Podiel domáceho základného imania v bankách predstavuje už len zhruba 5 %08.07.2019 (13:00)

Podiel zahraničného základného imania na celkovom upísanom domácom základnom imaní bánk tak vzrástol na úroveň 94,95 % ku koncu marca tohto roka.

Podiel domáceho základného imania v bankách klesá, ku koncu prvého štvrťroka bol na úrovni 5,05 %. Čoraz väčší podiel na základnom imaní bánk na Slovensku majú teda spoločnosti zo zahraničia. Kým na konci roka 1998 tvorilo podľa štatistík Národnej banky Slovenska domáce základné imanie bez účasti zahraničného kapitálu v komerčných bankách zhruba 63 %, na konci roka 2001 to už bolo približne len 38 %.

Dôvodom bola privatizácia, ktorou slovenský bankový sektor prešiel koncom deväťdesiatych rokov a začiatkom milénia. Neskôr po vstupe zahraničného kapitálu podiel domácich investorov klesol ešte výraznejšie. Podiel zahraničného základného imania na celkovom upísanom domácom základnom imaní bánk tak vzrástol na úroveň 94,95 % ku koncu marca tohto roka.

Ako pre agentúru SITA povedala hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová, privatizácia bánk bola nevyhnutná pre kapitalizáciu celého sektora. "Banky boli v končiacej sa mečiarovskej ére v zlom stave, bolo potrebné ich ozdraviť, odpísať zlé dlhy a doplniť do nich predajom nový kapitál. Spolu s novou správou, úverovými a rizikovými štandardmi sa slovenský komerčný bankový sektor dostal do veľmi dobrého stavu a ani počas finančnej krízy v rokoch 2008 až 2009 nepotreboval žiadnu štátnu pomoc," skonštatovala Valachyová.

Privatizácia najväčšej slovenskej banky, Slovenskej sporiteľne, sa zavŕšila v apríli 2001, keď väčšinový podiel akcií prešiel z vlastníctva štátu na rakúsku Erste Bank. Druhou veľkou privatizáciu bola privatizácia Všeobecnej úverovej banky, dnešnej VÚB banky, ktorá sa ukončila v novembri 2001 podpisom zmluvy o kúpe majoritného podielu talianskou bankou IntesaBci, v súčasnosti Intesa Sanpaolo. Štátu sa v tom období podarilo predať aj Investičnú rozvojovú banku, a to maďarskej banke OTP. Neskôr sa sprivatizovali aj menšie banky ako napríklad Istrobanka, Poštová banka a Banka Slovakia.

Z 27 domácich úverových inštitúcií má v štruktúre upísaného základného imania aj tuzemské základné imanie osem subjektov, z ktorých dve banky, a to ČSOB stavebná sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka, pôsobia so 100-percentným podielom tuzemského kapitálu. Avšak skupina ČSOB ako celok patrí do skupiny KBC. Záručnú banku vlastní štát.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy