Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?

hand-on-steering-wheel
Katarína Kukurová, hovorkyňa poistovne Generali, vysvetľuje, že k takýmto prípadom pristupujú individuálne. „V prvom rade skúmame, aká je stanovená frekvencia platieb a o aké veľké omeškanie ide. Ak klient platí za poistenie formou mesačných splátok a tie boli v minulosti pravidelne uhrádzané, no z určitých dôvodov došlo k omeškaniu platby, v prípade poistnej udalosti vyplatíme klientovi poistné plnenie znížené okrem iného o dlžné poistné za toto poistenie,“ vysvetľuje s tým, že aby takýmto situáciám predchádzali, posielajú klientom, ktorí platbu za poistenie neuhradili do stanoveného termínu, viaceré výzvy a upomienky. Tie dostanú mailom, aj SMS správou, a je v nich informácia o chýbajúcej úhrade a následnom riziku zániku poistenia.

Ak poistná zmluva stále platí

Aj podľa Heleny Kanderkovej, PR špecialistky z Allianz - Slovenskej poisťovne, pokiaľ klient poistné uhradené nemá, kontaktujú ho a overujú, či a kedy bude poistné uhradené. „Chápeme, že klient mohol zabudnúť či nestihnúť uhradiť poistné, alebo sa mohol dostať do krátkodobej platobnej neschopnosti.“ V každom prípade poistné plnenie mu v prípade nezaplateného poistného nezamietnu ani neuplatňujú postih, keďže poistná zmluva stále platí (pokiaľ nezanikla z dôvodu neplatenia poistného). Čakajú na zaplatenie dlžného poistného a následne mu vyplatia poistné plnenie. „Klient sa takisto môže dohodnúť na takzvanom započítaní pohľadávky. To znamená, že z výšky vypočítaného poistného plnenia časť vo výške dlžného poistného použijeme na zaplatenie poistného a zvyšok vyplatíme klientovi za vzniknutú škodu,“ vysvetľuje ďalej Kanderková.

Spoluúčasť aj započítanie

Podľa Kanderkovej rovnako v prípade havarijného poistenia má poisťovňa nárok na započítanie dlžného poistného z poistného plnenia. „V praxi to funguje tak, že pri riešení škody klientovi oznámime, že nemá uhradené poistné a opýtame sa ho, či môžeme dlžné poistné odrátať z poistného plnenia alebo ho klient uhradí a poistné plnenie pošleme až po obdržaní úhrady. V prípade PZP, ak nie je uhradené poistné a poistná zmluva je platná (ak ešte nezanikla pre neplatenie), poistné plnenie poškodenému vyplatíme, ale poistený sa spolupodieľa na poistnom plnení vo výške 20 % z vypočítaného poistného plnenia,“ vysvetľuje a dodáva, že v prípade cestovného poistenia je situácia iná, keďže tam vzniká poistná zmluva zaplatením poistného. „Pokiaľ poistné za cestovné poistenie nebolo uhradené, poistná zmluva nevznikla.“

Čo robiť, ak nemáte z čoho zaplatiť?

Ak má klient problém s platením poistného, Kukurová odporúča dostatočne včas kontaktovať poisťovňu a oznámiť jej aktuálnu situáciu. „S poisťovňou sa dá dohodnúť či už na zmene frekvencie platenia, alebo inej forme úpravy zmluvy. Predpis poistného na úhradu prichádza klientom v dostatočnom predstihu, aby vedeli vyhodnotiť situáciu a včas zareagovať. Legislatíva totiž presne určuje termíny automatického zániku poistenia v prípade nezaplatenia poistného.“ Ak následne dôjde k poistnej udalosti a zmluva medzičasom z dôvodu neplatenia zanikla, poškodený stratil poistnú ochranu, a teda nemá ani nárok na vyplatenie poistného plnenia.

Vyberáme z Poistovne.sk

Záplavy_Rudno_Allianz1

Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent

Prírodné živly spôsobili minulý rok najviac škôd za posledných 5 rokov. Medziročne stúpol počet škôd o 185 percent, pričom povodne a záplavy spôsobili nárast škodovosti o 433 percent. Na ochranu klientov pred podpoistením Allianz aktualizuje výšku poistnej sumy nehnuteľnosti podľa vývoja cien realít.
24.04.2024
Čítať viac o Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent
policia-redakcia

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.

Slovenské cesty o výtlky nemajú núdzu. Aj keď ich každý rok opravia, objavia sa nové. Čo robiť, ak ste na jeden z nich s autom nabehli a odnieslo si to vozidlo? Preplatí vám škodu poisťovňa?
24.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.
man-driving-in-car-interior

Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

V rámci EÚ Slovensko aktuálne patrí k piatim krajinám, ktoré majú nadpriemerný počet úmrtí pri dopravných nehodách. Kým počet obetí v EÚ klesá, na Slovensku nelichotivo rastie.
22.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

Vyberáme z banky.sk