Starobné dôchodky od januára stúpnu najmenej o 8,4 eura29.12.2017 (09:30)

Najbližšie štyri roky bude valorizácia dôchodkov jednoznačne rásť, tvrdí štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna.Starobné dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia najmenej o 8,40 eura a predčasné starobné dôchodky o minimálne 8,20 eura. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára budúceho roka. Starobné penzie vyššie ako 1 050 eur a predčasné starobné dôchodky nad 1 025 eur však stúpnu percentuálne, a to o 0,8 %

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Invalidné penzie pre dôchodcov s mierou schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zníženou o viac ako 70 % pôjdu nahor najmenej o 7,20 eura. Ak tento druh dôchodku bude vyšší ako 900 eur, zvýši sa o 0,8 %. Invalidné dôchodky pri miere schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pod 70 % vzrastú aspoň o 4,10 eura, o 0,8 % sa zvýšia v prípade, ak presiahnu 512,50 eura. Vdovské a vdovecké dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia najmenej o 5,40 eura. Ak tieto penzie budú vyššie ako 675 eur, stúpnu o 0,8 %. Sirotské dôchodky majú garantované zvýšenie aspoň o 2,60 eura. O 0,8 % pôjdu nahor vtedy, ak presiahnu 325 eur.

Podľa novely zákona o sociálnom poistení sa budú dôchodky na Slovensku zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa zvýši o pevnú sumu. Schválený mechanizmus založený na garancii minimálnej sumy zvyšovania dôchodkov sa bude uplatňovať na Slovensku len najbližšie štyri roky.

"Najbližšie štyri roky bude valorizácia dôchodkov jednoznačne rásť. Budúci rok bude 8,40 eura, nasledujúci rok by mala byť 8,70 eura, v roku 2020 ju odhadujeme na 8,90 eura a v roku 2021 by mala prekročiť 9 eur," uviedol pre agentúru SITA štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna (Most-Híd). Schválený mechanizmus valorizácie dôchodkov na roky 2018 až 2021 podľa neho znamená, že penzie sa budú zvyšovať stále o vyššiu a vyššiu sumu, keďže priemerné výšky jednotlivých druhov dôchodkov, z ktorých sa bude určovať pevná suma zvýšenia penzií, pôjdu každoročne mierne nahor. "Ak by bola inflácia vyššia ako 2 percentá, tak by bola valorizácia dôchodkov ešte vyššia," povedal.

Zvýšenie dôchodku o tzv. dôchodcovskú infláciu sa bude budúci rok týkať len pár tisíc dôchodcov. V prípade starobných penzistov pôjde o tých dôchodcov, ktorých dôchodok presahuje 1 050 eur. Starobné dôchodky sa totiž budú individuálne zvyšovať o dôchodcovskú infláciu len vtedy, ak suma zvýšenia vypočítaná percentuálne z konkrétneho dôchodku bude vyššia ako pevná suma zvýšenia penzie v hodnote 8,40 eura. Keďže medziročná dôchodcovská inflácia za prvý polrok tohto roka podľa Štatistického úradu SR dosiahla 0,8 %, len pri starobných penziách vyšších ako 1 050 eur bude suma zvýšenia dôchodku určená percentuálne vyššia ako 8,40 eura. Ku koncu júna tohto roka pritom evidovala Sociálna poisťovňa 4 181 starobných dôchodcov, ktorí mali starobný dôchodok nad 1 000 eur.

Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2018
(zdroj: Sociálna poisťovňa)

Typ dôchodku

Dôchodok vyplácaný
v plnej sume
-
Zvýšenie
najmenej o:

Dôchodok vyplácaný
v sume
jednej polovice
-
Zvýšenie
najmenej o:
starobný 8,40 eura 2,60 eura
predčasný starobný 8,20 eura 3,00 eura
invalidný s mierou poklesu nad 70% 7,20 eura 2,70 eura
invalidný s mierou poklesu do 70% 4,10 eura 1,70 eura
vdovský a vdovecký 5,40 eura 2,40 eura
sirotský 2,60 eura 1,30 eura
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy