Preplatí vám zdravotná poisťovňa plastickú operáciu?Autor: Katarína Macková
18.09.2017 (09:00)

Medicínsky či estetický problém?Operácie podstupujeme najmä zo zdravotného hľadiska; plastická chirurgia je inou kapitolou, kde si musíme za výkony zaplatiť. Sú však prípady, keď je estetický problém zároveň aj zdravotným, a teda je namieste obrátiť sa na zdravotnú poisťovňu.Ako však tieto prípady rozoznať? Možno vám pomôžu nasledujúce vysvetlenia.

Vrodené vady

Ak začneme od detstva, môžeme sa hneď pristaviť pri vrodených vadách, ktoré spôsobujú nielen fyzické problémy, ale často aj psychické. Dieťa sa môže cítiť nekomfortne, ale to je iba jedna stránka veci – omnoho horšie je, že sa mu napríklad v škole posmievajú a ono sa tak ocitá na okraji kolektívu. Tam treba tieto problémy riešiť individuálne a obrátiť sa na lekára i zdravotnú poisťovňu.


Kedy  a ako zmeniť zdravotnú poisťovňu


Choroby, nehody či úrazy

Okrem vrodených vád sa môžu takto na človeku „podpísať“ aj vážne choroby, nehody či úrazy. Spolu s poškodeným zdravím idú ruka v ruke aj estetické problémy, čo sa môže odraziť aj na psychike. Oslovili sme teda zdravotné poisťovne s otázkou, ktoré zákroky za normálnych okolností nepreplácajú, ale v istých prípadoch je to možné. „Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti platí, že pokiaľ je poskytnutá zo zdravotných dôvodov, a teda indikovaná lekárom, je hradená z verejného zdravotného poistenia. Pokiaľ je poskytovaná na žiadosť pacienta, hradí si ju sám,“ hovorí Matej Štepiansky, PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera. Ísť k lekárovi je teda, samozrejme, prvým krokom, od ktorého sa potom odvíja ďalší postup.

Základom je medicínska indikácia

Podobne nám odpovedali aj z poisťovne Union, a teda že preplácajú tie plastické operácie, u ktorých je medicínska indikácia – nie estetická. „Najčastejšie ide o zmenšenie prsníkov na odporúčanie ortopéda alebo neurológa. Časté sú však aj korekčné operácie prsníkov po karcinómoch,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa poisťovne Union.

Kedy vám uhradia korekciu prsníkov?

Korekcie prsníkov bývajú častým zákrokom, a to nielen po spomínaných karcinómoch, ale napríklad aj pri ich nadmernej veľkosti, čo môže neúmerne zaťažovať chrbticu a spôsobovať tak pacientke zdravotné problémy. Aj tu býva prvým krokom návšteva odborníka, ktorý potom odporučí ďalší postup. Možných problémov s prsníkmi je však viac. „Výkony, ktoré spravidla nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, sú výkonmi na žiadosť pacienta/pacientky. Medzi ne patrí aj Vami spomínaný výkon. Tento výkon môže byť za istých okolností uhradený, napríklad pri asymetrii prsníkov,“ vysvetľuje Viktória Vasilenková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Prvým krokom teda stále zostáva návšteva odborníka, s ktorým svoj problém preberiete, on vám poradí a určí ďalší postup. Následne sa komunikuje so zdravotnou poisťovňou.
Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy