Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?

hand-on-steering-wheel
Katarína Kukurová, hovorkyňa poistovne Generali, vysvetľuje, že k takýmto prípadom pristupujú individuálne. „V prvom rade skúmame, aká je stanovená frekvencia platieb a o aké veľké omeškanie ide. Ak klient platí za poistenie formou mesačných splátok a tie boli v minulosti pravidelne uhrádzané, no z určitých dôvodov došlo k omeškaniu platby, v prípade poistnej udalosti vyplatíme klientovi poistné plnenie znížené okrem iného o dlžné poistné za toto poistenie,“ vysvetľuje s tým, že aby takýmto situáciám predchádzali, posielajú klientom, ktorí platbu za poistenie neuhradili do stanoveného termínu, viaceré výzvy a upomienky. Tie dostanú mailom, aj SMS správou, a je v nich informácia o chýbajúcej úhrade a následnom riziku zániku poistenia.

Ak poistná zmluva stále platí

Aj podľa Heleny Kanderkovej, PR špecialistky z Allianz - Slovenskej poisťovne, pokiaľ klient poistné uhradené nemá, kontaktujú ho a overujú, či a kedy bude poistné uhradené. „Chápeme, že klient mohol zabudnúť či nestihnúť uhradiť poistné, alebo sa mohol dostať do krátkodobej platobnej neschopnosti.“ V každom prípade poistné plnenie mu v prípade nezaplateného poistného nezamietnu ani neuplatňujú postih, keďže poistná zmluva stále platí (pokiaľ nezanikla z dôvodu neplatenia poistného). Čakajú na zaplatenie dlžného poistného a následne mu vyplatia poistné plnenie. „Klient sa takisto môže dohodnúť na takzvanom započítaní pohľadávky. To znamená, že z výšky vypočítaného poistného plnenia časť vo výške dlžného poistného použijeme na zaplatenie poistného a zvyšok vyplatíme klientovi za vzniknutú škodu,“ vysvetľuje ďalej Kanderková.

Spoluúčasť aj započítanie

Podľa Kanderkovej rovnako v prípade havarijného poistenia má poisťovňa nárok na započítanie dlžného poistného z poistného plnenia. „V praxi to funguje tak, že pri riešení škody klientovi oznámime, že nemá uhradené poistné a opýtame sa ho, či môžeme dlžné poistné odrátať z poistného plnenia alebo ho klient uhradí a poistné plnenie pošleme až po obdržaní úhrady. V prípade PZP, ak nie je uhradené poistné a poistná zmluva je platná (ak ešte nezanikla pre neplatenie), poistné plnenie poškodenému vyplatíme, ale poistený sa spolupodieľa na poistnom plnení vo výške 20 % z vypočítaného poistného plnenia,“ vysvetľuje a dodáva, že v prípade cestovného poistenia je situácia iná, keďže tam vzniká poistná zmluva zaplatením poistného. „Pokiaľ poistné za cestovné poistenie nebolo uhradené, poistná zmluva nevznikla.“

Čo robiť, ak nemáte z čoho zaplatiť?

Ak má klient problém s platením poistného, Kukurová odporúča dostatočne včas kontaktovať poisťovňu a oznámiť jej aktuálnu situáciu. „S poisťovňou sa dá dohodnúť či už na zmene frekvencie platenia, alebo inej forme úpravy zmluvy. Predpis poistného na úhradu prichádza klientom v dostatočnom predstihu, aby vedeli vyhodnotiť situáciu a včas zareagovať. Legislatíva totiž presne určuje termíny automatického zániku poistenia v prípade nezaplatenia poistného.“ Ak následne dôjde k poistnej udalosti a zmluva medzičasom z dôvodu neplatenia zanikla, poškodený stratil poistnú ochranu, a teda nemá ani nárok na vyplatenie poistného plnenia.

Vyberáme z Poistovne.sk

31271_obr

CK YS Group vyhlásila insolventnosť, klientov odškodní Európska cestovná poisťovňa

CK YS Group informovala Európsku cestovnú poisťovňu o vyhlásení úpadku. Poisťovňa aktuálne čaká na oficiálne potvrdenie o zaevidovaní konkurzného konania k úpadku CK na miestnom príslušnom súde.
23.07.2021
Čítať viac o CK YS Group vyhlásila insolventnosť, klientov odškodní Európska cestovná poisťovňa
bills-and-receipts

Rizikové faktory a životné poistenie. Ktoré prehrešky vám ho predražia?

Fajčenie, alkohol či nadváha. Všetky tieto veci sa môžu podieľať na vzniku rôznych závažných ochorení. Môžu vám uškodiť pri uzatváraní životného poistenia? Ako ovplyvnia podmienky, za ktorých vás poisťovňa poistí?
22.07.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Rizikové faktory a životné poistenie. Ktoré prehrešky vám ho predražia?
IMG_20180706_154126_HDR

Ako vyplniť Európsky záznam o nehode pri havrárii v cudzine

Pri dopravnej nehode v zahraničí je potrebné vyplniť Európsky záznam o nehode (=Správa o nehode). Poistovne.sk vám poradia, na čo by ste pri vypĺňaní nemali zabudnúť.
19.07.2021 | redakcia
Čítať viac o Ako vyplniť Európsky záznam o nehode pri havrárii v cudzine

Vyberáme z banky.sk