Korona vs. psychiatrické diagnózy. Ako stúpol ich počet?

Súčasná pandémická situácia neprospieva psychickej rovnováhe. Oslovili sme zdravotné poisťovne s otázkou, či v tomto období zaznamenali nárast zdravotných problémov z pohľadu psychiatrických ochorení.

reading-in-hospital-waiting-room
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už v roku 2020 varovala, že počet ľudí s psychickými ochoreniami stále rastie a napríklad depresia sa stane čoskoro druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti vo svete. Podľa viacerých prieskumov sa aktuálne zvyšujú aj čísla pacientov s diagnózou syndrómu vyhorenia, za čo môže aj pretrvávajúca korona pandémia a s ňou súvisiaci dlhodobý home office.

Zdravotná poisťovňa Union nám poskytla počet vyšetrení u psychiatra počas troch uplynulých rokov. V roku 2018 bol počet vyšetrení u psychiatra 10 002, v roku 2019 to bolo 11 550, čo bol nárast o 15,5%, a v roku 2020 to bolo 14 803, čo bol nárast o 28,1%. „V ostatnom období sme jednoznačne zaznamenali vyšší dopyt po psychiatrických vyšetreniach,“ hovorí ich špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Beata Dupaľová Ksenzsighová. Ďalej vysvetľuje, že v niektorých prípadoch - pri miernejších ťažkostiach - môže postačiť vyšetrenie klinickým psychológom, prípadne je možné kontaktovať linku pomoci. „V prípade, že ide o vážne ohrozenie zdravia pacienta alebo jeho okolia, je nevyhnutné neodkladné vyšetrenie psychiatrom v nemocnici,“ dodáva s tým, že v prípade nejasnosti stavu je vhodné kontaktovať lekára prvého kontaktu, ktorý zhodnotí, aký je potrebný ďalší postup. Všeobecná zdravotná poisťovňa nám poskytla porovnanie novozistených poistencov diagnostikovaných na psychické diagnózy „úzkosť“ v rokoch 2018-2020. „Z neho vyplýva, že kým medzi rokmi 2018 a 2019 sme mali 1,8 % prírastok nových, tak medzi 2019 a 2020 sme mali úbytok 9,5 %,“ vysvetľuje Matej Neumann, hovorca VšZP. Celkový počet poistencov s úzkosťou v roku 2019 sa pohyboval na úrovni 79 298 ľudí. V roku 2020 tento počet klesol na 76 902

tab1

Zdravotná poisťovňa Dôvera poskytla štatistiky, ktoré sa týkajú vyšetrení v psychiatrických ambulanciách v rokoch 2019 a 2020.

Počet vyšetrení v psychiatrických ambulanciách

tab2

Po zrátaní je to za rok 2019: 468 500 vyšetrení a za rok 2020: 487 300 vyšetrení, čo je nárast o 18 800 vyšetrení v psychiatrických ambulanciách.
Najčastejšie diagnózy z odboru psychiatria v roku 2020 boli:
  • zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
  • stredne ťažká depresia
  • organická afektívna porucha
  • recidivujúca depresívna porucha
(zdroj: Dôvera)

V roku 2019 bol počet pacientov, ktorým bol v tejto oblasti predpísaný liek 74 600 a v roku 2020 stúpol na 82 500.

Aké vyšetrenie preplatia zdravotné poisťovne

Je napríklad vyšetrenie u psychológa plne hradené zo zdravotného poistenia, alebo len čiastočne? „Rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia definuje zákon 577/2004 a Všeobecná zdravotná poisťovňa postupuje v súlade s týmto zákonom,“ hovorí Neumann. „Hradíme široké spektrum diagnóz u psychiatrov, napríklad demenciu, duševné poruchy, poruchy osobnosti, správania a ďalšie. Z verejného zdravotného poistenia je hradená aj liečba u psychológov, najčastejšie psychodiagnostické vyšetrenia, individuálne alebo skupinové terapie,“ dodáva.

Matej Štepiansky uvádza, že hradia štandardné výkony potrebné na diagnostiku a liečbu ochorenia. „Tieto výkony určuje legislatíva, ktorá je záväzná pre všetky zdravotné poisťovne na Slovensku.“

Podľa Dupaľovej Ksenzsighovej sú výkony psychoterapie hradené z verejného zdravotného poistenia, u psychiatrov aj psychológov. „V rámci telemedicíny preplácame aj výkon „krízová psychoterapeutická intervencia“ – v trvaní minimálne 40 minút,“ dodáva.

Vyberáme z Poistovne.sk

burst-reading-in-hospital

eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?

Potrebujete lieky? Nemusíte chodiť do ambulancie, stačí zavolať.
19.04.2024 | redakcia
Čítať viac o eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?
freelancer-typing-on-keyboard

Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?

Pri niektorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu. Pozrite si, prečo sa ju oplatí určiť a aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom.
17.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?
dentist-doing-checkup

Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Návšteva zubára sa niektorým Slovákom predraží. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž po konzultácii s rezortom financií navrhlo revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Dotkne sa pritom práve poskytovania zubného benefitu zdravotnými poisťovňami.
15.04.2024
Čítať viac o Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Vyberáme z banky.sk