Dopravná nehoda a posádka auta. Na čo má nárok?

Dopravná nehoda je situácia, ktorej účastníkom nikto z nás nechce byť; väčšine ľudí sa to zrejme aj splní.
O povinnom zmluvnom poistení
vieme všetci ako-tak aspoň základné veci. Preto si v prípade, že sme vodič-vinník alebo vodič-poškodený, vieme poradiť. Aké pravidlá však platia pre spolujazdca? Čo má robiť a na čo má právo?

Posádka auta je krytá v rámci povinného zmluvného poistenia. To sa vzťahuje na tieto veci:
  • škody na zdraví a náklady pri usmrtení
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
  • ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní týchto nárokov
  • hradí sa z neho len škoda spôsobená inému, nie poistníkovi


lista sp

 
 

Rozsah poistného krytia


Povinné zmluvné poistenie z pohľadu škody rozlišuje jednotlivých členov posádky auta. „V rámci výluk z neho totiž platí (ak poistná zmluva neustanovuje inak), že poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ktorú utrpel vodič a škodu, za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi/manželke alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škody žili v spoločnej domácnosti, okrem škody na zdraví,“ hovorí Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne. „To znamená, že osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s poisteným-vodičom nie je uhradené poškodenie alebo strata veci, náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní jednotlivých nárokov a ušlý zisk. V prípade, ak vodič vezie kolegu alebo stopára, je poistné krytie v rámci povinného zmluvného poistenia v plnom rozsahu, vysvetľuje ďalej.

Lista Odporucame

Povinné zmluvné poistenie teda z hľadiska zdravia nerozlišuje, koho v aute vodič vezie – škody na zdraví majú kryté všetci. „Osoby, ktoré s vodičom nežijú v spoločnej domácnosti, majú kryté aj škody na majetku,“ vysvetľuje Miriam Fuňová, hovorkyňa poisťovne Kooperativa. „Napríklad poškodenie kožuchu pri havárii manželky žijúcej v spoločnej domácnosti poisťovňa z povinného zmluvného poistenia nepreplatí. Ak by však vodič viezol kolegyňu, s ktorou nebýva v spoločnej domácnosti, poistenie kryje poškodenie jej kožucha,“ hovorí.


Vodič pod vplyvom alkoholu


Ďalšou otázkou, ktorá môže trápiť spolujazdca, je okrem škody na zdraví a majetku aj prípadná otázka viny – napríklad vtedy, ak by bol vodič pod vplyvom alkoholu a spolujazdec by o tom vedel. Má v takomto prípade nejakú mieru zodpovednosti? „Podľa Občianskeho zákonníka (§ 441) ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša ju pomerne. Ak bola spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám,“ vysvetľuje Kanderková. Spolujazdec nie je spoluvinníkom, vinníkom je vždy vodič. „Výnimku tvorí len prípad, ak by sa dokázalo, že bol aj spolujazdec opitý a že práve on bol príčinou vzniku škody,“ tvrdí hovorca Generali Poisťovne Milan Janásik. Vo všeobecnosti však platí, že ak viete, že vodič pil, jednoducho k nemu do auta nenasadnite. Ak by sa niečo stalo, spolujazdec totiž nemusí byť odškodnený automaticky. „Pokiaľ spolujazdec utrpel poškodenie na zdraví a vedel o tom, že vodič požil pred jazdou alkohol, poisťovňa môže krátiť poistné plnenie,“ hovorí Fuňová. Rozhodne je teda lepšie zavolať si taxík.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

Untitled-2

Allianz je partnerom filmu o slovenskej prírode s legendárnym dokumentaristom

Allianz podporil vznik filmu britského dokumentaristu Divoká príroda Slovenska. Dokument o slovenskej prírode sa bude vysielať v 50-tich krajinách sveta. Zapojte sa do súťaže Allianz o účasť na nakrúcaní filmu.
16.05.2022
Čítať viac o Allianz je partnerom filmu o slovenskej prírode s legendárnym dokumentaristom

Na čo si dať pozor pri poistení domova

Poistenie nehnuteľnosti je dobrá vec, musí však byť nastavené správne. Kedy je poistenie nehnuteľnosti len vyhadzovanie peňazí?
16.05.2022 | redakcia
Čítať viac o Na čo si dať pozor pri poistení domova

Ako poistiť bicykel

V peknom počasí sadá na bicykel čoraz viac cyklistov. Cyklistika nie je už len víkendovou záležitosťou, ale mnohí ľudia siahajú po bicykli aj pri ceste do práce. Ako si zabezpečiť bicykel pred krádežou a kto uhradí škody, ktoré spôsobíte ako cyklista? 
13.05.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako poistiť bicykel

Vyberáme z banky.sk