Tehotná na dovolenke 2: Pozor na výluky z poistenia26.07.2017 (18:00)

Cestovné poistenie do zahraničia kryje náklady na ošetrenie súvisiace s komplikáciami v tehotenstve štandardne do 26.týždňa, existuje však možnosť poistiť sa aj počas celého tehotenstva. Budúcim mamičkám zároveň ponúkame niekoľko rád, na čo pred cestou nezabudnúť a kedy radšej neriskovať a zostať doma.Poisťovne štandardne kryjú ošetrenie zdravotných komplikácií počas pobytu v zahraničí do 26.týždňa tehotenstva. Znamená to, že náklady na ambulantné ošetrenie, prevoz do najbližšej nemocnice ako aj hospitalizáciu budúcej mamičky napríklad počas dovolenky do tohto obdobia tehotenstva poisťovňa uhradí. V prípade, že je tehotná žena hospitalizovaná dlhšie ako 5 dní, v rámci liečebných nákladov má nárok aj na návštevu blízkej osoby, ktorej poisťovňa preplatí cestu a nocľah. V prípade, že o tom rozhodne lekár, má tiež budúca mamička nárok na transport domov. Nie vždy je to však pre komplikácie možné. „Preto by si mali tehotné pred cestou dôkladne skontrolovať, či a ako majú v rámci cestovného poistenia kryté aj tehotenstvo. Ich pobyt v zahraničí sa totiž môže nečakane predĺžiť aj kvôli tomu, že kvôli komplikáciám prevoz domov nie je možný,“ hovorí produktová manažérka cestovného poistenia UNIQA poisťovne Libuša Beniaková.

Ako cestovať správne poistený - poradňa pre čitateľov


Poistenie počas celého tehotenstva

Väčšina lekárov pripomína, že najvhodnejším termínom na dovolenku pre budúcu mamičku je druhý trimester (4.-7.mesiac), kedy je tehotenstvo najstabilnejšie. Vo väčšine poisťovní aj preto pre úhradu všetkých nákladov na ošetrenie zdravotných komplikácií súvisiacich s tehotenstvom štandardne platí medzník 26.týždeň. Po tomto termíne si budúca mamička hradí akékoľvek ošetrenie súvisiace s graviditou sama. „Táto výluka po 26.týždni sa však týka iba liečebných nákladov súvisiacich s komplikáciami v tehotenstve. Samozrejme, všetky ostané ošetrenia či hospitalizácia v prípade úrazu či choroby sú normálne hradené z liečebných nákladov v rámci cestovného poistenia,“ vysvetľuje Beniaková.

Lista Odporucame Ak však chcete cestovať aj po 26.týždni tehotenstva a mať platné poistenie pre liečebné náklady v súvislosti s komplikáciami v tehotenstve, možnosť poistiť sa existuje – napríklad cez online poistenie na webe Uniqa poisťovne. Ďalšou možnosťou je, že si budúca mamička uzatvorí poistenie k zakúpenému zájazdu v zmluvnej cestovnej kancelárii tejto poisťovne – vtedy poistenie platí počas celého tehotenstva.

Pozor na výluky!

Čo sa týka liečebných nákladov, cestovné poistenie kryje len ošetrenie akútnych komplikácií v tehotenstve, nie preventívne vyšetrenia, ktoré mohla tehotná žena absolvovať aj doma. „Laboratórne a ultrazvukovú vyšetrenia na zistenie tehotenstva, preventívne prehliadky a pravidelné kontrolné vyšetrenia, náklady spojené so zámerným ukončením tehotenstva, ošetrenia súvisiace s rizikovým tehotenstvom bez súhlasu lekára pred cestou, ako aj samotný pôrod sú vo výlukách a nie sú poistením kryté,“ hovorí Beniaková. Tehotné ženy by si teda mali dovolenku naplánovať mimo termínov povinných prehliadok a nespoliehať sa, že ultrazvuk alebo pravidelnú kontrolu absolvujú v zdravotníckom zariadení na dovolenke.

Cestu by mali zvážiť aj v záverečnom štádiu tehotenstva, pretože pôrod sa môže ohlásiť nečakane a žena vtedy potrebuje dôkladnú zdravotnú starostlivosť. Ak sa však stane, že žena nečakane porodí v zahraničí, nemusí sa obávať, pokiaľ má Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten jej garantuje zdravotnú starostlivosť v rovnakom rozsahu ako má v krajine domáci občan. Aj keď náklady na pôrod v zahraničí komerčné cestovné poistenie nekryje, v krajinách EÚ pomôže práve EPZP, na základe ktorého pôrod v členskom štáte EÚ uhradí slovenská zdravotná poisťovňa do výšky ceny pôrodu na Slovensku.

Storno zájazdu len ak potvrdí komplikácie lekár

Štatistiky UNIQA poisťovne potvrdzujú, že doba sa zmenila a slovenské ženy sa neboja cestovať ani vo vyššom štádiu tehotenstva. K poisteniu však pristupujú zodpovedne a zaujímajú sa o podmienky cestovného poistenia ako aj zdravotnú starostlivosť v krajine, kam chcú vycestovať. Veľmi často si tiež poisťujú storno zájazdu. Pozor, storno zájazdu si však môže tehotná žena uplatniť len v prípade, ak vážne komplikácie potvrdí ošetrujúci lekár. „Ak má žena zaplatenú dovolenku, nastanú vážne komplikácie a cestu chce zrušiť, poisťovňa potrebuje potvrdenie od lekára, že nemôže vycestovať. V takomto prípade náklady za zrušenú dovolenku preplatíme. Storno zájazdu sa ale netýka prípadu, ak žena v čase zakúpenia zájazdu má známe tehotenstvo a následne pre komplikácie v tehotenstve chce zakúpenú cestu zrušiť, “ hovorí Libuša Beniaková.
Zdroj: Uniqa, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy