Aké poplatky vás pri dôchodkovom sporení v 2. pilieri čakajú

So sporením si na penziu v 2. pilieri sú spojené zákonom limitované poplatky. Sporiteľ ich si znížiť nemôže, DSSka iba čiastočne v rámci konkurenčného boja. 

 
V súkromnom dôchodkovom sporení tiež nazývanom 2. pilier na sporiteľov čakajú tri druhy poplatkov, ktorých výška je limitovaná zákonom: 
  1. Poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu, ktorý nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevkov pripísaných na účet nepriradených platieb, pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa
  2. Poplatok za správu dôchodkového fondu, ktorý nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
  3. Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Ten sa mení každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zákona (v percentuálnom vyjadrení je to 10 % z dosiahnutého zhodnotenia majetku v danom fonde).
Tento tretí poplatok si dôchodková správcovská spoločnosť (DSSka) nemôže účtovať vždy, ale len vtedy ak vám reálne peniaze zarobí.

Zadajte otázku do novej poradne o 2. dôchodkovom pilieri


„Nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde má spoločnosť iba vtedy, ak vypočítaná suma podľa vzorca uvedeného v zákone bude mať kladnú hodnotu. V prípade zápornej hodnoty, spoločnosť nemá právo na odplatu za zhodnotenie. Ide zároveň o horné limity poplatkov,“ vysvetľuje Jan Zápotočný, obchodný riaditeľ poisťovacej časti ING Slovensko.

Rastislav Kraľovič z AXA poisťovne vysvetľuje, že pri poplatkoch nejde o odplatu DSSke, ale poplatky zahŕňajú všetky výdavky, ktoré je spoločnosť povinná platiť za investovanie vo fondoch, za vedenie bežných účtov či obchodníkom s cennými papiermi.

lista Neprehliadnite

Na poplatkoch veľa neušetríte


Keďže výška poplatkov je regulovaná štátom, nie je veľký priestor na nich ušetriť. Ak by ste chceli prestúpiť do inej DSS, vzhľadom rovnakú alebo podobnú výšku poplatkov v jednotlivých DSS tiež veľa neušetríte. 

Napriek tomu zákon ponúka istý priestor na konkurenčný boj. Štát v zákone určil stropy poplatkov, ale nie dno. Takže DSSky si môžu aj nemusia účtovať najvyšší možný poplatok. V rámci boja o klienta sú ochotné z poplatkov zľaviť.

Naša spoločnosť je navyše pripravená vyhodnotiť individuálne s každým klientom jeho situáciu a poradiť mu, či je 2. pilier pre neho vhodný alebo nie. Zadarmo našim klientom ponúkame i revíziu aktuálnej zmluvy a vysvetlenie jej stavu či poplatkov,“ dodáva Zápotočný.

Sporiteľ má obmedzené možnosti ako ovplyvniť výšku poplatkov. Ušetriť môžete jedine vtedy ak zmeníte fond sporenia na indexový kde je poplatok nižší (0,2 % ročne) oproti poplatku pri dlhopisovom, zmiešanom aj akciovom fonde (0,3 % ročne). Na druhej strane je tento fond viac rizikový a zaplatíte zaň vyšší poplatok za zhodnotenie svojou majetku.

Poplatok za zmenu DSS len do roka


Ak sa rozhodnete zmeniť svoju DSS nemali by ste platiť sa zmenu žiadny poplatok, ale len ak to urobíte po roku sporenia. 

V prípade, že zmenu DSS urobíte do jedného roka a zaplatíte poplatok za vydanie akceptačného listu, ktorý je potrebné doložiť Sociálnej poisťovni vo výške 16 eur.

Ak by DSS ka chcela meniť poplatky má zo zákona povinnosť informovať o zmene poplatkov v periodickej tlači a na svojej internetovej stránke najneskôr 30 dní pred tým ako ich zmení. 

Vyberáme z Poistovne.sk

mountain-wanderlust

Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia

Cestovné poistenie na dovolenku v zahraničí dnes považujeme už za samozrejmosť. Myslite však na to, že nekryje úplne všetko. Pozreli sme sa na prípady, kedy vám cestovné poistenie nepomôže.
10.08.2022 | Katarína Macková
Čítať viac o Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia
the-illuminated-tiled-terminal-of-an-airport

Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Meškanie či rušenie letov aktuálne zažívajú cestujúci v celej Európe. Mnohí klienti sa letu nedočkajú vôbec, iní musia čakať na letisku hodiny. Ponúkame rady, čo robiť v prípade meškania či zmeškania letu a kedy majú klienti v rámci cestovného poistenia nárok na náhradu.
08.08.2022 | redakčne upravené
Čítať viac o Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Vyberáme z banky.sk