2. pilier: Sporiteľov z garantovaných fondov nevyhnal ani nový výpis z dôchodkového účtu

Aj keď ľudia sa medzi fondami presúvajú iba pozvoľne, trend zvýšenej popularity indexových fondov je však už badateľný.

Penazenka a peniaze-002
Na začiatku tohto roka sporitelia v II. dôchodkovom pilieri dostali prehľadnejší a zrozumiteľnejší výpis z dôchodkového účtu. Ten im po novom prezradil aj odhad ich budúceho dôchodku pri dosiahnutí veku 64 rokov. Novinkou na výpise je tabuľka s výkonnosťou všetkých fondov Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) za rok 2020. Toto porovnanie zhodnotenia by malo sporiteľov motivovať, aby prehodnotili svojho fond, v ktorom si zatiaľ sporia. POISTOVNE.sk zisťovali, ako sporitelia v II. pilieri reagovali na tieto nové výpisy z dôchodkového účtu a či nastal nejaký pohyb medzi fondmi.

Prestupy sú minimálne

Keď sporitelia videli, že im vlani konzervatívne fondy veľmi nezarobili, človek by predpokladal, že presunú vo veľkom svoje úspory do akciových či indexových fondov, ktoré boli výkonnejšie. Realita je však iná.
V prvom kvartáli 2021 NN DSS eviduje viac ako 4 000 takýchto presunov úspor sporiteľov. V Uniqa DSS klienti aktívnejšie menili fond za negarantovaný, aj keď tento počet nepredstavoval nejaké dramatické číslo. „Bolo iba jemne vyššie ako tomu býva v iných obdobiach, prestupy boli rádovo v tisíckach žiadostí,“ dodáva Beáta Lipšicová, hovorkyňa poisťovne Uniqa. Každoročne, po odoslaní výpisov je mierne zvýšený počet prestupov do rizikovejších fondov aj v ďalšej DSS. „Bavíme sa o počte v rádoch tisícov,“ približuje Miroslav Kotov, predseda predstavenstva Allianz SDSS.

V DSS Poštovej banky za prvý kvartál 2021 prestúpilo len 1% sporiteľov z dlhopisového garantovaného fondu do akciového a indexového fondu.

Trend zvýšenej popularity indexových fondov potvrdzuje aj Igor Vilček z DSS VÚB Generali. „Sporitelia prestupujú predovšetkým z dlhopisového fondu do indexového fondu a koncoročné výpisy túto dynamiku iba zosilnili,“ informuje.

Rozdelenie klientov

Všetky DSS potvrdzujú, že podiel sporiteľov v negarantovaných fondoch každým rokom rastie. To je pozitívny trend, ale stále je väčšina klientov v garantovaných fondoch.

Drvivá väčšina klientov NN DSS (približne 70 %) je stále v dlhopisovom garantovanom fonde, napriek tomu, že zarába menej v porovnaní s negarantovanými fondami. „Našim dlhodobým cieľom je, aby najmä mladí ľudia, ktorí si stále sporia v dlhopisovom fonde, prestúpili do negarantovaného,“ hovorí D. Tomášková, hovorkyňa NN. V rámci tejto aktivity prišla NN DSS s možnosťou postupného presunu úspor do negarantovaných fondov s cieľom rozložiť si tento presun v čase. Človek si môže presúvať úspory medzi fondmi. Tým si sporiteľ rozkladá riziko vplyvu vývoja na finančných trhoch.

DSS Poštovej banky má tiež väčšinu klientov (58 %) v garantovanom dlhopisovom fonde. Viac ako štvrtina klientov je v negarantovaných fondoch (akciový a indexový), a zvyšok má kombináciu garantovaného a negarantovaného fondu.

V DSS VÚB Generali si výlučne v dlhopisovom garantovanom fonde aktuálne sporí polovica sporiteľov.

Zlučovanie fondov

Dôchodkový fond nemôže byť zrušený, môže byť len zlúčený s iným fondom. Platí, že garantovaný fond sa zlúči do iného garantovaného, nemôže sa zlúčiť do akciového či indexového fondu.

DSSky majú v ponuke dlhopisové, akciové, indexové a zmiešané fondy a táto skladba sa takmer nemení.

NN DSS nedávno požiadala o zlúčenie dvoch dôchodkových fondov IndexGlobal a Index Euro, pričom nástupníckym fondom bude ten globálny. Dôvod bol ten, že európsky indexový fond zarábal menej ako ten svetový. Pre klientov, ktorí boli v európskom indexovom fonde však nie je požadovaná žiadna aktivita či starosti. Zlúčením dôchodkových fondov budú všetky dôchodkové úspory automaticky presunuté z dôchodkového fondu Index Euro do Index Global. Nestojí to klienta ani žiadne poplatky. K zlúčeniu dôjde v priebehu druhej polovice tohto roka.

Vyberáme z Poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk