O výpis z individuálneho účtu Sociálnu poisťovňu vlani požiadalo takmer 13 tisíc poistencov08.02.2019 (12:10)

Pre poistencov žijúcich v cudzine vyhotovila Sociálna poisťovňa počas minulého roka 3 276 výpisov o obdobiach zamestnania evidovaných na účely dôchodkového poistenia.

Sociálna poisťovňa vybavila v minulom roku 12 921 žiadostí o zaslanie informácie o stave individuálneho účtu poistenca a 12 068 žiadostí o zaslanie informácií o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za kalendárne roky 2004 až 2017. Pre poistencov žijúcich v cudzine vyhotovila počas minulého roka 3 276 výpisov o obdobiach zamestnania evidovaných na účely dôchodkového poistenia. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Na rôzne otázky, súvisiace s problematikou vedenia individuálnych účtov poistencov, a tiež otázky, súvisiace s poskytovaním informácií o podmienkach nároku na dôchodok, pracovníci Sociálnej poisťovne vypracovali a zaslali 4 403 vysvetľujúcich listov. "V porovnaní s rokom 2017 eviduje Sociálna poisťovňa nárast počtu podaní poistencov týkajúcich sa agendy individuálnych účtov o 11,5 percenta, no aj napriek tejto skutočnosti vybavovala tieto podania priebežne, väčšinou do 5 až 10 dní od doručenia podania," uviedol hovorca poisťovne.

Individuálny účet poistenca poskytuje prehľad o započítaných obdobiach poistenia (zamestnania), údaje o výške vymeriavacích základov na platenie poistného, všeobecných vymeriavacích základoch a výške osobných mzdových bodov počnúc od roku 2004, t. j. od roku, v ktorom nadobudol účinnosť zákon o sociálnom poistení. Ide o rozhodujúce údaje, potrebné na určenie dôchodku. Ich zadaním do kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku umiestnenej na webovom sídle Sociálnej poisťovne si záujemca môže vyrátať orientačnú sumu dôchodku.

Držiteľ GRID karty si môže údaje na svojom individuálnom účte skontrolovať z domu prostredníctvom svojho počítača. Pre vydanie GRID karty stačí, ak záujemca osobne navštívi pobočku Sociálnej poisťovne. "Zriadenie prístupu k elektronickým službám je jednoduché, bezplatné a na počkanie v každej pobočke," dodal Višváder.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy