Poisťovňa Generali vlani rástla tak v ziskovosti, ako aj v predpise poistného21.05.2019 (15:30)

Spoločnosť dosiahla v minulom roku celkové hrubé predpísané poistné 246,3 mil. eur, z čoho neživotné poistenie tvorilo 144 mil. eur a životné poistenie 102,3 mil. eur.

Poisťovni Generali sa vlani darilo. Spoločnosť uzavrela rok 2018 s čistým ziskom 9,6 mil. eur pri medziročnom raste o 5,3 %. Zisk si neplánuje ponechať, celá jeho výška by mala ísť na výplatu dividend. Celkové hrubé predpísané poistné bolo v sume 246,3 mil. eur. "Rok 2018 bol pre poisťovňu Generali úspešným vo vytýčenom raste spoločnosti. V predpísanom poistnom sme medziročne narástli o 9,4 %, vďaka čomu sme splnili ročný plán na 100,9 %. Náklady sa nám pritom aj v minulom roku naďalej darilo udržiavať na plánovanej úrovni," uviedla poisťovňa vo výročnej správe.

Predpísané poistné v rámci neživotného poistenia bolo vlani v sume 144 mil. eur. Tento segment vzrástol o 10,5 %, a to vďaka 10,3-percentnému nárastu v poistení motorových vozidiel a 10,8-percentnému rastu ostatného neživotného poistenia. Spoločnosť bola úspešná podľa jej vyjadrení najmä v rámci havarijného poistenia, ktorého objem medziročne narástol o 13,1 %. Objem povinného zmluvného poistenia stúpol o 7,3 %. Spoločnosť rástla aj v poistení malých a stredných rizík ako aj v poistení personálneho majetku.

Predpísané poistné v rámci životného poistenia tvorilo v minulom roku objem 102,3 mil. eur. Segment životného poistenia vrástol o 8 %. Podpísal sa pod to najmä značný nárast v rizikovom bežne platenom životnom poistení o 16,9 %. Celkovo bežne platené poistné v životnom poistení vzrástlo o 6,1 %.

Hlavnou témou roka 2018 bolo pre celý poistný sektor podľa vyjadrení firmy prijatie zákona o 8-percentnej dani z neživotného poistenia a jeho zavedenie do praxe. To pre spoločnosť Generali znamenalo rozsiahlu implementáciu zmien v mnohých oblastiach. "Išlo o náročný proces, ktorý zasiahol celú firmu a vyžiadal si nemalé finančné investície," uviedla poisťovňa.

Firma v roku 2019 plánuje nárast hrubého predpísaného poistného o 5,5 %. Taktiež má v pláne udržať si svoju profitabilitu. Zvýšiť plánuje obchodnú dynamiku tak v životnom, ako aj v neživotnom poistení so zameraním na majetkové poistenie. Počíta aj so zvýšením efektivity, sledovať chce aj čerpanie prevádzkových nákladov. Venovať sa bude aj skvalitňovaniu procesov či digitalizácii.

Spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996. Orientuje sa na poistenie vozidiel, majetku, cestovného, životného a úrazového poistenia, ako aj na individuálne poistné riešenia pre podnikateľov. Je súčasťou Generali Group, ktorá pôsobí vo viac ako 60 krajinách.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy