Doklady o ošetrení pri lyžiarskom úraze si strážte

Ak sa vám stane pri lyžovačke v zahraničí nehoda, prichystajte sa na poriadne papierovačky pri rokovaní s poisťovňou. 


V prípade úrazu či ošetrenia za hranicami vyžadujú poisťovne od poistenca viac dokladov, ako by človek čakal.

Allianz-Slovenská poisťovňa žiada predložiť lekársku správu od ošetrujúceho lekára a účty za ošetrenie či za lieky. Správa však nemôže byť zdrap papiera, ale jasný formulár, ktorý bude obsahovať aj procedúry, aké vám lekár vykonal a koľko stáli. Ak dodáte doklad neúplný, poisťovňa vám môže plnenie odmietnuť alebo skrátiť.


Union poisťovňa k likvidácii poistnej udalosti je okrem hlásenia poistnej udalosti, potrebuje predložiť tiež lekársku správu s uvedením anamnézy, diagnózy a terapie. Tiež vyžaduje originály účtov za lekárske ošetrenie, dokladov o úhrade nákladov za ošetrenie, či za lieky.

„Ak bol potrebný zásah horskej záchrannej služby, je potrebné doložiť správu o tomto zásahu,“ dodáva Judita Smatanová, hovorkyňa poisťovne.

Lista Odporucame

Zuby sú citlivé


V prípade, keď si pri páde na lyžiach poškodíte aj zuby, poisťovne budú žiadať aj doklad o zubnej prehliadke. Ten však nemôže byť veľmi starý. Allianz-SP uznáva len rok starý doklad, i keď zvyčajne prehliadka platí dva roky.

Lucia Muthová, marketingová riaditeľka Allianz-SP, túto požiadavku vysvetľuje tým, že „klienti, ktorí vycestujú mimo Slovenska na dlhšie obdobie, môžu preventívnou prehliadkou zabrániť nežiaducim vplyvom vyvolávajúcim zubné ochorenia“. Ak svoje zuby zanedbávate, poisťovňa vám náklady na ich ošetrenie v zahraničí nepreplatí.

V Union tiež vyžadujú potvrdenie o absolvovaní poslednej preventívnej prehliadky a navyše v niektorých prípadoch – závisí od konkrétnej poistnej udalosti – je potrebné doložiť kópiu zdravotnej zubnej karty. Táto poisťovňa však netrvá na rok starom potvrdení.

„Ak by sa poistná udalosť stala na konci novembra, je potrebné doložiť potvrdenie o preventívnej prehliadke z roku 2012, keďže v roku 2013 môže klient ešte prehliadku absolvovať v decembri,“ vysvetľuje Smatanová.

Poisťovne v rámci cestovného poistenia preplatia aj náklady na lieky a benzín za dopravu do nemocnice. V ČSOB poisťovni poistenie liečebných nákladov v zahraničí zahŕňa aj skontaktovanie najbližšej rodiny v prípade hospitalizácie alebo vážneho úrazu. Asistenčná služba zabezpečí kontakt s vašou rodinou a zároveň im odovzdá odkazy od vás napríklad formou telekonferencie.

Online dokumenty len niekde


Ak by ste chceli poistnú udalosť vybaviť rýchle a poslať naskenované doklady poisťovni cez zinternet, nepochodíte všade. V Allianz-SP to je možné, i keď v niektorých prípadoch poisťovňa žiada doložiť doklady v papierovej podobe.

V Union poisťovni síce môžete požadované doklady zaslať aj elektronicky, no nato, aby mohla byť poistná udalosť zlikvidovaná je potrebné do poisťovne následne zaslať aj originály poštou.

„Tlačivo o oznámení škodovej udalosti, ktoré si môže klient stiahnuť z webstránky Union poisťovne, stačí zaslať aj e-mailom,“ dodáva Smatanová.

V ČSOB poisťovni môžete tieto dokumenty doručiť do poisťovne osobne, alebo ich môžete zaslať na korešpondenčnú adresu poisťovne.
 

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne

Presťahovali ste sa do iného mesta alebo plánuje váš lekár odísť do dôchodku? Hľadanie nového lekára môže byť náročnou výzvou. Pozrite si zopár praktických odporúčaní ako postupovať.
29.11.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne
18986

Asistenčné služby v životnom poistení

Životné poistenie už dávno nie je len o náhrade príjmu v prípade poistnej udalosti. Súčasťou životného poistenia možu byť aj asistenčné služby. O mnohých klienti ani netušia. Pozrite si, s čím všetkým vám vie poisťovňa pomôcť.
27.11.2023 | Katarína Macková
Čítať viac o Asistenčné služby v životnom poistení
Záplavy_Rudno_Allianz1

Za škody po živloch Allianz vyplatila vyše dvojnásobok

Od januára do konca októbra spôsobili živly klientom Allianzu škody za 10,8 milióna eur, za celý minulý rok to bola menej ako polovica. Prírodné živly sú nevyspytateľné, každý rok vyčíňa iný. V rámci prevencie podpoistenia Allianz pracuje s indexáciou, aj aktualizáciou poistnej sumy.
23.11.2023
Čítať viac o Za škody po živloch Allianz vyplatila vyše dvojnásobok

Vyberáme z banky.sk