Povodne III.: Ako postupovať pri poistných udalostiach06.06.2013 (09:10)

Časť Slovenska opäť zasiahli povodne. Príroda je nevyspytateľná. Preto je vždy lepšie byť pripravený na každú alternatívu. Ako riešiť poistnú udalosť? Dá sa vôbec na povodne pripraviť? Poradia vám odborníci z AXA.

PRED povodňami
 • Poistenie uzatvorte v dostatočnom predstihu. Ak poistná udalosť nastane do 10. dňa (vrátane) od dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy, nárok na poistné plnenie nevznikne
 • Zabezpečte si nevyhnutné potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni.
 • Auto a všetky nevyhnutné veci v prípade možnosti odvezte do vyššej časti obce.
 • Ak je to možné, hodnotné veci premiestnite do vyšších poschodí.
 • Vypnite plyn a elektrinu.
 • Pieskom zataraste všetky dvere, okná v pivnici alebo na prízemí.
 • Ak žijete v záplavovej oblasti, majte po ruke nafukovací čln, plávacie koleso prípadne vesty pre vás a rodinu.
 • Pripravte sa na evakuáciu.

POČAS povodní

 • Nezdržiavajte sa v priestoroch, ktoré sú ohrozené.
 • Telefonujte iba v najnevyhnutnejších prípadoch.
 • Vyvarujte sa brodeniu cez prúd vody. Jej sila je nevyspytateľná a pevnosť terénu nedokážete odhadnúť.
 • Vyhýbajte sa mostom, pretože môžu mať narušenú statiku.

PO povodniach
 • Zdokumentujte všetky poistné udalosti.
 • Neodstraňujte škody, kým ich nezdokumentuje poisťovňa. Pokúste sa minimalizovať vznik ďalších škôd.
 • Umožnite poistnému technikovi vstup do bytu či domu, aby mohol zaznamenať všetky škody.
 • Zabezpečte si posudok statika, ktorý zhodnotí obývateľnosť domu.
 • Hygienik musí posúdiť nezávadnosť pitnej vody a okolia.
 • Zbavte sa všetkých kontaminovaných vecí.
 • Pravidelne vetrajte, aby ste zabránili vzniku plesní.

Tipy na dovolenku:

Ako správne postupovať pri nahlásení poistnej udalosti?

Bezodkladne nahláste poistnú udalosť. Kontaktujte AXA osobne alebo telefonicky (+421 2 2929 2929, voľba číslo 5, likvidácia poistných udalostí) a oznámte: číslo poistnej zmluvy, poistný produkt, z ktorého škodu uplatňujete (Stavba, Domácnosť), telefonický kontakt na vás, ďalšie informácie (kedy škoda nastala, čo bolo poškodené, kto poškodenie zistil, zachraňovacie náklady a pod.).Obratom budete kontaktovaní mobilným technikom.
 • Písomne vám bude doručená žiadosť na doloženie potrebných dokladov na likvidáciu.
 • Vykonávajte počiatočnú aj priebežnú fotodokumentáciu.
 • Vytvorte si zoznam poškodených vecí a zhromaždite potrebné doklady a dokumenty k nim (záručné listy, faktúry a pod.). Pokiaľ to bude možné, poškodené veci nelikvidujte.
 • Využite Asistenčnú službu na pomoc pri odstraňovaní škôd vzniknutých povodňou, ktorú vám AXA poskytuje zadarmo - AXA linka +421 2 2929 2929.
Odporúčame:
Povodne I. Ako postupovať pri poistných udalostiach - radí ČSOB Poisťovňa
Povodne II. Ako postupovať pri poistných udalostiach - radí Allianz -SP
Povodne IV.: Ako postupovať pri poistných udalostiach - radí Generali

Zdroj: AXA , Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy