NN Group úspešne ukončila akvizíciu AEGON Slovensko a AEGON Česko14.01.2019 (14:30)

Skupina NN Group získala všetky potrebné regulatórne súhlasy ešte v decembri minulého roku a k 8. 1.2019 úspešne ukončila celú akvizíciu AEGON Slovensko a AEGON Česko. 

Môžu tak odštartovať integračné procesy a pozícia NN na trhoch v oboch krajinách bude silnejšia. Dohodu o kúpe spoločností AEGON Životná poisťovňa a AEGON dôchodková správcovská spoločnosť na
Slovensku a AEGON Pojišťovna v Českej republike oznámila skupina NN Group 16. augusta 2018. Odvtedy čakala na potrebné súhlasy všetkých zúčastnených regulátorov v oboch krajinách.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spoločností pôsobiacich na našom území 29. 10. 2018. V decembri 2018 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutia, ktorými udelila NN Group predchádzajúce súhlasy na nadobudnutie obchodných podielov v spoločnosti AEGON Životná poisťovňa a AEGON dôchodková správcovská spoločnosť. Rovnako má potrebné súhlasy regulátorov v rukách aj NN v Českej republike.


Zdroj: NN životná poisťovňa, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy