Kde sa musí prihlásiť študent po skončení školy?

Poradíme vám, ako postupovať keď ste ukončili štúdium na strednej či vysokej škole, ak ste štúdium prerušili, či nespravili štátnice. Tieto povinnosti budete mať voči zdravotnej poisťovni.

row-of-young-adults-at-work

Povinnosti maturantov

- ak maturant pokračuje v štúdiu na VŠ, zostáva naďalej poistencom štátu. Zdravotnej poisťovni nemusí nič oznamovať. To platí aj v prípade, ak maturant pokračuje v štúdiu na vysokej škole v niektorej EÚ krajine. Zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ bude čerpať na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia.

- ak maturant nepokračuje v štúdiu na VŠ, nezamestná sa ani nezačne podnikať, mal by sa prihlásiť na úrade práce ako nezamestnaný. V takom prípade zdravotné poistenie bude za neho platiť štát.

Ak sa absolvent po skončení školy nezamestná, nezačne podnikať alebo už za neho neplatí poistné štát (neprihlási sa na Úrade práce), musí sa v zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ poistného. Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom ukončili stredoškolské štúdium. V prípade, že sa v zdravotnej poisťovni prihlasuje ako samoplatiteľ poistného, tuto skutočnosť musí zdravotnej poisťovni oznámiť do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastal vznik platiteľa poistného.

-ak sa maturant zamestná, zdravotné poistenie za neho bude platiť zamestnávateľ a túto skutočnosť aj oznámi zdravotnej poisťovni.

Povinnosti bakalárov a absolventov VŠ

- ak bakalár pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, štát za neho platí poistné aj počas prázdnin až do zápisu na 2. stupeň štúdia a potom ďalej počas štúdia na 2.stupni VŠ. V prípade, že sa jedná o bakalára, ktorý má viac ako 26 rokov veku, do dovŕšenia 30 rokov veku je poistencom štátu len ak ide o denné štúdium.

- ak bakalár resp. absolvent 2.stupňa VŠ nepokračuje v štúdiu na 2. stupni VŠ, alebo má prerušené štúdium alebo neurobil štátnice, platia pre neho rovnaké pravidlá ako pre maturanta

Za poistenca štátu sa považuje študent denného doktorandského študijného programu, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme, doktorand už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov.

Status študenta sa stráca v deň, ktorý nasleduje po dni vykonania štátnej záverečnej skúšky. Nie teda až po promócii, pri prevzatí diplomu.

Máte povinnosť platiť si zdravotné poistenie a nerobíte tak?

Ak ste poistencom štátu, poistné za vás platí štát. V prípade, že štát už za vás poistné neplatí (napríklad po ukončení štúdia, ak sa neprihlásite na Úrade práce), dajte si pozor nato, aby ste túto skutočnosť oznámili zdravotnej poisťovni a začali si uhrádzať poistné ako samoplatca. Ak tak neurobíte, čakajú vás len problémy. Ocitnete sa v Zozname dlžníkov, stratíte nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti (zabudnite na plánovanú operáciu či kúpeľnú liečbu) a nemáte právo prakticky na nič, čo sa netýka akútnej situácie. Ignorovať nedoplatky nepomôže, takáto situácia sa môže skončiť aj exekúciou. Ak si hľadáte svoje prvé zamestnanie, treba myslieť aj na to, že rozhodne nevyzerá dobre, ak si vás potenciálny zamestnávateľ bude chcieť „preveriť“ a nájde vaše meno na spomínanom Zozname dlžníkov.

Informáciu o tom, kto za vás platí poistné zdravotnej poisťovni, nájdete aj v mobilnej aplikácii alebo v elektronickej pobočke zdravotnej poisťovne. Zároveň v nájdete údaj o tom, či a koľko dlžite poisťovni na zdravotných odvodoch.

Vyberáme z Poistovne.sk

redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy
girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard

Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, v ktorých prípadoch nesie zodpovednosť za škody škola.
20.09.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?
AdobeStock-Komunalna-p-18-9-2023

Havarijné poistenie: Prečo má zmysel aj u starších vozidiel?

Havarijné poistenie patrí medzi majiteľmi ojazdených áut k často diskutovaným témam. U mnohých vodičov „jazdeniek“ panuje názor, že sa neoplatí, no v skutočnosti má množstvo výhod, ktoré vám dokáže uľahčiť život na cestách. A to dokonca aj v prípadoch, že má vaše vozidlo už čosi za sebou.
18.09.2023
Čítať viac o Havarijné poistenie: Prečo má zmysel aj u starších vozidiel?

Vyberáme z banky.sk