Meniť DSS každý rok sa neoplatí. Radšej zmeňte fondy

Minulý rok bol mimoriadne úspešný pre mnohé Dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS). Darilo sa všetkým aktívam, do ktorých vložili ich sporitelia peniaze. Zarábali akciové, zmiešané, indexové aj dlhopisové fondy. Napriek tomu sa ľudia medzi DSSkami preskupujú v snahe nájsť tu pravú s lepšími a výnosnejšími fondmi.

 
Zmeniť jednu DSS za druhú nie je ťažké, ale vyžaduje si to istú byrokraciu a aj poplatky navyše. Ak už má človek vybranú novú DSS, nevyhne sa návšteve Sociálnej poisťovne. Tá sporiteľovi musí vystaviť akceptačný list. Ten je zadarmo, ak o neho žiada sporiteľ len raz ročne. Vydanie druhého akceptačného listu je spoplatnené sumou 16 eur, ktoré účtuje Sociálna poisťovňa. Samotná DSS si za prestup neúčtuje žiaden poplatok.

Po akceptačný list musí človek ísť osobne do pobočky Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska. O tento list sa totiž nedá požiadať online.

Na čo vlastne akceptačný list sporiteľ potrebuje? Je to akési overenie sporiteľovej účasti v 2. pilieri. Obsahuje osobné údaje sporiteľa, identifikačné číslo sporiteľa (SSN) informáciu o tom, či bol vydaný bezodplatne alebo za poplatok a tiež informáciu, v akej DSS je sporiteľom ku dňu vydania akceptačného listu – teda, z ktorej DSS prestupuje. S akceptačným listom potom človek môže ísť do novej DSS, kde podpíše zmluvu buď priamo v pobočke, alebo cez sprostredkovateľa. K zmluve priloží akceptačný list.

V zmluve človek musí uviesť fond, v ktorom si chce sporiť. Nová DSS alebo finančný sprostredkovateľ by mal spraviť novému sporiteľovi aj investičný profil, teda zistiť jeho vzťah z riziku a jeho znalosti z investovania.

Potom je potrebné počkať niekoľko týždňov, kým Sociálna poisťovňa akceptuje prestupovú zmluvu. Následne stará DSS prevedie majetok na dôchodkovom účte na účet v novej DSS.
 

Meniť často sa neoplatí


Ak by človek menil DSSku každý rok, podľa odborníkov to mená nejaký veľký význam. „Častá zmena DSS sporiteľom neprináša želaný osoh, skôr ňou sporitelia utrpia škody. Pre sporiteľa sa zvyšuje riziko, že svoje peňažné prostriedky bude medzi dôchodkovými fondmi presúvať napríklad v čase poklesu a tým si zrealizuje stratu,“ upozorňuje Dušan Sovič, vedúci administrácie Poštovej banky. Laikovi by sa mohlo zdať, že všetky DSS sú si podobné, ak nie rovnaké. Všetky majú zo zákona zriadený garantovaný (dlhopisový) a negarantovaný (akciový) dôchodkový fond. Napriek tomu sú medzi nimi rozdiely napríklad v stratégii zhodnocovania a v zložení fondov. Niektoré môžu byť agresívnejšie a investovať s vyšším rizikom aj ziskom, iné zase opatrnejšie. Napríklad akciový fond DSS Poštovej banky zhodnotil úspory v polovici februára tohto roku o 7,5% ročne. Akciový fond Allianz-Slovenskej DSS zarobil sporiteľom v tomto istom období až 20,4% ročne.
 
„Jediný zmysel má teda sledovať vývoj na investičných trhoch a investovať úspory do tých fondov, ktoré majú aktuálne najlepšie zhodnotenie,“ vysvetľuje Daniela Tomašková, hovorkyňa NN DSS.

Všeobecne platí, že mladší ľudia, ktorí majú aspoň 20 rokov do dôchodku by mali investovať predovšetkým do rizikovejších fondov ako sú akciové či indexové.
 

Výminočný rok 2019


K zmenám DSS podľa odborníkov doposiaľ nedochádzalo veľmi často. Minulý rok však bol výnimkou. Správcovskú spoločnosť zmenilo asi 40 000 sporiteľov, čo je v histórii 2. piliera najväčší počet za rok. Tento trend rastie z roka na rok.

„Svedčí to o tom, že sporitelia si začínajú uvedomovať potrebu postarať sa už teraz o svoj dôchodok a začínajú sa tejto oblasti aktívne venovať,“ vysvetľuje prestupy D. Sovič. DSS Poštovej banky zaznamenala v minulom roku takmer 11 000 nových klientov.

V NN DSS v priebehu roka 2019 zaevidovali 4 899 prestupov, z toho do tejto spoločnosti prestúpilo 3 260 klientov. Úspešnejšia bola táto DSS v lákaní nových klientov. V roku 2019 jej pribudlo 19 674 nových sporiteľov.

Podľa odborníkov dôvody prestupov sú aj subjektívne napríklad cez pozitívne alebo negatívne skúsenosti s danou správcovskou spoločnosťou. „Niektorí klienti zase majú objektívne dôvody ako napríklad iné stratégie a zameranie v dôchodkových fondoch,“ dodáva D. Sovič. Ľudia prestupujú z jednej DSS do druhej aj kvôli lepšiemu zázemiu, fondom, reputácii, alebo ich presvedčí niekto blízky o zmene. Niektorí zase odchádzajú z 2.piliera úplne a presunú sa len do štátneho 1.piliera. To však môžu len vtedy, ak ho vláda otvorí. To už v minulosti urobila viackrát.

Podľa odborníkov je najpravdepodobnejším dôvodom odchodu z 2.piliera aj nízka finančná gramotnosť. „Niektorí ľudia si neuvedomujú, že každé euro navyše sa zíde k štátnemu dôchodku. Obzvlášť, ak štát nedokáže garantovať vysoké dôchodky a nasvedčuje tomu aj demografický vývoj na Slovensku,“ dodáva D. Tomášková.
 

Zmena fondov namiesto DSS


Ak nie je človek spokojný so svojimi výnosmi v 2.pilieri, nemusí hneď meniť DSS. Niekedy postačí, ak zmení fond, v ktorom si sporí. To sa dá urobiť aj online cez web DSSky. Meniť sa môže pomer majetku v jednotlivých fondoch aj pomer nových príspevkov.

Môžete si napríklad zvoliť, že 80 % existujúcich úspor (majetku) pôjde do indexových fondov a 20 % do dlhopisových, pričom nové príspevky sa budú posielať len do indexového fondu.

Na Slovensku má historicky väčšina sporiteľov majetok v garantovaných fondoch, kde boli presunutí zákom ešte v roku 2013. Tie však zarábajú najmenej. Aj preto sa DSSky v posledných rokoch pokúšajú aktívne presviedčať sporiteľov, aby si úspory rozložili aj do rizikovejších fodov.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

436744768_6606007092041_4682621123979878352_n

Poistenie pre dobrovoľných hasičov

Na Slovensku je približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej činnosti. Od mája taktéto poistenie už existuje.
24.05.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pre dobrovoľných hasičov
business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.
redakcia-nehoda1

Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Za škody spôsobené opitými vodičmi vyplatila Allianz za minulý rok takmer 607-tisíc eur. Vodička pod vplyvom drog spôsobila škodu za 238-tisíc eur. Účet musí zaplatiť. Allianz sa opäť zapojila do edukatívnej kampane, v ktorej návštevníkom barov a krčiem rozdávajú fiktívne účty s reálnymi nákladmi za nehodu pod vplyvom alkoholu.
21.05.2024
Čítať viac o Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Vyberáme z banky.sk