Zdravotné poistenie pre cudzincov

Aké povinnosti majú cudzinci, ktorí na Slovensko prišli študovať, pracovať, prípadne žiadajú o azyl?

row-of-young-adults-at-work
Na otázky odpovedá Kristína Balúchová, hovorkyňa Union poisťovne:

Aké možnosti existujú pri poistení cudzincov?

Viacero. Pre každú skupinu žiadateľov sú nastavené presné pravidlá, aké doklady musia predložiť. Je však potrebné špecifikovať, či ide o osoby s trvalým pobytom na území Slovenska alebo bez. Tiež je potrebné špecifikovať, o aké štúdium ide (základná škola, stredná škola, vysoká škola, štipendista, obyčajné štúdium) či o aký typ pobytu má na Slovensku dotyčný cudzinec udelený. V prípade, ak na Slovensku pracuje, treba špecifikovať typ pracovného pomeru. Je vhodné osobne navštíviť pobočku alebo zavolať na zákaznícku linku, kde na budú na základe potrieb nasmerovaní do verejného alebo komerčného poistenia.

Je rozumné spoliehať sa len na európsku kartičku?

Nie, nie všetky osoby majú nárok na vydanie EPZP. Tiež nekryje plošne zdravotnú starostlivosť, pokrýva iba neodkladnú.

Kedy za cudzincov platí poistenie štát?

Keď splnia zákonom stanovené podmienky v zmysle zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Za osoby bez trvalého pobytu na území Slovenska platí poistenie štát iba v prípade poberania materskej či nemocenskej dávky alebo dávky v nezamestnanosti.

Kedy je rozumné uzatvoriť komerčné zdravotné poistenie?

Odporúča sa v prípade, ak osoba nemá nárok na verejné zdravotné poistenie a žije nepretržite na území Slovenska. Je vhodné pre osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre vstup do verejného zdravotného poistenia.

Čo cudzinci, ktorí sú u nás prechodne?

Cudzinci, najmä z tretích krajín, ktorí sa na území SR zdržiavajú prechodne a nemôžu byť účastníkmi verejného zdravotného poistenia, musia náklady na zdravotnú starostlivosť znášať sami. Keďže v mnohých prípadoch by to neboli schopní uhradiť z vlastných prostriedkov, je pre nich vhodné komerčné zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie je aj jednou z podmienok pre udelenie pobytu v SR, bez tejto povinnosti by mohol byť cudzinec vyhostený a nemohol by dokončiť účel svojho pobytu. Poistenie je vhodné aj ako prechodné riešenie počas doby, kedy si cudzinec vybavuje trvalý pobyt, zamestnanie, povolenie na podnikanie a podobne (po jeho získaní prejde do verejného zdravotného poistenia).

Komerčné zdravotné poistenie je určené napríklad pre osoby, ktoré sa dočasne, krátkodobo alebo dlhodobo zdržiavajú na území Slovenskej republiky za účelom:
  • zlúčenia rodiny,
  • vykonávania pracovnej činnosti (osoby vyslané a platené zahraničným zamestnávateľom),
  • vykonávania pracovnej činnosti pre zamestnávateľov, ktorí požívajú diplomatické výhody a imunity,
  • účasti na športovom podujatí v SR (účasť na súťažiach, pôsobenie v športových kluboch), ale nie profesionálni športovci,
  • štúdia (ale nie študenti z iného členského štátu EU alebo zahraniční študenti študujúci na škole v SR na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná),
  • strávenia dovolenky, návštevy, turistiky a podobne.

Zdravotné poistenie pre cudzincov poskytuje: Cudzinec, ktorý si hradí komerčné zdravotné poistenie sám si môže vybrať rozsah krytia - neodkladnú zdravotnú starostlivosť, alebo komplexnú zdravotnú starostlivosť.

V prípade, že cudzinec má v čase uzatvárania poistenia akútne zdravotné problémy, ktoré vyžadujú zdravotnú starostlivosť, je možné, že ho poisťovňa odmietne poistiť.

Vyberáme z poistovne.sk

auto-redakcia

Počet poistných podvodov narastá - dôvodom je aj horšia ekonomická situácia

Kým niektoré poistné podvody sú do detailu prešpekulované, iné sú zas veľmi naivné. Pozrite si, s čím sa stretávajú poisťovne.
19.07.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Počet poistných podvodov narastá - dôvodom je aj horšia ekonomická situácia
dovolenka-potapanie

Aké poistenie potrebujem, keď sa idem potápať?

Potápanie vás v prípade nehody môže vyjsť na tisíce eur. Kedy je potápanie ešte rekreačný a kedy už rizikový šport? Kedy vás poisťovne vôbec nepoistia? Toto radí odborník.
19.07.2024 | Redakčne upravené
Čítať viac o Aké poistenie potrebujem, keď sa idem potápať?
povoden1-redakcia

Allianz hlási výrazný nárast škôd po živloch. Náklady za ne sú rovnaké ako za celý jeden rok

Prírodné živly opäť ukazujú svoju silu. Od začiatku júna nahlásili klienti Allianz – Slovenskej poisťovne denne v priemere 75 poistných udalostí spôsobených živlom.
17.07.2024
Čítať viac o Allianz hlási výrazný nárast škôd po živloch. Náklady za ne sú rovnaké ako za celý jeden rok

Vyberáme z banky.sk