že zmenia zdravotnú poisťovňu. Od poisťovne potom zinkasujú bonus za každého nového poistenca. Napriek tomu, že ÚDZS na tento problém každoročne poukazuje, všetky zdravoné poisťovne sa od nekalých praktík dištancujú a tvrdia, že majú kontrolné mechanizmy, aby nekalým praktikám predišli.

Zamestnanci poisťovne Dôvera napríklad nemajú motiváciu robiť nábor v rómskej komunite, keďže za takúto prijatú prihlášku nedostávajú odmenu.

VšZP tvrdí, že proces prepoistenia realizuje len cez vlastných zamestnancov a odborne vyškolených zdravotníckych pracovníkov, nie cez poisťovacích maklérov. V rámci prevencie podvodov pri prepoisťovacej kampani sleduje, či sa neobjavia prihlášky, za ktorými nasledujú v krátkom čase aj storná. “Tieto prihlášky aj storná overíme. V prípade zistenia pochybenia na strane nášho či externého zamestnanca,vyvodíme voči nemu personálne dôsledky,” dodáva Peterová.

Union dáva veľký dôraz na výber zamestnancov na dohodu a dôsledne ich školí. “Nábor poistencov v sociálne slabších komunitách naša poisťovňa cielene nevykonáva,“ vysvetľuje Pavol Chovan z Unionu. Poukazuje na to, že dohodári nemajú v rámci svojho hodnotenia motiváciu k nekalým praktikám.

Presuny poistencov medzi zdravotnými poisťovňami: kto získal a kto stratil

  Počet poistencov k 1.1.2022** Trhový podiel v roku 2022 Počet poistencov k 1.1.2023* Trhový podiel v roku 2023* Nárast/ pokles počtu poistencov 2022 vs 2023
Dôvera 1 651 342 31,95% 1 677 275 32,36% 28 964 (1)
Union zdravotná poisťovňa 626 831 12,13% 645 395 12,45% 6 745 (2)
VsZP 2 889 916 55,92% 2 859 863 55,18% -19 951 (3)
 

* zdroj: ÚDZS
**zdroj: https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2022/02/OZNAMENIE_podiel-PP_web_celkovy-pocet.pdf
(1) zdroj: Dôvera
(2) zdroj: Union
(3) zdroj: VšZP

Vyberáme z Poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk