DDS NN Tatry-Sympatia vykázala za vlaňajšok zisk 1,45 mil. eur25.04.2017 (18:00)

V porovnaní s rokom 2015 čistý zisk penzijnej spoločnosti klesol o 2,06 mil. eur.

Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) NN Tatry-Sympatia dosiahla v minulom roku čistý zisk 1,45 mil. eur. V porovnaní s rokom 2015 ide o pokles o 2,06 mil. eur. Celkové výnosy spoločnosti za minulý rok predstavovali 9,4 mil. eur a celkové náklady 7,8 mil. eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení s vlastným majetkom DDS NN Tatry-Sympatia za rok 2016, ktorú zverejnila spoločnosť.

Výnosy spoločnosť dosiahla vlani prevažne vo forme poplatkov od klientov, ktoré tvorili 9,3 mil. eur. Finančné výnosy penzijná firma zaevidovala v sume 18 tis. eur. Celkové náklady penzijnej firmy pozostávali najmä z personálnych nákladov v sume 3,4 mil. eur a z ostatných prevádzkových nákladov vo výške 3,1 mil. eur. Náklady firmy na odplaty a provízie dosiahli 1,1 mil. eur.

Aktíva DDS NN Tatry-Sympatia v celkovej výške takmer 6,8 mil. eur tvoril ku koncu decembra minulého roka takmer výlučne obežný majetok. Základné imanie dôchodkovej firmy ku koncu vlaňajška predstavovalo 1,65 mil. eur a zákonný rezervný fond 664 tis. eur. Záväzky spoločnosť vykázala vo výške 2,7 mil. eur.

DDS NN Tatry-Sympatia s pôvodným názvom DDS ING Tatry-Sympatia vznikla transformáciou z Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry-Sympatia. Jej jediným akcionárom je spoločnosť NN Continental Europe Holdings, B.V. S hodnotou majetku v spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch v sume 680,5 mil. eur je najväčšou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na Slovensku.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy