Ako žiadať náhradu škody, ak vás niekto zrazí na zjazdovke?

Lyžovačku občas predčasne ukončí úraz na svahu. Niekedy sa lyžiar zraní sám, niekedy je vinníkom cudzia osoba. Prečítajte si užitočné rady, ako treba postupovať po nehode, aj pri žiadaní odškodného.

34552_obr

Ako správne postupovať na svahu

  1. Pri akomkoľvek zranení treba okamžite privolať lekársku pomoc. Až potom prídu na rad ďalšie úkony ešte na svahu.
  2. Dôležité je zabezpečenie a identifikácia vinníka, ktorý nehodu spôsobil. Vinník je totiž povinný ujmu uhradiť.
  3. Ďalej zhromaždenie dôkazov, napríklad fotografie, videozáznam z miesta zrážky. Postup je podobný ako pri autonehode.
  4. Ďalšou dôležitou vecou je zabezpečenie svedkov, ktorí udalosť videli a ich kontaktných údajov. Svedectvo môže poskytnúť aj horská záchranná služba, či polícia. Ak sa o zabezpečenie dôkazov nemôže kvôli svojmu zdravotnému stavu postarať zranený, mali by to urobiť blízki – rodina, kamaráti, alebo svedkovia.

Ako vypočítať náhradu škody a ako o ňu požiadať

Pokiaľ máte kontakt na vinníka nehody, škodu si následne uplatnite u neho písomnou formou, ideálne doporučeným listom. Čo sa môže považovať za škodu? Uplatniť si môžete náhradu ušlej mzdy, bolestné, náklady spojené s liečbou, odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia a ďalšie nároky, vrátane napríklad nákladov za zničené vybavenie. Poisťovne poškodeným odporúčajú, aby list spísali s pomocou právnika, ktorý pozná legislatívu a vie, na čo má zranený nárok.

Riešenie nehody je jednoduchšie, ak má vinník poistenie zodpovednosti

V takom prípade sa vinník obráti na svoju poisťovňu a nárok poškodeného uplatní v poisťovni. Zároveň musí uznať svoju vinu, čo je základná podmienka, aby poisťovňa mohla škodu zaplatiť. V priebehu prešetrovania by mal poškodený počítať s tým, že ho bude poisťovňa kontaktovať a požadovať doloženie zdravotnej dokumentácie a ďalších podkladov, ktoré potvrdia jeho nároky. Poisťovňa potom na ich základe udalosť prešetrí a preverí oprávnenosť požiadaviek na náhradu škody. Po ukončení vyšetrovania poškodeného informuje, ako likvidácia škody prebehla a akú sumu mu uhradí. Ak vyplatená čiastka zodpovedá jeho nároku, je udalosť uzavretá. V opačnom prípade sa môže poškodený obrátiť na súd.

Pokiaľ vinník nemá poistenie zodpovednosti, prípad môže skončiť až na súde

Pokiaľ vinník nehody nemá poistenie zodpovednosti, bude musieť všetky nároky poškodeného uhradiť z „vlastného vrecka“ a riešenie takejto situácie bude nepochybne zložitejšie a s veľkou pravdepodobnosťou aj časovo náročnejšie. Aj v tomto prípade začiatok postupu bude rovnaký – poškodený by sa mal na vinníka obrátiť písomným listom s požiadavkou na náhradu škody. Pokiaľ vinník nebude ochotný nároky uznať, musí poškodený prostredníctvom právnika spísať žalobu a uplatňovať ujmy na súde. Okrem toho, že súdny proces je časovo náročný, nie je zadarmo. Preplatenie nákladov na právnika a súdne trovy si môže poškodený nárokovať u vinníka nehody.

Aj pri menších zrážkach si pýtajte kontakt na vinníka. Poškodenie zdravia sa totiž môže naplno prejaviť s odstupom niekoľkých hodín a z nevinnej zrážky sa môže vykľuť aj niekoľkotýždňová PN.

Čo ak vinník ujde alebo si zranenie spôsobí lyžiar sám

Pokiaľ sa nepodarí vinníka identifikovať, alebo sa nepreukáže cudzie zavinenie, poškodenému lyžiarovi pomôže jeho vlastné úrazové poistenie, z ktorého si môže uplatniť odškodnenie nielen za úraz ako taký, ale u tých vážnejších napríklad aj za trvalé následky. Poškodený by mal čím skôr úraz nahlásiť do svojej posťovne. V dnešnej dobe je to možné vyplnením online formulára na webovej stránke poisťovne.

Bude mi postačovať Európsky preukaz poistenca?

Európsky preukaz poistenca kryje len bežnú zdravotnú starostlivosť v danom štáte a za rovnakých podmienok, ako pre domácich občanov. Určite vám nepokryje zodpovednosť za spôsobené škody, ani prevoz vrtuľníkom, následky úrazu, či repatriáciu.

Pozor na záchranu vrtuľníkom a na výluky

„Už samotná jazda na všetkých druhoch zimných športových potrieb je vo všeobecnosti považovaná za rizikový šport. Pokiaľ človek bude jazdiť a skákať na umelých terénnych nerovnostiach na zjazdovke, nemusí, ale môže to už byť zo strany poisťovne považované za skoky, ktoré sú z poistenia vylúčené. Pokiaľ sa rozhodne jazdiť mimo vyznačených tratí, teda vo voľnom teréne, jeho transport nie je v prípade úrazu krytý bežným zdravotným poistením, musí mať dojednané poistenie na hory,“ upozorňuje Pavol Michalec, odborník z UNIVERSAL maklérsky dom a dodáva: „Pokiaľ ide o prevoz vrtuľníkom, náklady vždy závisia od typu pomoci. Ak je v dosahu voľný vrtuľník leteckej záchrannej služby, je to na Slovensku kryté z povinného zdravotného poistenia. V prípade, že musí priletieť vrtuľník horskej služby, je to považované za technický zásah horskej služby. V takom prípade, ak nemá klient pripoistenie pre tento účel, náklady hradí z vlastného vrecka. Výnimkou sú deti do 18 rokov, kde je technický zásah horskej služby zo zákona zdarma.“ Prevoz vrtuľníkom v zahraničí vás vyjde aj na niekoľko desiatok tisíc euro, ak nemáte vhodné poistenie, zaplatiť to budete musieť z vlastného.

Pri výbere poistky sa informujte aj o výlukách, pokiaľ sa chystáte vyskúšať niečo viac adrenalínové ako je bežné lyžovanie na vyznačenej trati. „Poisťovne prikladajú k poistným zmluvám zoznamy rizikových športov, ktoré sa pripoisťujú za poplatok a zoznamy nepoistiteľných športov, ktoré sú z poistenia vylúčené,“ upresňuje Michalec. Tiež, ak budete skúšať „skokanské zdatnosti“ mimo vyznačených lyžiarskych trás, či celkovo lyžovať na neoznačenej či uzavretej zjazdovke na vlastnú päsť, v lavínovej oblasti, kde platí zákaz alebo výstraha pred lavínovým nebezpečenstvom, aj to bude patriť k výlukám poistného plnenia.

Vyberáme z poistovne.sk

business-sales-meeting

Čo poisťovne považujú za poistný podvod?

Napriek tomu, že za poistný podvod môže hroziť aj väzenie, každý rok sa pokúša oklamať poisťovňu tisíce ľudí. Čo všetko považuje poisťovňa za poistný podvod?
23.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo poisťovne považujú za poistný podvod?
view-of-a-tidy-living-room-with-a-grey-sectional

Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie

Pozrite si, čo treba robiť ak vás vytopí sused a z ktorej poistky si treba žiadať odškodnenie od poisťovne. Pri náhrade škody z poistenia domácnosti/nehnuteľnosti a pri náhrade škody z poistneia zodpovednosti za škodu poisťovne totiž vyčíslia rôzne sumy.
21.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie
bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Vyberáme z banky.sk