Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?

hand-on-steering-wheel
Katarína Kukurová, hovorkyňa poistovne Generali, vysvetľuje, že k takýmto prípadom pristupujú individuálne. „V prvom rade skúmame, aká je stanovená frekvencia platieb a o aké veľké omeškanie ide. Ak klient platí za poistenie formou mesačných splátok a tie boli v minulosti pravidelne uhrádzané, no z určitých dôvodov došlo k omeškaniu platby, v prípade poistnej udalosti vyplatíme klientovi poistné plnenie znížené okrem iného o dlžné poistné za toto poistenie,“ vysvetľuje s tým, že aby takýmto situáciám predchádzali, posielajú klientom, ktorí platbu za poistenie neuhradili do stanoveného termínu, viaceré výzvy a upomienky. Tie dostanú mailom, aj SMS správou, a je v nich informácia o chýbajúcej úhrade a následnom riziku zániku poistenia.

Ak poistná zmluva stále platí

Aj podľa Heleny Kanderkovej, PR špecialistky z Allianz - Slovenskej poisťovne, pokiaľ klient poistné uhradené nemá, kontaktujú ho a overujú, či a kedy bude poistné uhradené. „Chápeme, že klient mohol zabudnúť či nestihnúť uhradiť poistné, alebo sa mohol dostať do krátkodobej platobnej neschopnosti.“ V každom prípade poistné plnenie mu v prípade nezaplateného poistného nezamietnu ani neuplatňujú postih, keďže poistná zmluva stále platí (pokiaľ nezanikla z dôvodu neplatenia poistného). Čakajú na zaplatenie dlžného poistného a následne mu vyplatia poistné plnenie. „Klient sa takisto môže dohodnúť na takzvanom započítaní pohľadávky. To znamená, že z výšky vypočítaného poistného plnenia časť vo výške dlžného poistného použijeme na zaplatenie poistného a zvyšok vyplatíme klientovi za vzniknutú škodu,“ vysvetľuje ďalej Kanderková.

Spoluúčasť aj započítanie

Podľa Kanderkovej rovnako v prípade havarijného poistenia má poisťovňa nárok na započítanie dlžného poistného z poistného plnenia. „V praxi to funguje tak, že pri riešení škody klientovi oznámime, že nemá uhradené poistné a opýtame sa ho, či môžeme dlžné poistné odrátať z poistného plnenia alebo ho klient uhradí a poistné plnenie pošleme až po obdržaní úhrady. V prípade PZP, ak nie je uhradené poistné a poistná zmluva je platná (ak ešte nezanikla pre neplatenie), poistné plnenie poškodenému vyplatíme, ale poistený sa spolupodieľa na poistnom plnení vo výške 20 % z vypočítaného poistného plnenia,“ vysvetľuje a dodáva, že v prípade cestovného poistenia je situácia iná, keďže tam vzniká poistná zmluva zaplatením poistného. „Pokiaľ poistné za cestovné poistenie nebolo uhradené, poistná zmluva nevznikla.“

Čo robiť, ak nemáte z čoho zaplatiť?

Ak má klient problém s platením poistného, Kukurová odporúča dostatočne včas kontaktovať poisťovňu a oznámiť jej aktuálnu situáciu. „S poisťovňou sa dá dohodnúť či už na zmene frekvencie platenia, alebo inej forme úpravy zmluvy. Predpis poistného na úhradu prichádza klientom v dostatočnom predstihu, aby vedeli vyhodnotiť situáciu a včas zareagovať. Legislatíva totiž presne určuje termíny automatického zániku poistenia v prípade nezaplatenia poistného.“ Ak následne dôjde k poistnej udalosti a zmluva medzičasom z dôvodu neplatenia zanikla, poškodený stratil poistnú ochranu, a teda nemá ani nárok na vyplatenie poistného plnenia.

Vyberáme z Poistovne.sk

Chystáte sa na cintorín? Prekvapiť vás môžu zlodeji ale i poškodený pomník

Výtržníctvo a krádeže na cintorínoch nie je nič neobvyklé. Podľa správcov sú častým objektom zlodejov nielen kvety, vence a mosadzné svietniky, ale aj medené a  železné kríže alebo stojany.
26.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Chystáte sa na cintorín? Prekvapiť vás môžu zlodeji ale i poškodený pomník
17794

Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii

Policajné štatistiky z roku 2021 uvádzajú, že počet zrážok áut so zverou stúpol medziročne takmer o tretinu. Poistovne.sk vám poradia, ako nestratiť chladnú hlavu a ako vybaviť poisťovňu.
22.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii
53665

Allianz získala prvenstvo za riadenie ľudského kapitálu

Allianz – Slovenská poisťovňa získala ocenenie Leading HR Organisation v sektore poisťovníctvo v 10. ročníku rebríčka, ktorý pravidelne vyhlasuje poradenská spoločnost PwC. Allianz sa tak stala jednotkou na poisťovacom trhu v efektívnom riadení ľudských zdrojov a najlepšími výsledkami v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku.
22.10.2021
Čítať viac o Allianz získala prvenstvo za riadenie ľudského kapitálu

Vyberáme z banky.sk