Predné sklo si k PZP môžete pripoistiť ako havarijné rizikoAutor: Andrej Dorič
27.10.2014 (07:00)

Poistenie čelného skla nie je bežnou súčasťou PZP. Musíte si ho pripoistiť, ale neponúka ho každá poisťovňa. 

Situáciu keď od vpredu idúceho auta odskočil kameň a poškodil vám čelné sklo určite veľmi dobre poznáte osobne. Pri tejto nehode vám povinné zmluvné poistenie (PZP) zvyčajne nepomôže, ak nemáte túto udalosť špeciálne pripoistenú na havarijné riziko, prípadne ak nemáte aj havarijné poistenie.

V súčasnosti ponúkame pripoistenie skiel len v rámci havarijného poistenia. Pre poistnú sumu 350 eur stojí pripoistenie v rámci havarijného poistenia 50 eur,“ informuje Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne.

V Generali je možné pripoistiť si čelné sklo aj k PZP ako havarijné riziko. V tomto prípade vám ochráni vaše sklo a nie sklo iného vodiča.

V závislosti od hodnoty čelného skla si môže klient vybrať z poistných súm od 120 eur do 1000 eur. Spoluúčasť je 10 %. Poistná udalosť nemá vplyv na bonus. Uvedené pripoistenie kryje spolu s haváriou vrátane škôd od odleteného kamienka aj škody v prípade vandalizmu, odcudzenia a živelnej pohromy. Cena za pripoistenie od 18 do 110 eur,“ informuje Lucia Makayová, hovorkyňa Generali.

Wüstenrot poisťovňa tiež ponúka viacero súm poistnej ochrany čelného skla k PZP. Môžete si vybrať tri sumy 200, 500 alebo 800 eur pri cene za rok od 45, 65 85 eur

Komunálna poisťovňa ako aj Allianz-Slovenská poisťovňa neponúkajú pripoistenie skla k PZP ale iba k havarijnému poisteniu.


ZADAJTE OTÁZKU DO PORADNE

Vinník sa určuje ťažko


Poisťovne vysvetľujú dôvody prečo nechcú rozbité sklo riešiť z PZP tým, že vo väčšine prípadov rozbitých čelných skiel od odleteného kamienka nie je možné identifikovať vinníka alebo ho „chytiť“ a zastaviť.

Ak by sa vám nejako podarilo zastaviť vinníka, je potrebné hneď na mieste nehody s ním spísať záznam o nehode, ktorý musí podpísať. V realite sa to bežne nestáva. V sporných prípadoch, poisťovne odporúčajú privolať políciu.

Ak by ste sa zahrali na policajta a snažili zapamätať vinníkovu ŠPZ alebo odfotiť jeho auto väčšine poisťovni to aj tak nebude stačiť ako dôkaz.

Ceny pripoistenia čelného skla k PZP

  výška poistnej sumy

 
cena poistenia

 
AXA do 400 eur  
do 800 eur
do 1 600 eur 
30 eur
53 eur
106 eur 
Generali nove od 120 do 1000 eur od 18 do 110 eur
 wustenrot nove logo  200, 500 alebo 800 eur* 45, 65 alebo 85 eur 

*Pripoistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia čelného, bočných skiel alebo zadného skla poisteného motorového vozidla 

„Pri akejkoľvek poistnej udalosti v rámci PZP je potrebné, aby bol vinník známy a preukázané, ako k vzniku poistnej udalosti došlo. Vinník si musí vinu priznať a nahlásiť poistnú udalosť do svojej poisťovne. Ak je vinník neznámy, plnenie je možné len z havarijného poistenia,“ dodáva Smatanová.


Bez jasnej a podpísanej viny vám z PZP škodu neuhradia a odporúčajú nehodu riešiť z havarijné poistenia alebo si škodu čelného skla pripoistiť v rámci PZP.

Lista Odporucame

Výmena skla môže mať vplyv na váš bezškodový bonus


Ak sa vám okno od kamienka poškodí tak, že ho budete musieť vymeniť, môže a nemusí to mať vplyv na váš bezškodový bonus.

V rámci štandardného havarijného poistenia oprava čelného skla nemá vplyv na bonus za bezškodový priebeh. No na druhej strane výmena čelného skla je považovaná ako každá iná poistná udalosť, a z tohto dôvodu má vplyv na bonus za bezškodový priebeh,“ vysvetľuje Smatanová.

V rámci pripoistenia skla sa bezškodový priebeh neuplatňuje, to znamená, že oprava ani výmena čelného skla nemajú vplyv na jeho výšku. Navyše Union poisťovňa pri pripoisteni skla spoluúčasť neuplatňuje.

Ani priznanie vinníka nemusí stačiť


Ak by ste si našli „ochotného“ škodcu, ktorý vinu zoberie na seba poisťovne to budú preverovať, lebo im to bude zaváňať poistným podvodom.

Ak sa šetrením zistí, že vinník škodu spôsobiť nemohol vystaví sa riziku obvinenia z účasti na poistnom podvode.

Dokazovať jeho vinu bude veľmi ťažké ak nie nemožné. Poisťovne tvrdia, že je nemožné, aby vodič, ktorý riadi motorové vozidlo, vnímal to, či spod kolesa jeho vozidla bol vymrštený kameň, ktorý poškodil čelné sklo iného vozidla.
 
Foto: POISTOVNE.sk


Sponzorované odkazy