Zrušiť životné poistenie do dvoch rokov sa neoplatí

Čím neskôr dôjde k predčasnému zrušeniu, tým menej vám poisťovňa zrazí z vyplatenej poistky.
Životné poistenie je dlhodobý záväzok vás s poisťovňou. Rušiť ju predčasne sa zvyčajne nevypláca. Ak už musíte z finančných či iných dôvodov životnú poistku ukončiť, čakajú vás poplatky. Tie závisia od druhu vašej poistky.

Pri investičnom či kapitálovom životnom poistení, kde si aj sporíte a vytvárate odkupnú hodnotu (časť poistenia, ktorá sa vyplatí pri zrušení poistenia pred koncom doby poistenia), vás čakajú za predčasne ukončenie zmluvy sankčné poplatky. Pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy vám poisťovňa vyplatí nasporenú sumu, ale zníženú o poplatok za jej predčasné ukončenie. Ten slúži na krytie počiatočných nákladov poisťovne, ktoré mala s uzatvorením zmluvy a poplatkov za krytie rizika. „Výška poplatku závisí od druhu poistenia, počtu rokov trvania poistnej zmluvy od vzniku po deň odkupu a od pôvodne dojednanej poistnej doby. Poplatky sa pohybujú obvykle od 2 % do 8 %,“ vysvetľuje Zuzana Wagnerová, riaditeľka marketingu a komunikácie Kooperativa poisťovne. Taktiež Daniela Šulcová, hovorkyňa Komunálnej poisťovne, uvádza, že výška poplatku závisí od rôznych faktorov, ako je rok odkupu alebo aktuálna hodnota účtu klienta, a dodáva: „Vo všeobecnosti z kapitálového poistenia si poisťovňa za predčasné ukončenie zmluvy účtuje poplatok v rozmedzí od 1 % do 5 % z aktuálnej hodnoty poistenia. V prípade investičného poistenia, výška poplatku závisí od roku, v ktorom žiada o odkup a platí, že čím neskôr o ukončenie požiada, tým je poplatok nižší.“

Pri rizikovom životnom poistení sa vyhnete akýmkoľvek poplatkom a zrážkam pri zrušení, no nedostanete späť žiadnu odkupnú hodnotu. „ Klientovi nevzniká nárok na odkupnú hodnotu vôbec, pretože toto poistenie neobsahuje sporiacu či investičnú zložku,“ vysvetľuje Daniela Guťanová, hovorkyňa NN Životnej poisťovne.


lista zp 1

 

Ak rušiť, tak čo najneskôr


Ako teda môžete pri zrušení zmluvy ušetriť na poplatkoch? Pri investičnom životnom poistení platí, že čím neskôr dôjde k predčasnému zrušeniu, tým menej vám poisťovňa zrazí z vyplatenej poistky.
„Čím dlhšie poistná zmluva „prežije“, tým je odkupný poplatok nižší, po určitej dobe je už nulový,“ dodáva Milan Janásik, hovorca Generali poisťovne. Poisťovne si tiež môžu pri ukončení zmluvy účtovať jednorazový administratívny poplatok, ten však zväčša dosahuje len niekoľko eur.

Vyplatená odkupná hodnota sa tvorí postupne a v prvých rokoch je nízka. Navyše sa vypláca, iba ak bola vytvorená kladná rezerva poistenia a tá sa vytvorí zvyčajne po dvoch rokoch trvania poistenia, preto do tohto obdobia určite nie je výhodné poistenie rušiť.

Na vyplatenie odkupnej hodnoty pred ukončením doby poistenia sa nevzťahuje ani garancia úplnej návratnosti počiatočnej hodnoty investície. Po zrušení životnej poistky vám poisťovňa vyplatí peniaze do pätnástich dní po tom, čo ste skončili zmluvu.


lista Neprehliadnite


Iné možnosti


Poisťovne preto odporúčajú predtým, než zrušíte zmluvu, zvážiť iné možnosti. Môžete si napríklad znížiť poistné, požiadať o čiastočný odkup nasporených prostriedkov, či požiadať o prerušenie platenia poistného až na jeden rok.

O čiastočný odkup môžete požiadať iba pri investičnom poistení, pri kapitálovom životnom poistení to možné nie je. Pri odkupe si musíte dávať pozor na podmienku minimálneho zostatku na poistnej zmluve.
Často pomôže zmena frekvencie platenia. „Ak napríklad klient platí poistné ročne, čo je finančne najvýhodnejšie, no jednorazovo je to veľká čiastka, môže prejsť napríklad na mesačné platby, ktoré ho nebudú zaťažovať nárazovo,“ vysvetľuje Guťanová.

Za prerušenie platenia poistného tiež zaplatíte poplatok. V NN poisťovni je vo výške 5 alebo 6 eur v závislosti od typu produktu.

Pozor na termín


Pri jednostrannom vypovedaní poistnej zmluvy musíte dodržať termíny na výpoveď stanovené zákonom. Výpoveď musí byť poisťovni doručená najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného roka.
S poisťovňou sa môžete na zániku poistenia aj dohodnúť. Pri zrušení zmluvy dohodou zmluva zanikne k najbližšej splatnosti poistného. Zvyčajne je to nasledujúci mesiac po výpovedi alebo ku koncu poistného roka, ak platíte poistku raz ročne.


Vyberáme z Poistovne.sk

59421

Trendom poistného trhu je zlučovanie a transformácia na pobočky

Pobočky však podľa Národnej banky Slovenska len v obmedzenej miere podliehajú jej dohľadu.
06.12.2021
Čítať viac o Trendom poistného trhu je zlučovanie a transformácia na pobočky
Celne sklo

Päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o havarijnom poistení

Kupujete nové auto? Bez ohľadu na to, či len nedávno opustilo výrobnú linku alebo už má najazdených niekoľko desiatok tisíc kilometrov, za úvahu určite stojí aj havarijné poistenie, známe aj ako KASKO. Ktorých päť argumentov by ste pred rozhodnutím nemali prehliadnuť?
06.12.2021
Čítať viac o Päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o havarijnom poistení
a-runner-focuses

Klienti Allianz môžu získať genetickú analýzu v digitálnej podobe

Allianz ponúka klientom inovovanú analýzu DNA, ktorá pomáha zlepšiť kvalitu života. Individuálny plán v digitálnej podobe ponúka konkrétne odporúčania v oblasti stravovania, športu, zvládania stresu či kvalitného spánku. Osobnú genetickú analýzu získajú klienti Allianz k poisteniu kritických chorôb.
06.12.2021
Čítať viac o Klienti Allianz môžu získať genetickú analýzu v digitálnej podobe

Vyberáme z banky.sk