Ako riešiť haváriu na dovolenke v zahraničí

Slovenský dovolenkár, ktorý spôsobí dopravnú nehodu na dovolenke v zahraničí, by mal zvládnuť niekoľko základných krokov, aby sa vyhol nepríjemnostiam.

Nehoda autom vám môže pokaziť letnú dovolenku, najmä ak netušíte, ako ju riešiť so svojou poisťovňou. Prinášame vám rady, ako sa dá aj nepríjemná udalosť zvládnuť s pokojom a ešte si aj užiť pobyt za hranicami všedných dní.

V prvom rade by ste na dovolenku mali ísť pripravení - to znamená aj poistení a vybavení všetkými dokumentmi, ktoré sa vám pri nehode zídu. Nutné je mať minimálne povinné zmluvné poistenie (PZP) a zelenú kartu. Poisťovne odporúčajú uzavrieť si aj havarijné poistenie, ktoré vám ušetrí veľa starostí.

Pri nehode za hranicami sa môže stať niekoľko prípadov. Nehodu spôsobíte vy a poškodíte cudzie auto. Vtedy sa vám zíde PZP. Ak sami nabúrate do stromu, pomôže vám havarijná poistka. Ak nemáte uzatvorené PZP, mohli by ste mať problém prejsť s havarovaným vozidlom sp䝻 cez hranice domov. Polícia vám totiž vydá potvrdenie o účasti na dopravnej nehode, len ak PZP uzatvorené máte.

lista Neprehliadnite
* Ako postupova, ak na dovolenke: ochoriete, stratíte batožinu, či niekomu spôsobíte škodu?
* Na čo si dať pozor pri výbere cestovného poistenia
* Poistite sa na cesty online
* Poistenie batožiny
* Aké riziká pokrýva cestovné poistenie
* Cestovné poistenie a liečebné náklady: čo vám preplatia a aké sú výluky

Poisťovne po nehode odporúčajú volať miestnu políciu a kontaktovať svoju poisťovňu cez asistenčnú službu. Jej číslo by ste mali mať uložené v mobile alebo zapísané na mieste, kde ho ľahko aj v strese nájdete. Pre potreby poisťovne musíte spoločne vyplniť a podpísať tlačivo „Záznam/správa o dopravnej nehode“, ktoré dostanete od svojej poisťovne pri podpise zmluvy, alebo si ho môžete stiahnuť z jej web stránky. V ňom treba vyplniť osobné údaje, údaje o vozidle a o poistení (číslo zelenej karty), podrobne zaznačiť priebeh nehody a rozsah poškodení a nezabudnúť tlačivo podpísať. Poisťovne tiež odporúčajú fotograficky zdokumentovať miesto nehody, poškodenie vozidla či dopravnú situáciu na ceste.
Po nehode máte lehotu do 30 dní, aby ste ju písomne nahlásili svojej poisťovni.

Kedy volať políciu

To, v akom prípade volať políciu, záleží od krajiny, kde sa nehoda stala a tiež od rozsahu škody.
Jednotlivé krajiny majú stanovené rôzne limity na šetrenie dopravnej nehody políciou. Napríklad v Chorvátsku je klient povinný privolať políciu k dopravnej nehode vždy. Rovnako to odporúčajú tiež poisťovne - aj vtedy, ak pri nehode nedošlo k zraneniu či veľkej škode, pretože je vhodné mať ich potvrdenie o účasti na dopravnej nehode. „Odporúčame ju privolať vždy, i keď ste nehodu nespôsobili vy, ale narazil do Vás iný vodič, ktorý nemá PZP,“ radí Beata Lipšicová, hovorkyňa UNIQA poisťovne.

Polícii by ste mali podrobne vysvetliť priebeh a okolnosti nehody. V prípade, že neovládate cudzí jazyk, mali by ste trvať na tlmočníkovi. Imrich Polák, riaditeľ oddelenia poistenia áut z UNIQA poisťovne, vysvetľuje: „Mnohí vodiči ani nevedia, že pre tieto prípady sú klientom k dispozícii asistenčné služby, ktoré poskytujú telefonické tlmočenie a preklady aj pri styku s políciou alebo pri cestnej kontrole.“
Ak sa nedá inak, tak aspoň do zápisnice dopíšte vetu, že nerozumiete tomu, čo podpisujete. Poisťovne tiež upozorňujú na to, aby ste nikdy nepodpisovali záznam, pokiaľ jeho časť vyplnil druhý účastník a nerozumiete, aké údaje za seba uviedol. „Zároveň platí, že v niektorých krajinách, napríklad v Rakúsku, o miere zavinenia polícia vôbec nerozhoduje. Potom mieru zavinenia určujú podľa vlastného šetrenia poisťovne, alebo až súd,“ dodáva Lipšicová.

Tiež sa odporúča poznačiť si presný názov policajného útvaru, ktorý nehodu šetril, adresu, telefón a pokiaľ možno aj e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné z dôvodu, keby polícia nevydala kópiu policajnej správy, aby poisovateľ vinníka alebo poškodeného vedel, na koho sa obrátiť so žiadosťou o jej vydanie.

Ak cudzinec - vinník chce spolupracovať, mal by vám umožniť nahliadnutie do jeho zelenej karty a vyznačiť v zázname o nehode, kto je „vinník“ a kto „poškodený“. „V prípade, ak cestujete s osobami vo vozidle, treba žiadať o zaznamenanie ich svedeckých výpovedí,“ dodáva Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne.


Čo v prípade cudzieho zavinenia

V prípade, že ste poškodený iným šoférom vy, môžete si po obhliadke vozidla a vyčíslení škody uplatniť nárok na náhradu škody voči poisťovni vinníka buď priamo, alebo cez jej likvidačného zástupcu na Slovensku.
Mali by ste kontaktovať poisťovňu vinníka, v ktorej má vozidlo poistené, alebo sa spojiť so zmluvnou poisťovňou v mieste nehody, prípadne  s poisťovňou na Slovensku. V prípade, že sa s danou poisťovňou neviete spojiť, môžete si uplatniť nárok na náhradu škody cez web Slovenskej kancelárie poisovateľov www.skp.sk , kde je k dispozícii vyhľadávač likvidačných zástupcov.

Súdne trovy vám poistka nepokryje celé

Ak by ste sa s vinníkom či poškodeným nedohodli na vine, a ten by vás prípadne dohnal pred súd a vymáhal škody na zdraví či majetku, PZP či havarijné poistenie vám pomôže len čiastočne. „Trovy právneho zastúpenia nebývajú obvyklým predmetom poistnej ochrany z tohto druhu poistenia,“ vysvetľuje Lipšicová. V takomto prípade sa vám môže hodiť poistenie právnej ochrany, ktoré je možné dojednať k PZP alebo osobitnou poistnou zmluvou.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

ohen

Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Pri varení či grilovaní na záhrade by sme nemali zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku a na zdraví.
06.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?
53526

Nárok na odchodné vzniká len raz a od jedného zamestnávateľa, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Ak má zamestnanec uzatvorených viac pracovných pomerov u rôznych zamestnávateľov, ktoré skončí v ten istý deň pre odchod do dôchodku, odchodné mu poskytne len jeden zamestnávateľ.
04.08.2020
Čítať viac o Nárok na odchodné vzniká len raz a od jedného zamestnávateľa, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Vyberáme z banky.sk