Zdravotné poistenie pre cudzincov

Aké povinnosti majú cudzinci, ktorí na Slovensko prišli študovať, pracovať, prípadne žiadajú o azyl?

row-of-young-adults-at-work
Na otázky odpovedá Kristína Balúchová, hovorkyňa Union poisťovne:

Aké možnosti existujú pri poistení cudzincov?

Viacero. Pre každú skupinu žiadateľov sú nastavené presné pravidlá, aké doklady musia predložiť. Je však potrebné špecifikovať, či ide o osoby s trvalým pobytom na území Slovenska alebo bez. Tiež je potrebné špecifikovať, o aké štúdium ide (základná škola, stredná škola, vysoká škola, štipendista, obyčajné štúdium) či o aký typ pobytu má na Slovensku dotyčný cudzinec udelený. V prípade, ak na Slovensku pracuje, treba špecifikovať typ pracovného pomeru. Je vhodné osobne navštíviť pobočku alebo zavolať na zákaznícku linku, kde na budú na základe potrieb nasmerovaní do verejného alebo komerčného poistenia.

Je rozumné spoliehať sa len na európsku kartičku?

Nie, nie všetky osoby majú nárok na vydanie EPZP. Tiež nekryje plošne zdravotnú starostlivosť, pokrýva iba neodkladnú.

Kedy za cudzincov platí poistenie štát?

Keď splnia zákonom stanovené podmienky v zmysle zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Za osoby bez trvalého pobytu na území Slovenska platí poistenie štát iba v prípade poberania materskej či nemocenskej dávky alebo dávky v nezamestnanosti.

Kedy je rozumné uzatvoriť komerčné zdravotné poistenie?

Odporúča sa v prípade, ak osoba nemá nárok na verejné zdravotné poistenie a žije nepretržite na území Slovenska. Je vhodné pre osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre vstup do verejného zdravotného poistenia.

Čo cudzinci, ktorí sú u nás prechodne?

Cudzinci, najmä z tretích krajín, ktorí sa na území SR zdržiavajú prechodne a nemôžu byť účastníkmi verejného zdravotného poistenia, musia náklady na zdravotnú starostlivosť znášať sami. Keďže v mnohých prípadoch by to neboli schopní uhradiť z vlastných prostriedkov, je pre nich vhodné komerčné zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie je aj jednou z podmienok pre udelenie pobytu v SR, bez tejto povinnosti by mohol byť cudzinec vyhostený a nemohol by dokončiť účel svojho pobytu. Poistenie je vhodné aj ako prechodné riešenie počas doby, kedy si cudzinec vybavuje trvalý pobyt, zamestnanie, povolenie na podnikanie a podobne (po jeho získaní prejde do verejného zdravotného poistenia).

Komerčné zdravotné poistenie je určené napríklad pre osoby, ktoré sa dočasne, krátkodobo alebo dlhodobo zdržiavajú na území Slovenskej republiky za účelom:
  • zlúčenia rodiny,
  • vykonávania pracovnej činnosti (osoby vyslané a platené zahraničným zamestnávateľom),
  • vykonávania pracovnej činnosti pre zamestnávateľov, ktorí požívajú diplomatické výhody a imunity,
  • účasti na športovom podujatí v SR (účasť na súťažiach, pôsobenie v športových kluboch), ale nie profesionálni športovci,
  • štúdia (ale nie študenti z iného členského štátu EU alebo zahraniční študenti študujúci na škole v SR na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná),
  • strávenia dovolenky, návštevy, turistiky a podobne.

Zdravotné poistenie pre cudzincov poskytuje: Cudzinec, ktorý si hradí komerčné zdravotné poistenie sám si môže vybrať rozsah krytia - neodkladnú zdravotnú starostlivosť, alebo komplexnú zdravotnú starostlivosť.

V prípade, že cudzinec má v čase uzatvárania poistenia akútne zdravotné problémy, ktoré vyžadujú zdravotnú starostlivosť, je možné, že ho poisťovňa odmietne poistiť.

Vyberáme z poistovne.sk

17444

Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe

Šoféri POZOR! Nastáva veľká zmena v preukazovaní PZP od 1.1.2025. Bližšie informácie o pripravovanej zmene redakcii Poistovne.sk poskytla Slovenská kancelária poisťovateľov.
28.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe
IMG_2905-R

Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch

Poisťovňa Kooperativa dosiahla v minulom roku predpísané poistné 680 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to podľa vyjadrení spoločnosti nárast o viac ako šesť percent.
27.02.2024
Čítať viac o Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch
burst-partners-doctor

Nové benefity Dôvery pre rok 2024

Zdravotná poisťovňa Dôvera prináša svojim poistencom nové benefity, zamerané najmä na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Sú praktické, využiť ich môžu všetci poistenci Dôvery. Pozrite si stručný prehľad tých najzaujímavejších noviniek.
26.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Nové benefity Dôvery pre rok 2024

Vyberáme z banky.sk