Dážď nie je náhoda. Bežné poistenie ho nepokryje.

Ak vám dážď poškodí byt, poisťovne vám zvyčajne škodu nepreplatia. Atmosferické zrážky majú vo výlukách. Máte však možnosť si riziko ďažďa priplatiť.


Prestavte si, že ste majiteľ podkrovného bytu a máte poistenie nehnuteľnosti. Popri tom si platíte poistenie bytového domu a prispievate do fondu opráv. Ak príde lejak a cez poškodenú strechu vám zatečie do bytu nepomôže vám ani jedno poistenie. Škodu by ste mali vymáhať od správcu domu, ktorý sa o strechu mal starať.  "Škody spôsobené atmosferickými zrážkami nie sú poistené z dôvodu, že budovy a iné stavby majú byť projektované a konštruované tak, aby zrážkam bez problémov odolávali. Ak k takýmto škodám príde, znamená to, že je porucha niekde v konštrukcii budovy," vysvetľuje Gabriel Tóth, špecialista externej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne.

Poisťovne hovoria, že správca domu sa oň musí starať a opravovať ho, inak ide o zanedbanú údržbu a v takom prípade nejde o náhodnú udalosť, proti ktorej sa bytový dom poisťuje. „Nie je náhoda, ak pri silnejšom daždi voda vnikne cez netesnosti a zatečú steny,“ vysvetľuje Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne. V tejto poisťovni dostanete poistné plnenie iba vtedy ak strechu poškodí naozaj náhodná udalosť ako je krupobitie alebo víchrica. Vtedy poisťovňa preplatí opravu poškodenej strechy, okna aj náklady na opravu stierky, výmenu plávajúcich podláh alebo v prípade domácnosti aj náklady na opravu, kúpu nového nábytku či koberca. „Atmosférické zrážky, bez toho aby došlo v súvislosti s víchricou alebo krupobitím aj k inej škode, cez ktorú tieto zrážky vniknú do vnútorných priestorov, nie sú kryté v žiadnom poistení,“ dodáva Smatanová. Poisťovne vám škodu neuhradia ani keď k zatečeniu dôjde vašou nedbanlivosťou napríklad otvoreným oknom.


Ako sa teda proti dažďu môžete chrániť? Doplatťe si poistenie domácnosti. V Allianz-Slovenskej poisťovni nie je možné riziko dažďa dopoistiť v poistení nehnuteľnosti, ale pri poistení domácnosti takú možnosť máte. „Riziko atmosférické zrážky je v produkte Môj domov zahrnuté v Poistení domácnosti v module poistného krytia Optimal, ak sú zároveň poistené stavebné súčasti,“ vysvetľuje Gabriel Tóth. Aj Generali poisťovňa vám škody z dážďa poistí. „Klienti Generali Slovensko si môžu poistiť škody spôsobené atmosférickými zrážkami v novom produkte DOMino, nie v poistení domácnosti,“ vysvetľuje Zuzana Hliváková, riaditeľka marketingu Generali.

Vyberáme z poradne

Vyberáme z banky.sk