Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Meškanie či rušenie letov aktuálne zažívajú cestujúci v celej Európe. Mnohí klienti sa letu nedočkajú vôbec, iní musia čakať na letisku hodiny. Ponúkame rady, čo robiť v prípade meškania či zmeškania letu a kedy majú klienti v rámci cestovného poistenia nárok na náhradu.

the-illuminated-tiled-terminal-of-an-airport
Mnohých aktuálne zaujíma, či a ako kryje cestovné poistenie súčasné situácie na letiskách, kedy lietadlá meškajú či už z dôvodu štrajku zamestnancov alebo nedostatku personálu. Niekdy lietadlo nemešká, no zmeškáme ho my. Ako to teda je s poistením?

Napríklad v poisťovni UNIQA, meškanie letu a zrušenie letu do zahraničia napríklad z dôvodu štrajku zamestnancov leteckej spoločnosti alebo letiskového personálu nie je cestovným poistením kryté. „V prípade zrušenia letu alebo meškania letu, ktorý je zabezpečovaný európskou leteckou spoločnosťou alebo s odletom v rámci európskeho priestoru majú cestujúci podľa európskeho práva nárok na odškodnenie. Odporúčame klientom obrátiť sa na príslušnú leteckú spoločnosť priamo na letisku a žiadať riešenie alebo sa obrátiť na spoločnosti, ktoré vymáhajú od leteckých spoločností náhrady,“ radí manažérka cestovného poistenia UNIQA Ľubomíra Hricová. Vo všeobecných poistných podmienkach Allianz poisťovňa uvádza, že Oneskorenie letu je poistnou udalosťou, ak je rezervovaný a potvrdený let oneskorený o viac ako 6 hodín alebo je zrušený z dôvodu neočakávaného štrajku, nepriaznivého počasia, živelnej udalosti, havárie alebo zlyhania techniky.

Za poistnú udalosť sa však nepovažuje meškanie

  • nepravidelnej leteckej linky (charter)
  • spôsobené meškaním dopravného prostriedku z prevádzkových dôvodov prepravcu
  • spôsobené štrajkom alebo prevádzkovým dôvodom, ktoré spôsobili meškanie letu, pričom tieto dôvody boli známe v deň rezervácie letu
  • ak poistený zmeškal let vlastným zavinením
  • ak poistený neprešiel odbavovacím priestorom

Čo poisťovňa preplatí?

V rámci pripoistenia zmeškania letu má klient napríklad nárok na plnenie za cestovné náklady potrebné na cestu do inej cieľovej stanice, z ktorej môže pokračovať v ceste do cieľovej destinácie v zahraničí. Poistenie takisto kryje nutné výdavky na občerstvenie, toaletné potreby či nevyhnutný nocľah do výšky limitu. „Toto plnenie sa týka prípadov, ak klient zmeškal do­pravný prostriedok z objektívnych príčin, akým je napr. úraz, dopravná nehoda, technická porucha použitého dopravného prostriedku, meškanie rezervovaného letu/ dopravného prostriedku napríklad z dôvodu nepriaznivého počasia,“ pripomína Ľ. Hricová z UNIQA. Cestovné poistenie tiež kryje oneskorený návrat zo zahraničia. Týka sa prípadov, ak by klientovi meškalo lietadlo a nestihol by napr. vlak domov na, ktorý má zakúpený cestovný lístok. Poisťovne klientovi zvyčajne uhradia výdavky na taxík/autobus/vlak pri spiatočnej ceste zo zahraničia do miesta bydliska alebo výdavky na nocľah, občerstve­nie a toaletné potreby, pokiaľ nie je možné v plánovanej ceste pokračovať v dôsledku oneskoreného príchodu na letisko či stanicu.

Zmeškanú alebo poškodenú batožinu reklamujte priamo na letisku

Dovolenkári sa stretávajú aj s prípadmi, keď ich batožina po prílete nedorazí do destinácie alebo sa počas prepravy poškodí. V prípade, že máte v rámci cestovného poistenia zahrnuté aj pripoistenie batožiny, je potrebné, aby ste ihneď stratu alebo poškodenie batožiny nahlásili na letisku a požadoval tlačivá dokumentov pod názvom Demage Report, Property irregularity report (PIR). „Tieto dokumenty sú dôležité pri nahlasovaní poistnej udalosti do poisťovne. Bez týchto dokumentov nie je možné nahlásiť poistnú udalosť,“ upozorňuje Ľ. Hricová.

Poisťovňa poskytne pri meškaní batožiny poistné plnenie za veci osobnej spotreby, ktorými sú toaletné potreby a náhradné oblečenie do výšky limitu, ktorý je uvedený v rozsahu krytia. Doklady o zakúpení nezabudnite poisťovni doručiť včas.

Vyberáme z Poistovne.sk

8466

Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti

Na Slovensku je drvivá väčšina bytových domov podpoistená. Konštatuje to Združenie pre lepšiu správu bytových domov.
26.09.2022
Čítať viac o Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti
hands-grasping-a-steering-wheel

Ako podať výpoveď poistnej zmluvy k PZP?

Ak nie ste spokojný s ponukou PZP, ktorú vám dala vaša poisťovňa, môžete zmluvu vypovedať a poistiť sa v inej poisťovni. Akú formu má mať výpoveď a aké lehoty musíte dodržať?
26.09.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako podať výpoveď poistnej zmluvy k PZP?
Zlatá minca 2022 certifikát

Allianz získala šesť Zlatých mincí 2022

Allianz uspela v ďalšom ročníku súťaže Zlatá minca. Produkty Allianz – Slovenskej poisťovne vysoko ocenila 189-členná odborná porota.
23.09.2022
Čítať viac o Allianz získala šesť Zlatých mincí 2022

Vyberáme z banky.sk