Ako riešiť haváriu na dovolenke v zahraničí

Slovenský dovolenkár, ktorý spôsobí dopravnú nehodu na dovolenke v zahraničí, by mal zvládnuť niekoľko základných krokov, aby sa vyhol nepríjemnostiam.

Nehoda autom vám môže pokaziť letnú dovolenku, najmä ak netušíte, ako ju riešiť so svojou poisťovňou. Prinášame vám rady, ako sa dá aj nepríjemná udalosť zvládnuť s pokojom a ešte si aj užiť pobyt za hranicami všedných dní.

V prvom rade by ste na dovolenku mali ísť pripravení - to znamená aj poistení a vybavení všetkými dokumentmi, ktoré sa vám pri nehode zídu. Nutné je mať minimálne povinné zmluvné poistenie (PZP) a zelenú kartu. Poisťovne odporúčajú uzavrieť si aj havarijné poistenie, ktoré vám ušetrí veľa starostí.

Pri nehode za hranicami sa môže stať niekoľko prípadov. Nehodu spôsobíte vy a poškodíte cudzie auto. Vtedy sa vám zíde PZP. Ak sami nabúrate do stromu, pomôže vám havarijná poistka. Ak nemáte uzatvorené PZP, mohli by ste mať problém prejsť s havarovaným vozidlom sp䝻 cez hranice domov. Polícia vám totiž vydá potvrdenie o účasti na dopravnej nehode, len ak PZP uzatvorené máte.

lista Neprehliadnite
* Ako postupova, ak na dovolenke: ochoriete, stratíte batožinu, či niekomu spôsobíte škodu?
* Na čo si dať pozor pri výbere cestovného poistenia
* Poistite sa na cesty online
* Poistenie batožiny
* Aké riziká pokrýva cestovné poistenie
* Cestovné poistenie a liečebné náklady: čo vám preplatia a aké sú výluky

Poisťovne po nehode odporúčajú volať miestnu políciu a kontaktovať svoju poisťovňu cez asistenčnú službu. Jej číslo by ste mali mať uložené v mobile alebo zapísané na mieste, kde ho ľahko aj v strese nájdete. Pre potreby poisťovne musíte spoločne vyplniť a podpísať tlačivo „Záznam/správa o dopravnej nehode“, ktoré dostanete od svojej poisťovne pri podpise zmluvy, alebo si ho môžete stiahnuť z jej web stránky. V ňom treba vyplniť osobné údaje, údaje o vozidle a o poistení (číslo zelenej karty), podrobne zaznačiť priebeh nehody a rozsah poškodení a nezabudnúť tlačivo podpísať. Poisťovne tiež odporúčajú fotograficky zdokumentovať miesto nehody, poškodenie vozidla či dopravnú situáciu na ceste.
Po nehode máte lehotu do 30 dní, aby ste ju písomne nahlásili svojej poisťovni.

Kedy volať políciu

To, v akom prípade volať políciu, záleží od krajiny, kde sa nehoda stala a tiež od rozsahu škody.
Jednotlivé krajiny majú stanovené rôzne limity na šetrenie dopravnej nehody políciou. Napríklad v Chorvátsku je klient povinný privolať políciu k dopravnej nehode vždy. Rovnako to odporúčajú tiež poisťovne - aj vtedy, ak pri nehode nedošlo k zraneniu či veľkej škode, pretože je vhodné mať ich potvrdenie o účasti na dopravnej nehode. „Odporúčame ju privolať vždy, i keď ste nehodu nespôsobili vy, ale narazil do Vás iný vodič, ktorý nemá PZP,“ radí Beata Lipšicová, hovorkyňa UNIQA poisťovne.

Polícii by ste mali podrobne vysvetliť priebeh a okolnosti nehody. V prípade, že neovládate cudzí jazyk, mali by ste trvať na tlmočníkovi. Imrich Polák, riaditeľ oddelenia poistenia áut z UNIQA poisťovne, vysvetľuje: „Mnohí vodiči ani nevedia, že pre tieto prípady sú klientom k dispozícii asistenčné služby, ktoré poskytujú telefonické tlmočenie a preklady aj pri styku s políciou alebo pri cestnej kontrole.“
Ak sa nedá inak, tak aspoň do zápisnice dopíšte vetu, že nerozumiete tomu, čo podpisujete. Poisťovne tiež upozorňujú na to, aby ste nikdy nepodpisovali záznam, pokiaľ jeho časť vyplnil druhý účastník a nerozumiete, aké údaje za seba uviedol. „Zároveň platí, že v niektorých krajinách, napríklad v Rakúsku, o miere zavinenia polícia vôbec nerozhoduje. Potom mieru zavinenia určujú podľa vlastného šetrenia poisťovne, alebo až súd,“ dodáva Lipšicová.

Tiež sa odporúča poznačiť si presný názov policajného útvaru, ktorý nehodu šetril, adresu, telefón a pokiaľ možno aj e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné z dôvodu, keby polícia nevydala kópiu policajnej správy, aby poisovateľ vinníka alebo poškodeného vedel, na koho sa obrátiť so žiadosťou o jej vydanie.

Ak cudzinec - vinník chce spolupracovať, mal by vám umožniť nahliadnutie do jeho zelenej karty a vyznačiť v zázname o nehode, kto je „vinník“ a kto „poškodený“. „V prípade, ak cestujete s osobami vo vozidle, treba žiadať o zaznamenanie ich svedeckých výpovedí,“ dodáva Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne.


Čo v prípade cudzieho zavinenia

V prípade, že ste poškodený iným šoférom vy, môžete si po obhliadke vozidla a vyčíslení škody uplatniť nárok na náhradu škody voči poisťovni vinníka buď priamo, alebo cez jej likvidačného zástupcu na Slovensku.
Mali by ste kontaktovať poisťovňu vinníka, v ktorej má vozidlo poistené, alebo sa spojiť so zmluvnou poisťovňou v mieste nehody, prípadne  s poisťovňou na Slovensku. V prípade, že sa s danou poisťovňou neviete spojiť, môžete si uplatniť nárok na náhradu škody cez web Slovenskej kancelárie poisovateľov www.skp.sk , kde je k dispozícii vyhľadávač likvidačných zástupcov.

Súdne trovy vám poistka nepokryje celé

Ak by ste sa s vinníkom či poškodeným nedohodli na vine, a ten by vás prípadne dohnal pred súd a vymáhal škody na zdraví či majetku, PZP či havarijné poistenie vám pomôže len čiastočne. „Trovy právneho zastúpenia nebývajú obvyklým predmetom poistnej ochrany z tohto druhu poistenia,“ vysvetľuje Lipšicová. V takomto prípade sa vám môže hodiť poistenie právnej ochrany, ktoré je možné dojednať k PZP alebo osobitnou poistnou zmluvou.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

redakcia-nehoda1

Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii

Stret so zverou býva častejší, než si myslíme. V roku 2021 evidovala Allianz poisťovňa  2487 zrážok vozidiel so zverou, škody dosiahli výšku  6,63 milióna eur. V UNIQE tvoria škody následkom stretu so zvieraťom asi 10% z celkových škôd na motorových vozidlách.
29.09.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii
8466

Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti

Na Slovensku je drvivá väčšina bytových domov podpoistená. Konštatuje to Združenie pre lepšiu správu bytových domov.
26.09.2022
Čítať viac o Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti

Vyberáme z banky.sk