Ako fajčenie ovplyvňuje cenu poistenia?

Podľa odborníkov fajčenie spôsobuje štrnásť typov rakoviny a desiatky ďalších chorôb. Fajčiari si skracujú svoj život v priemere najmenej o desať rokov. Preto poisťovne pozorne sledujú tento neduh už pri vstupe do životného poistenia.

19102

Fajčiari si skracujú svoj život

Škodlivosť fajčenia v akejkoľvek forme jasne dokazujú údaje z domácich zdravotníckych zariadení. Každý rok na následky fajčenia zomierajú desatky tisíc ľudí. Dve tretiny závislých od nikotínu zomierajú pred dosiahnutím veku 65 rokov. Ohrození sú aj nefajčiari, ktorí žijú alebo pracujú v zadymenom prostredí. Fajčiarske prostredie predstavuje dvojnásobné riziko srdcového infarktu, výrazne vyššie riziko rakoviny, mozgovej príhody a zlomenín.

Čo na to poisťovne

Súvislosť medzi fajčením a zvýšeným rizikom určitých chorôb alebo skoršej smrti je štatisticky dokázaná. Poisťovne, pri vstupe do poistenia starostlivo sledujú tento faktor u svojich klientov. "Týka sa to najmä rizika úmrtia v životnom poistení a tiež doplnkového poistenia závažných ochorení, ale aj poistenia denných dávok v prípade práceneschopnosti alebo úrazového poistenia," hovorí Helena Radovanská, riaditeľka vývoja produktov UNIQA. Poistovne sa snažia zachytiť súvislosti aj v rodinnej anamnéze. Pýtajú sa na výskyt "fajčiarskych" diagnóz, akými sú rakovina, ischemická choroba srdca, infarkt a mŕtvica v priamej príbuzenskej línii vo veku do 60 rokov. Ak je zachytený výskyt takýchto ochorení u blízkych osôb fajčiara, ten musí počítať s príplatkom podľa frekvencie, prípadne s výlukou na príslušné choroby. V poisťovni UNIQA sa prirážka sa pohybuje priemerne v nízkych desiatkach percent.

Aj v poisťovni Allianz fajčenie vstupuje do posudzovania a cenotvorby životného poistenia. Ak je klient zdravý, zvyčajne to celkové poistné nenavýši, ale závisí to od celkového posúdenia zdravotného stavu klienta vstupujúceho do poistenia.

Podobne to funguje aj v poisťovni Generali. Jednoznačná odpoveď, o koľko sa zvýši poistné pre rizikovú osobu, neexistuje. Poisťovňa skúma životný štýl a súvisiace faktory ako je index telesnej hmotnosti (BMI), vysoký krvný tlak, cholesterol či doterajší výskyt ochorení. Ak poisťovňa na základe týchto parametrov zhodnotí, že ide o vyššiu mieru rizika u klienta, môže pristúpiť k výluke v prípade vybraných ochorení alebo k navýšeniu poistného, ktoré toto zvýšené riziko kompenzuje. V prípade navýšenia nejde o vysoké čiastky a vždy závisí od konkrétneho klienta.

Informáciu o fajčení uvádza klient pri uzatváraní poistenia v zdravotnom dotazníku.

Ak je poistenie dohodnuté s vyššou poistnou sumou, poisťovne vyžadujú aj zdravotnú dokumentáciu, alebo môžu nechať klienta vyšetriť vlastným posudzovacím lekárom. "Aj z týchto zdrojov poisťovňa overí, či ide o fajčiara alebo nie. Skúma tiež spotrebu návykových látok a motív ich užívania, pretože určité typy a dávky môžu byť predpísané aj ako medicínsky prostriedok," vysvetlila Eva Trajboldová, manažérka osobného poistenia UNIQA.

Ďalšie rizikové faktory

Okrem fajčenia sa za rizikové faktory pri vstupe do poistenia považuje aj obezita a vysoký krvný tlak. Ak je záťaž viacnásobná, prijatie klienta do poistenia je možné len za výrazne vyšší príplatok alebo so zodpovedajúcim vylúčením štatisticky pravdepodobných súvisiacich diagnóz.

Zdanlivo najjednoduchšia je situácia s vysokým tlakom, ktorý sa dá úspešne kompenzovať liekmi, takže v prípade liečených hypertonikov neexistuje žiadne riziko. Problémom sú však klienti, ktorí o tejto záťaži nevedia, pretože prevenciu podceňujú. Problémy s obehovou sústavou patria zároveň k najčastejším príčinam smrti na Slovensku. Nadváha medzi klientmi životného poistenia sa v súčasnosti ukazuje ako nový fenomén. "Fajčenie je však pri uzatváraní životného poistenia výrazne horším faktorom ako nadváha alebo dokonca obezita. Cigarety zvyšujú úmrtnosť v mladšom veku až dvojnásobne, zatiaľ čo obezita zvyčajne zoberie niekoľko rokov života starším ročníkom," uzatvára E. Trajboldová.

Vyberáme z Poistovne.sk

53665

Novis končí, slovenský poistný trh je však podľa analytikov stabilizovaný

Koniec poisťovne Novis neznamená podľa analytikov to, že v jej krokoch pôjdu aj ďalšie komerčné poisťovne. Národná banka Slovenska v pondelok informovala, že vzala poisťovni Novis licenciu.
06.06.2023
Čítať viac o Novis končí, slovenský poistný trh je však podľa analytikov stabilizovaný
Narodna Banka Slovenska -001

NBS odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis

Národná banka Slovenska (NBS) odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s.
06.06.2023
Čítať viac o NBS odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu

Viete, že asistenčné služby môžete využiť aj v iných prípadoch ako je škodová udalosť? Pozreli sme sa na situácie, kedy vám vedia pomôcť.
05.06.2023 | redakcia
Čítať viac o Asistenčné služby k cestovnému poisteniu

Vyberáme z banky.sk