Je možné krátkodobé poistenie auta?

Niekedy sa stane, že by sa nám poistenie auta zišlo vybaviť tak, aby neplatilo po celý rok, ale napríklad pár týždňov; môže to tak byť napríklad z dôvodu, že vozidlo na nejaký kratší čas potrebujete, ale potom ho plánujete predať. Ako na to a je to vôbec možné?
Ak nastane takáto situácia, najprv si musíte zistiť, či ju vami vybraná poisťovňa poskytuje a za akých podmienok. „Bežné motorové vozidlo nie je možné krátkodobo (menej ako 1 rok) poistiť. Poistenie sa zvyčajne uzatvára na dobu neurčitú, najmenej však na 1 rok,“ hovorí Peter Žilka, vedúci oddelenia vzniku a vývoja produktov neživotného poistenia z Komunálnej poisťovne.

Podobne nám odpovedala aj Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie z Odboru firemnej komunikácie poisťovne Allianz. „Havarijné poistenie si motorista dojednáva na 1 rok. PZP sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom poistná doba je 1 rok.“ V rámci havarijného poistenia je však podľa nej možné dojednať rozšírenie z ČR a SR na Európu, a to na 1, 2 alebo na 3 mesiace.

lista Neprehliadnite


Čo potrebujete na uzatvorenie krátkodobého poistenia?

Oslovili sme aj Milana Janásika, hovorcu poisťovne Generali. „Áno, v našej poisťovni si klienti môžu svoje auto poistiť aj na kratšie obdobie, ako je jeden rok, napríklad na tri mesiace. A to tak pri povinnom zmluvnom poistení, ako aj pri havarijnom poistení,“ vysvetľuje s tým, že na uzatvorenie poistenia potrebuje klient presne tie isté veci a doklady, ako pri uzatváraní napríklad ročného poistenia – teda občiansky preukaz či technický preukaz, v prípade havarijného poistenia faktúru o kúpe vozidla. Pri uzatváraní havarijného poistenia musí tiež sprístupniť vozidlo na jeho obhliadku.

Na čo slúži Biela karta a na čo Zelená karta?

V tejto súvislosti sa ešte pristavme pri týchto dvoch pojmoch. Ktorá z nich na čo slúži? „Jednoducho povedané – biela karta potvrdzuje na Slovensku, že máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) a zelená karta slúži ako doklad o poistení zodpovednosti škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla v zahraničí,“ vysvetľuje Peter Žilka a pripája aj nasledovnú, podrobnejšiu charakteristiku.

Biela karta

Tzv. Biela karta – oficiálne Potvrdenie o poistení zodpovednosti – je doklad o uzatvorení PZP, ktoré kryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, platný na území Slovenska. Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona povinne poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou iným osobám na zdraví, živote, na majetku a ušlom zisku. Táto povinnosť je zakotvená v zákone č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je spravidla povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze. Bielou kartou sa vodič preukazuje pri dopravnej kontrole na území Slovenska. Poisťovňa ju vystavuje na celú dobu platnosti zmluvy o poistení zodpovednosti alebo na jedno poistné obdobie, ktoré trvá spravidla jeden rok.

Biela karta obsahuje:
  • osobné údaje držiteľa/vlastníka motorového vozidla, resp. údaje o firme (živnostník alebo právnická osoba)
  • základné údaje o vozidle: druh vozidla, značka, typ, výrobné číslo vozidla (VIN), evidenčné číslo vozidla (EČV), číslo osvedčenia vozidla, obdobie platnosti poistenia zodpovednosti, názov poisťovne, ktorá vydala Bielu kartu.

Zelená karta

Slúži ako doklad o uzatvorenom poistení zodpovednosti škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla v zahraničí. Je vystavená na zelenom papieri a poisťovňa ju vydáva automaticky k zmluve o PZP. Podobne, ako sa na Slovensku vodič preukazuje pri dopravnej kontrole Bielou kartou, v zahraničí polícia vyžaduje Zelenú kartu. Jej výhodou je, že automaticky poskytuje poistné krytie v krajinách, ktoré patria do systému zelenej karty. Obsahuje rovnaké údaje ako Biela karta.

Čo v prípade predaja poisteného auta?

V prípade, že si auto kúpite, poistíte ho, ale neskôr sa ho rozhodnete predať, môžete si požiadať o vrátenie časti poistky. „Predajom vozidla zároveň zanikne predmet poistenia, preto poistník má nárok na vrátenie alikvótnej, respektíve "nespotrebovanej" časti poistenia,“ dodáva Helena Kanderková s tým, že poistník musí predložiť poisťovni doklad o prepise vozidla na iného majiteľa.

Vyberáme z poistovne.sk

IMG_8015-500

Prieskum: Viac ako tretina Slovákov nemá poistenú nehnuteľnosť, v ktorej býva

Poistenie nehnuteľnosti či poistenie domácnosti je pre mnohých Slovákov témou až po negatívnej skúsenosti. Mnohí stále veria, že im sa škody stať nemôžu a škodové situácie ich budú obchádzať. Sú však aj takí, ktorí nevedia, kedy ich majetok chráni poistenie domácnosti a kedy poistenie nehnuteľnosti. Potvrdzuje to aj prieskum poisťovne Groupama, v ktorom sme spolu s agentúrou Focus zisťovali poistenosť nehnuteľností a domácnosti na Slovensku.
02.08.2021
Čítať viac o Prieskum: Viac ako tretina Slovákov nemá poistenú nehnuteľnosť, v ktorej býva

Čo robiť, ak vás zasiahol ničivý živel na dovolenke?

Náhle zmeny počasia každý rok spôsobujú problémy aj dovolenkárom. Požiare, silné búrky a víchrice neobchádzajú ani európske letoviská a spôsobujú obrovské škody na majetku aj na životoch. Ponúkame rady pre dovolenkárov, čo robiť v takýchto prípadoch.
29.07.2021 | redakcia
Čítať viac o Čo robiť, ak vás zasiahol ničivý živel na dovolenke?
Asistenčné služby Groupama

Klienti zbytočne prichádzajú o výhody. Nevedia, čo zahŕňajú asistenčné služby

Sú pre klientov k dispozícii zadarmo, no mnohí vôbec nevedia, čo všetko zahŕňajú a kedy sa dajú využiť. Hovoríme vo všeobecnosti o asistenčných službách, ale najmä o tých v havarijnom poistení. Klienti často nevedia, že ich vôbec majú a pri nehode či poruche auta na ceste ich využívajú len veľmi málo.
27.07.2021
Čítať viac o Klienti zbytočne prichádzajú o výhody. Nevedia, čo zahŕňajú asistenčné služby

Vyberáme z banky.sk