Poplatkov je viac pri investičnom životnom poisteníAutor: Andrej Dorič
14.03.2014 (15:45)

Poplatky pri životnom poistení závisia od typu produktu. Ušetríte na nich ak robíte čo najmenej zmien. 
 
Pri životnom poistení platíte viaceré poplatky, ktoré závisia aj od druhu produktu, od výšky poistného krytia či od doby jeho platnosti. Niektoré poplatky platíte pravidelne každý mesiac, iné iba jednorázovo. Každá poisťovňa má poplatky individuálne a pred uzavretím poistenia sa na nich podrobne pýtajte. 

Pri investičnom životnom poistení je poplatkov viac ako pri kapitálovom lebo sú spojené s aktívnym investovaním, kde poisťovni vznikajú náklady, ktoré čiastočne prenesie na klienta. Navyše pri investičnom životnom poistení aj vy ako klient nesiete riziko zhodnotenia finančných prostriedkov.

„Pri investičnom životnom poistení musí klient spravidla znášať napríklad poplatky za vedenie účtu, za správu fondu či odkupný poplatok pri predčasnom zrušení zmluvy,“ vymenúva Gabriel Tóth, z komunikačného oddelenia Allianz-Slovenskej poisťovne.

Aké zmeny môžete robiť v životnom poistení bezplatne
  • zmena osobných údajov poistníka alebo poisteného,
  • zmena osoby oprávnenej na poistné plnenie v prípade smrti poisteného
  • zmena poistnika
  • zmena spôsobu platenia alebo lehoty platenia poistného
  • dojednanie alebo zrušenie dynamiky poistení
  • odklad zaplatenia poistného
  • dojednanie/zrušenie služby elektronickej korešpondencie
  • zmeny v pripoisteniach: dopoistovanie/odpoistovanie pripoistení
  • zmena poistnej sumy, zmena doby trvania poistenia
  • žiadosť o pôžičku alebo prázdniny v platení poistného
Zdroj:Allianz-Slovenská poisťovňa

Pri uzavretí poistnej zmluvy životného poistenia zvyčajne v poisťovniach neplatíte žiadne poplatky, ale nemusí to tak byť vždy.

„S investičným životným poistením je spravidla tiež účtovaný vstupný poplatok buď jednorazovo alebo pravidelne počas celej poistnej doby,“ informuje Ružena Štiglicová, špecialistka na oblasť životného poistenia AXA.

Ďalší poplatok má formu rizikového poistného za zvolené pripoistenia podľa výšky poistného krytia. Pravidelným poplatkom je aj poplatok za inkaso poistného. 

V rizikovom životnom poistení a v úrazovom sa účtuje len rizikové poistné za zvolené pripoistenia.

lista Neprehliadnite

Za časté zmeny v poistnej zmluve si priplatíte


Poisťovne zvyčajne za prvé zmeny v poistnej zmluve neúčtujú nič, ale za ďalšie už áno. Napríklad za zmenu investičnej stratégie od jedného do troch eur, za zmenu výšky poistného sú poplatky podobné. 

„V investičnom životnom poistení je bezplatný jeden prevod podielových jednotiek a jedna zmena alokačného pomeru v jednom poistnom roku, ďalej čiastočný odkup, prevod do splateného stavu,“ uvádza Štiglicová. Ak budete chcieť urobiť zmenu viac ako raz ročne, bude vám už spoplatnená.

Ak by ste poistenie chceli prerušiť, aj za to si poisťovne vypýtaju poplatok. Niektoré fixný, iné ako percento z odkupnej poistnej jednotky. K jednorázovým poplatkom patrí aj poplatok za mimoriadný výpis z vášho sporiaceho účtu. Pri životnom poistení ušetríte na poplatkoch, ak v ňom budete robiť čo najmenej zmien.
Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy