Zmena životného poistenia na úrazové nie je možná

Poisťovne odporúčajú priplatiť si úraz k už existujúcej životnej poistke. 


Máte životnú poistku, ale radi by ste si ju zmenil iba na úrazovú, lebo tá je lacnejšia? poisťovniach s touto požiadavkou nepochodíte. „Zmeniť investičné životné poistenie len na úrazové poistenie nie je možné, pretože sa jedná o rôzne typy produktov a technicky to nie je možné, „ vysvetľuje Jana Janičová Tarčáková, hovorkyňa AXA životnej poisťovne. Ak chcete ušetriť na životnom poistení v AXA si môžete znížiť poistné sumy v investičnom životnom poistení a uzatvoriť si ďalšie úrazové poistenie alebo do investičného životného poistenia dokúpiť úrazové pripoistenia. „Samostatné úrazové poistenie je lacnejšie, pretože klient sa poisťuje len na vopred vybrané riziko. Nezahŕňa sporiacu zložku,“ doplňa Tarčáková.

V ING Životnej poisťovni máte niekoľko možností ako si poistné krytie upraviť tak, aby primárne krylo úrazy. Jednou z možností je, že si poistné a poistnú sumu na hlavnom krytí znížite na minimum a súčasne si prikúpi pripoistenia kryjúce úrazy na požadované poistné sumy.
Druhú možnosť predstavuje zrušenie poistnej zmluvy životného poistenia a zakúpenie výlučne úrazového pripoistenia. „Tento spôsob však nie je možný pre všetkých klientov, nakoľko výlučne úrazové poistenie môžu predávať iba poisťovne s univerzálnou licenciou. Nehovoriac o tom, že zrušenie poistnej zmluvy, obzvlášť v prvých rokoch jej trvania, je pre klienta finančne nevýhodné,“ dodáva Viktor Kouřil, predseda predstavenstva ING Životnej poisťovne.

Pozri tiež:
Prerušiť životné poistenie môžete iba niekde

 

Vyberáme z poradne

Vyberáme z banky.sk