Na očkovanie do exotiky myslite vopred 2. časť

V predchádzajúcom článku sme si zhrnuli fakty o povinnom i nepovinnom očkovaní pred cestou do exotických krajín. Čo robiť v prípade, ak potrebujete viac očkovaní? Koľko dní vopred na to treba myslieť? A pre koho takéto očkovanie nie je vhodné?


Koľko dní vopred treba myslieť na očkovanie?


Tvorba protilátok po aplikovaní očkovania trvá určitý čas. Väčšinou je to 10 dní od očkovania. Cestovateľom sa však odporúča navštíviť lekára za účelom očkovania hneď, ako sa rozhodne cestovať. Niektoré druhy očkovania môžu vyžadovať viac dávok očkovacej látky s určitým časovým odstupom. Cestovatelia by mali navštíviť lekárske služby za účelom očkovania minimálne mesiac pred vycestovaním.

Je možné pichnúť záujemcovi aj viacero očkovaní naraz?


Očkovanie sa môže aplikovať aj simultánne, teda viac druhov naraz, v prípade, že ide o očkovanie iba neživými očkovacími látkami alebo neživou a živou očkovacou látkou. Neživé očkovacie látky sú v podstate u všetkých druhoch očkovania okrem žltej zimnice, ktorá obsahuje živý vírus. Ak sa vyžaduje aj očkovanie proti žltej zimnici, môže byť teda tiež aplikované simultánne, s ostatnými neživými vakcínami.

Kedy treba aplikácii očkovania venovať zvýšenú pozornosť?


U tehotných žien, u ktorých sa neodporúča očkovanie živými očkovacími látkami. Očkovanie proti žltej zimnici sa u tehotných žien odporúča, iba ak cestujú do oblasti s vysokým rizikom nákazy v nevyhnutných prípadoch.

Aké sú odporúčania pre cestovateľov pre bezpečnú cestu?


Medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia pred cestou do exotických krajín patrí:
  • očkovanie
  • informovanie sa o epidemiologickej situácii
  • overenie si hygienických podmienok v cieľovej oblasti.
V prípade oblasti so zvýšeným výskytom komárov sa odporúča vybaviť sa prípravkami proti komárom (repelentami) a vhodným oblečením. V samotnej krajine je tiež dôležité venovať pozornosť hygiene potravín a vody. Potraviny treba konzumovať čisté a dostatočne tepelne spracované a odporúča sa používať balenú vodu.

Kde sú aké očkovania povinné?


Medzi povinné očkovania patrí iba očkovanie proti žltej zimnici. Do vybraných krajín to môže byť aj očkovanie proti meningokokovým infekciám a poliomyelitíde. V niektorých krajinách sa odporúča mať potvrdenie aj o očkovaní proti diftérii a tetanu. Očkovanie proti poliomyelitíde, diftérii a tetanu je v Slovenskej republike povinné od 60-tych rokov minulého storočia, so záznamom v zdravotnej karte. Potvrdenie o takomto očkovaní môže vydať aj praktický lekár.

Svetová zdravotnícka organizácia vydáva zoznam krajín s povinným a odporúčaným očkovaním proti žltej zimnici. Ak je očkovanie povinné, je potrebné vydať potvrdenie do medzinárodného očkovacieho preukazu, ktoré vykoná príslušné centrum pre cudzokrajné choroby.
Zoznam krajín s očkovaním proti žltej zimnici je dostupný na webovej stránke https://www.who.int/ith/ith-country-list.pdf. Ide najmä o krajiny Afriky a Latinskej Ameriky. Svetová zdravotnícka organizácia vydáva aj zoznam iných druhov očkovaní s rizikovými oblasťami pre jednotlivé očkovaním preventabilné ochorenia uvedené na mapách. Ide najmä o rizikové oblasti na meningokokovú infekciu, japonskú encefalitídu, vírusovú hepatitídu typu A a B, brušný týfus, besnotu, choleru a iné. Väčšina týchto ochorení sa vyskytuje v krajinách Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.

Kde nájdem mapy krajín s rizikom šírenia príslušných infekčných chorôb preventabilných očkovaním?


Sú dostupné na webovej stránke https://www.who.int/ith/ITH-Chapter6.pdf?ua=1.

Informácie v súvislosti s očkovaním do zahraničia sú dostupné na webových stránkach ÚVZ SR
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=416%3Aokovanie-pred-cestou-do-zahraniia&catid=140%3Aokovanie&Itemid=117.

Informácie poskytol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

brown-eyes-of-a-person-wearing-a-face-mask

Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke

Ak som zaočkovaný proti COVID-19, chráni ma táto vakcína aj proti bežnej chrípke?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke
redakcia-nehoda

Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.

Chcem sa spýtať keď som si škodu na aute spôsobil sám teda svojou jazdou som omylom zroloval baner na ceste. Je možné si to uhradiť nejak cez poistku alebo to všetko ide na moju hlavu?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.
Doktor a peniaze-001

Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Zásadnú reformu spôsobu financovania zdravotníctva prináša koncept Value Based Healthcare (VBHC), ktorého základom je pridaná hodnota pre pacienta. Podstatou tohto konceptu je finančné odmeňovanie podľa pridanej hodnoty pre pacienta, a nie na automatické preplácanie zdravotníckych úkonov tak, ako je to dnes.
13.10.2021
Čítať viac o Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Vyberáme z banky.sk