Dopravná nehoda? Takto postupujte, ak máte/nemáte havarijnú poistku

Samozrejme, všetci veríme, že nám sa to nikdy nestane; pravda je však taká, že dopravná nehoda sa môže pritrafiť každému. V tomto článku sa pozrieme na to, čo treba robiť v každom prípade a čo vtedy, ak ste predtým uzavreli alebo neuzavreli havarijnú poistku.Motorista, ktorý spôsobí škodu (teda je vinníkom nehody) a vozidlo nemá havarijne poistené, bude musieť opravu vozidla hradiť z vlastného. V prípade, ak je vozidlo havarijne poistené, náhradu škody si môže uplatniť v poisťovni a v takomto prípade je povinný jej poistnú udalosť ohlásiť. „Ak škodová udalosť nepresahuje 3 990 eur, nebola zranená/usmrtená osoba, nebolo poškodené všeobecne prospešné zariadenie a účastníci dopravnej nehody sa zhodnú na tom, kto nehodu zavinil – písomne to uvedú na tlačive o nehode a potvrdia podpisom, nie je nutné volať políciu,“ hovorí Daniela Vlčková z komunikácie a PR Wüstenrot poisťovne.
Tu je zoznam krokov, ktoré odporúča pri vzniku dopravnej nehody urobiť Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie z Odboru firemnej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne:
  1. Poskytnite prvú pomoc zraneným a zavolajte záchrannú službu.
  2. Pri nehode nižšej ako 4 000 eur, alebo nehode, kde nedôjde k zraneniu či usmrteniu, vodiči nemusia volať políciu, ale sú povinní vypísať Správu o nehode.
  3. Ak nemáte pri sebe formulár správy, treba si vyžiadať údaje o účastníkoch dopravnej nehody - evidenčné čísla vozidiel a názvy poisťovní, v ktorých sú ich autá poistené, číslo poistnej zmluvy, číslo zelenej karty, ak ste v zahraničí, a tiež mená a adresy účastníkov a svedkov dopravnej nehody. Najjednoduchšie je odfotografovať si tieto doklady.
  4. Dohodnúť sa, kto je vinníkom nehody. Pokiaľ to nie je možné, vždy treba volať políciu.
  5. Pokiaľ sa Vám stala nehoda v zahraničí, nikdy nepodpisujte správy či dokumenty, ktorým nerozumiete. Ak si to situácia vyžaduje, nárokujte si poskytnutie tlmočníka.
  6. Odporúčame nafotiť si nielen škodu, ale aj miesto nehody. Vlastná fotodokumentácia sa vždy zíde pri riešení poistnej udalosti.
  7. Ak pri nehode došlo k poruche vozidla a vozidlo je nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Asistenčná služba zabezpečí opravu vozidla na mieste alebo jeho odtiahnutie do servisu.
  8. Škodu na vozidle treba poisťovni nahlásiť bez zbytočného odkladu najneskôr do 15 dní, v prípade nehody v zahraničí najneskôr do 30 dní od nehody.

Uhradenie vzniknutých škôd

Ako následne funguje uhradenie škôd? „Pokiaľ poškodený vodič preukáže, že autonehodu nespôsobil, škoda bude uhradená z PZP zodpovedného šoféra. Ak má uzatvorenú havarijnú poistku, môže požiadať o náhradu škody z nej,“ hovorí Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva Komunálnej poisťovne s tým, že havarijné poistenie hradí aj škody na vozidle spôsobené rôznymi inými náhodnými udalosťami bez zavinenia poisteného – napríklad živelnými pohromami, krádežou, vandalizmom a podobne.

Čo robiť vtedy, ak vinník nemal PZP?

Ak spôsobí nehodu auto bez PZP, škoda je uhradená z poistného garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. „Tá každoročne eviduje niekoľko tisíc takýchto kolízií. Potom, čo uhradí poškodenému opravu, od vinníka vymáha celú výšku plnenia, a to súdnou cestou, respektíve prostredníctvom exekútora,“ dodáva Michaličová.

Nabudúce si načrtneme niekoľko situácií, ktoré môžu v takýchto prípadoch nastať, spolu s návodom, ako ich treba riešiť.

Vyberáme z poistovne.sk

Untitled-2

Allianz je partnerom filmu o slovenskej prírode s legendárnym dokumentaristom

Allianz podporil vznik filmu britského dokumentaristu Divoká príroda Slovenska. Dokument o slovenskej prírode sa bude vysielať v 50-tich krajinách sveta. Zapojte sa do súťaže Allianz o účasť na nakrúcaní filmu.
16.05.2022
Čítať viac o Allianz je partnerom filmu o slovenskej prírode s legendárnym dokumentaristom

Na čo si dať pozor pri poistení domova

Poistenie nehnuteľnosti je dobrá vec, musí však byť nastavené správne. Kedy je poistenie nehnuteľnosti len vyhadzovanie peňazí?
16.05.2022 | redakcia
Čítať viac o Na čo si dať pozor pri poistení domova

Ako poistiť bicykel

V peknom počasí sadá na bicykel čoraz viac cyklistov. Cyklistika nie je už len víkendovou záležitosťou, ale mnohí ľudia siahajú po bicykli aj pri ceste do práce. Ako si zabezpečiť bicykel pred krádežou a kto uhradí škody, ktoré spôsobíte ako cyklista? 
13.05.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako poistiť bicykel

Vyberáme z banky.sk