Dopravná nehoda? Takto postupujte, ak máte/nemáte havarijnú poistku

Samozrejme, všetci veríme, že nám sa to nikdy nestane; pravda je však taká, že dopravná nehoda sa môže pritrafiť každému. V tomto článku sa pozrieme na to, čo treba robiť v každom prípade a čo vtedy, ak ste predtým uzavreli alebo neuzavreli havarijnú poistku.Motorista, ktorý spôsobí škodu (teda je vinníkom nehody) a vozidlo nemá havarijne poistené, bude musieť opravu vozidla hradiť z vlastného. V prípade, ak je vozidlo havarijne poistené, náhradu škody si môže uplatniť v poisťovni a v takomto prípade je povinný jej poistnú udalosť ohlásiť. „Ak škodová udalosť nepresahuje 3 990 eur, nebola zranená/usmrtená osoba, nebolo poškodené všeobecne prospešné zariadenie a účastníci dopravnej nehody sa zhodnú na tom, kto nehodu zavinil – písomne to uvedú na tlačive o nehode a potvrdia podpisom, nie je nutné volať políciu,“ hovorí Daniela Vlčková z komunikácie a PR Wüstenrot poisťovne.
Tu je zoznam krokov, ktoré odporúča pri vzniku dopravnej nehody urobiť Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie z Odboru firemnej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne:
  1. Poskytnite prvú pomoc zraneným a zavolajte záchrannú službu.
  2. Pri nehode nižšej ako 4 000 eur, alebo nehode, kde nedôjde k zraneniu či usmrteniu, vodiči nemusia volať políciu, ale sú povinní vypísať Správu o nehode.
  3. Ak nemáte pri sebe formulár správy, treba si vyžiadať údaje o účastníkoch dopravnej nehody - evidenčné čísla vozidiel a názvy poisťovní, v ktorých sú ich autá poistené, číslo poistnej zmluvy, číslo zelenej karty, ak ste v zahraničí, a tiež mená a adresy účastníkov a svedkov dopravnej nehody. Najjednoduchšie je odfotografovať si tieto doklady.
  4. Dohodnúť sa, kto je vinníkom nehody. Pokiaľ to nie je možné, vždy treba volať políciu.
  5. Pokiaľ sa Vám stala nehoda v zahraničí, nikdy nepodpisujte správy či dokumenty, ktorým nerozumiete. Ak si to situácia vyžaduje, nárokujte si poskytnutie tlmočníka.
  6. Odporúčame nafotiť si nielen škodu, ale aj miesto nehody. Vlastná fotodokumentácia sa vždy zíde pri riešení poistnej udalosti.
  7. Ak pri nehode došlo k poruche vozidla a vozidlo je nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Asistenčná služba zabezpečí opravu vozidla na mieste alebo jeho odtiahnutie do servisu.
  8. Škodu na vozidle treba poisťovni nahlásiť bez zbytočného odkladu najneskôr do 15 dní, v prípade nehody v zahraničí najneskôr do 30 dní od nehody.

Uhradenie vzniknutých škôd

Ako následne funguje uhradenie škôd? „Pokiaľ poškodený vodič preukáže, že autonehodu nespôsobil, škoda bude uhradená z PZP zodpovedného šoféra. Ak má uzatvorenú havarijnú poistku, môže požiadať o náhradu škody z nej,“ hovorí Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva Komunálnej poisťovne s tým, že havarijné poistenie hradí aj škody na vozidle spôsobené rôznymi inými náhodnými udalosťami bez zavinenia poisteného – napríklad živelnými pohromami, krádežou, vandalizmom a podobne.

Čo robiť vtedy, ak vinník nemal PZP?

Ak spôsobí nehodu auto bez PZP, škoda je uhradená z poistného garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. „Tá každoročne eviduje niekoľko tisíc takýchto kolízií. Potom, čo uhradí poškodenému opravu, od vinníka vymáha celú výšku plnenia, a to súdnou cestou, respektíve prostredníctvom exekútora,“ dodáva Michaličová.

Nabudúce si načrtneme niekoľko situácií, ktoré môžu v takýchto prípadoch nastať, spolu s návodom, ako ich treba riešiť.

Vyberáme z poistovne.sk

bicycle-in-the-garden

Nehoda na zdieľanej kolobežke či bicykli. Kto nesie zodpovednosť a ako treba postupovať ?

Vo väčších mestách na Slovensku si môžete prenajať elektrickú kolobežku, alebo bicykel. Všetko vyriešite cez apku v mobile. Čo však v prípade, ak spôsobíte nehodu? Kedy je zodpovedný používateľ a kedy majiteľ, resp. prevádzkovateľ? Prečítajte si, aký postup treba dodržať.
11.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Nehoda na zdieľanej kolobežke či bicykli. Kto nesie zodpovednosť a ako treba postupovať ?
hand-reaching-out-to-drone

Nehoda na elektrickom bicykli či zrážka dronom. Pokryje ju niekoľko rokov stará poistka?

Moderné zariadenia ako elektrické kolobežky či drony pred niekoľkými rokmi ešte neexistovali. Ako sa postaví poisťovňa k riešeniu škody, ak niekoho zraníte s letiacim dronom či zrazíte na elektrickej kolobežke a máte poistnú zmluvu z doby, keď tieto zariadenia ešte neexistovali?
08.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Nehoda na elektrickom bicykli či zrážka dronom. Pokryje ju niekoľko rokov stará poistka?
Pred dovolenkou myslite na poistenie. Groupama.

Plánujete ísť na dovolenku autom? Týchto 9 rád vám pomôže pripraviť sa na cestu

Dovolenka autom je pre mnohých obľúbená najmä vďaka slobode, voľnosti a dobrodružstvám. Zo Slovenska to navyše máme k moru len na skok a na pláži môžeme byť už po pár hodinách jazdy. Či už sa vyberiete na juh do Slovákmi obľúbených destinácií ako sú Terst, Istria, či Makarska alebo pôjdete za históriou na sever do Poľska alebo Nemecka, tieto rady využijete vždy.
07.06.2021
Čítať viac o Plánujete ísť na dovolenku autom? Týchto 9 rád vám pomôže pripraviť sa na cestu

Vyberáme z banky.sk