2. pilier: Sporiteľov z garantovaných fondov nevyhnal ani nový výpis z dôchodkového účtu

Aj keď ľudia sa medzi fondami presúvajú iba pozvoľne, trend zvýšenej popularity indexových fondov je však už badateľný.

Penazenka a peniaze-002
Na začiatku tohto roka sporitelia v II. dôchodkovom pilieri dostali prehľadnejší a zrozumiteľnejší výpis z dôchodkového účtu. Ten im po novom prezradil aj odhad ich budúceho dôchodku pri dosiahnutí veku 64 rokov. Novinkou na výpise je tabuľka s výkonnosťou všetkých fondov Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) za rok 2020. Toto porovnanie zhodnotenia by malo sporiteľov motivovať, aby prehodnotili svojho fond, v ktorom si zatiaľ sporia. POISTOVNE.sk zisťovali, ako sporitelia v II. pilieri reagovali na tieto nové výpisy z dôchodkového účtu a či nastal nejaký pohyb medzi fondmi.

Prestupy sú minimálne

Keď sporitelia videli, že im vlani konzervatívne fondy veľmi nezarobili, človek by predpokladal, že presunú vo veľkom svoje úspory do akciových či indexových fondov, ktoré boli výkonnejšie. Realita je však iná.
V prvom kvartáli 2021 NN DSS eviduje viac ako 4 000 takýchto presunov úspor sporiteľov. V Uniqa DSS klienti aktívnejšie menili fond za negarantovaný, aj keď tento počet nepredstavoval nejaké dramatické číslo. „Bolo iba jemne vyššie ako tomu býva v iných obdobiach, prestupy boli rádovo v tisíckach žiadostí,“ dodáva Beáta Lipšicová, hovorkyňa poisťovne Uniqa. Každoročne, po odoslaní výpisov je mierne zvýšený počet prestupov do rizikovejších fondov aj v ďalšej DSS. „Bavíme sa o počte v rádoch tisícov,“ približuje Miroslav Kotov, predseda predstavenstva Allianz SDSS.

V DSS Poštovej banky za prvý kvartál 2021 prestúpilo len 1% sporiteľov z dlhopisového garantovaného fondu do akciového a indexového fondu.

Trend zvýšenej popularity indexových fondov potvrdzuje aj Igor Vilček z DSS VÚB Generali. „Sporitelia prestupujú predovšetkým z dlhopisového fondu do indexového fondu a koncoročné výpisy túto dynamiku iba zosilnili,“ informuje.

Rozdelenie klientov

Všetky DSS potvrdzujú, že podiel sporiteľov v negarantovaných fondoch každým rokom rastie. To je pozitívny trend, ale stále je väčšina klientov v garantovaných fondoch.

Drvivá väčšina klientov NN DSS (približne 70 %) je stále v dlhopisovom garantovanom fonde, napriek tomu, že zarába menej v porovnaní s negarantovanými fondami. „Našim dlhodobým cieľom je, aby najmä mladí ľudia, ktorí si stále sporia v dlhopisovom fonde, prestúpili do negarantovaného,“ hovorí D. Tomášková, hovorkyňa NN. V rámci tejto aktivity prišla NN DSS s možnosťou postupného presunu úspor do negarantovaných fondov s cieľom rozložiť si tento presun v čase. Človek si môže presúvať úspory medzi fondmi. Tým si sporiteľ rozkladá riziko vplyvu vývoja na finančných trhoch.

DSS Poštovej banky má tiež väčšinu klientov (58 %) v garantovanom dlhopisovom fonde. Viac ako štvrtina klientov je v negarantovaných fondoch (akciový a indexový), a zvyšok má kombináciu garantovaného a negarantovaného fondu.

V DSS VÚB Generali si výlučne v dlhopisovom garantovanom fonde aktuálne sporí polovica sporiteľov.

Zlučovanie fondov

Dôchodkový fond nemôže byť zrušený, môže byť len zlúčený s iným fondom. Platí, že garantovaný fond sa zlúči do iného garantovaného, nemôže sa zlúčiť do akciového či indexového fondu.

DSSky majú v ponuke dlhopisové, akciové, indexové a zmiešané fondy a táto skladba sa takmer nemení.

NN DSS nedávno požiadala o zlúčenie dvoch dôchodkových fondov IndexGlobal a Index Euro, pričom nástupníckym fondom bude ten globálny. Dôvod bol ten, že európsky indexový fond zarábal menej ako ten svetový. Pre klientov, ktorí boli v európskom indexovom fonde však nie je požadovaná žiadna aktivita či starosti. Zlúčením dôchodkových fondov budú všetky dôchodkové úspory automaticky presunuté z dôchodkového fondu Index Euro do Index Global. Nestojí to klienta ani žiadne poplatky. K zlúčeniu dôjde v priebehu druhej polovice tohto roka.

Vyberáme z Poistovne.sk

povoden1-redakcia

Allianz hlási výrazný nárast škôd po živloch. Náklady za ne sú rovnaké ako za celý jeden rok

Prírodné živly opäť ukazujú svoju silu. Od začiatku júna nahlásili klienti Allianz – Slovenskej poisťovne denne v priemere 75 poistných udalostí spôsobených živlom.
17.07.2024
Čítať viac o Allianz hlási výrazný nárast škôd po živloch. Náklady za ne sú rovnaké ako za celý jeden rok
burst-brodie-car

Súvisí výkon motora s počtom nehôd?

Je to mýtus, alebo pravda, že autá so silnejším motorom sa častejšie dostávajú do kolíznych situácií? Toto hovoria data.
17.07.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Súvisí výkon motora s počtom nehôd?
burst-matthew-Henry-pink-pill-pattern-on-a-baby-blue-surface

V Česku hľadajú cesty, ako doručiť lieky na predpis až domov, na Slovensku s tým máme už dvojročné skúsenosti

Politici, ale aj odborníci v Českej republike aktuálne riešia návrh zákona, ktorý by okrem voľnopredajných liekov, ktoré sa dajú objednať online s doručením domov, bolo možné doručovať na adresu aj lieky vydávané výhradne na lekársky predpis. Kým niektorí tento krok vítajú ako uľahčenie života pacienta, iní sa obávajú o zdravie pacientov.
16.07.2024
Čítať viac o V Česku hľadajú cesty, ako doručiť lieky na predpis až domov, na Slovensku s tým máme už dvojročné skúsenosti

Vyberáme z banky.sk