Ako fajčenie ovplyvňuje cenu poistenia?

Podľa odborníkov fajčenie spôsobuje štrnásť typov rakoviny a desiatky ďalších chorôb. Fajčiari si skracujú svoj život v priemere najmenej o desať rokov. Preto poisťovne pozorne sledujú tento neduh už pri vstupe do životného poistenia.

19102

Fajčiari si skracujú svoj život

Škodlivosť fajčenia v akejkoľvek forme jasne dokazujú údaje z domácich zdravotníckych zariadení. Každý rok na následky fajčenia zomierajú desatky tisíc ľudí. Dve tretiny závislých od nikotínu zomierajú pred dosiahnutím veku 65 rokov. Ohrození sú aj nefajčiari, ktorí žijú alebo pracujú v zadymenom prostredí. Fajčiarske prostredie predstavuje dvojnásobné riziko srdcového infarktu, výrazne vyššie riziko rakoviny, mozgovej príhody a zlomenín.

Čo na to poisťovne

Súvislosť medzi fajčením a zvýšeným rizikom určitých chorôb alebo skoršej smrti je štatisticky dokázaná. Poisťovne, pri vstupe do poistenia starostlivo sledujú tento faktor u svojich klientov. "Týka sa to najmä rizika úmrtia v životnom poistení a tiež doplnkového poistenia závažných ochorení, ale aj poistenia denných dávok v prípade práceneschopnosti alebo úrazového poistenia," hovorí Helena Radovanská, riaditeľka vývoja produktov UNIQA. Poistovne sa snažia zachytiť súvislosti aj v rodinnej anamnéze. Pýtajú sa na výskyt "fajčiarskych" diagnóz, akými sú rakovina, ischemická choroba srdca, infarkt a mŕtvica v priamej príbuzenskej línii vo veku do 60 rokov. Ak je zachytený výskyt takýchto ochorení u blízkych osôb fajčiara, ten musí počítať s príplatkom podľa frekvencie, prípadne s výlukou na príslušné choroby. V poisťovni UNIQA sa prirážka sa pohybuje priemerne v nízkych desiatkach percent.

Aj v poisťovni Allianz fajčenie vstupuje do posudzovania a cenotvorby životného poistenia. Ak je klient zdravý, zvyčajne to celkové poistné nenavýši, ale závisí to od celkového posúdenia zdravotného stavu klienta vstupujúceho do poistenia.

Podobne to funguje aj v poisťovni Generali. Jednoznačná odpoveď, o koľko sa zvýši poistné pre rizikovú osobu, neexistuje. Poisťovňa skúma životný štýl a súvisiace faktory ako je index telesnej hmotnosti (BMI), vysoký krvný tlak, cholesterol či doterajší výskyt ochorení. Ak poisťovňa na základe týchto parametrov zhodnotí, že ide o vyššiu mieru rizika u klienta, môže pristúpiť k výluke v prípade vybraných ochorení alebo k navýšeniu poistného, ktoré toto zvýšené riziko kompenzuje. V prípade navýšenia nejde o vysoké čiastky a vždy závisí od konkrétneho klienta.

Informáciu o fajčení uvádza klient pri uzatváraní poistenia v zdravotnom dotazníku.

Ak je poistenie dohodnuté s vyššou poistnou sumou, poisťovne vyžadujú aj zdravotnú dokumentáciu, alebo môžu nechať klienta vyšetriť vlastným posudzovacím lekárom. "Aj z týchto zdrojov poisťovňa overí, či ide o fajčiara alebo nie. Skúma tiež spotrebu návykových látok a motív ich užívania, pretože určité typy a dávky môžu byť predpísané aj ako medicínsky prostriedok," vysvetlila Eva Trajboldová, manažérka osobného poistenia UNIQA.

Ďalšie rizikové faktory

Okrem fajčenia sa za rizikové faktory pri vstupe do poistenia považuje aj obezita a vysoký krvný tlak. Ak je záťaž viacnásobná, prijatie klienta do poistenia je možné len za výrazne vyšší príplatok alebo so zodpovedajúcim vylúčením štatisticky pravdepodobných súvisiacich diagnóz.

Zdanlivo najjednoduchšia je situácia s vysokým tlakom, ktorý sa dá úspešne kompenzovať liekmi, takže v prípade liečených hypertonikov neexistuje žiadne riziko. Problémom sú však klienti, ktorí o tejto záťaži nevedia, pretože prevenciu podceňujú. Problémy s obehovou sústavou patria zároveň k najčastejším príčinam smrti na Slovensku. Nadváha medzi klientmi životného poistenia sa v súčasnosti ukazuje ako nový fenomén. "Fajčenie je však pri uzatváraní životného poistenia výrazne horším faktorom ako nadváha alebo dokonca obezita. Cigarety zvyšujú úmrtnosť v mladšom veku až dvojnásobne, zatiaľ čo obezita zvyčajne zoberie niekoľko rokov života starším ročníkom," uzatvára E. Trajboldová.

Vyberáme z Poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk