Zamestnanosť v SR v 1. kvartáli medziročne stúpla o 2,6 %

Počet pracujúcich sa podľa Štatistického úradu SR v januári až marci tohto roka v absolútnom vyjadrení medziročne zvýšil o 60,7 tisíc. 

Zamestnanosť na Slovensku sa v prvom štvrťroku tohto roka medziročne zvýšila o 2,6 % na viac ako 2,39 mil. pracujúcich. Počet pracujúcich tak v absolútnom vyjadrení stúpol o 60,7 tisíc. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) na základe výberového zisťovania pracovných síl (VZPS). Sezónne očistená celková zamestnanosť oproti štvrtému štvrťroku minulého roka vzrástla o 0,3 %, resp. o 7,7 tis. osôb na 2,399 mil. osôb.

Z hľadiska štruktúry pracujúcich bol vývoj celkovej zamestnanosti ovplyvnený predovšetkým rastom počtu zamestnancov o 60,7 tis. (o 3,1 %) na 2,029 mil. Zníženie počtu podnikateľov o 2,2 tis. (o 0,6 %) na 360,1 tis. spôsobil pokles počtu podnikateľov bez zamestnancov o 3,6 tis. (o 1,3 %) na 282,3 tisíc. Naopak, počet podnikateľov so zamestnancami vzrástol o 1,5 tis. (o 2 %) na 77,9 tis.

Medzi odvetvia s najvyšším podielom na celkovej zamestnanosti patrili priemysel (27 %) a obchod (11,9 %). Medziročné zvýšenie počtu pracujúcich ovplyvnil najmä priemysel. V úhrne za celý priemysel zamestnanosť vzrástla o 51,7 tis., z toho v priemyselnej výrobe o 45,9 tis. Významne vzrástol aj počet pracujúcich v sektore služieb o 21,4 tis. na 1,453 mil. osôb. Z jednotlivých odvetví trhových služieb najviac vzrástol v doprave a skladovaní o 8,6 tis. osôb. Negatívny trend vývoja zamestnanosti pretrvával v stavebníctve, kde sa počet pracujúcich znížil o 13,4 tis. osôb.

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov v porovnaní s prvým štvrťrokom 2014 vzrástla o 1,7 percentuálneho bodu na 66,8 %. Miera zamestnanosti mužov sa zvýšila o 2,1 percentuálneho bodu na 73,9 % a žien o 1,3 percentuálneho bodu na 59,6 %. Podľa vekového zloženia sa zamestnanosť zvýšila vo všetkých vekových kategóriách, najviac v prospech pracujúcich vo veku 25 až 34 rokov o 15,9 tis. osôb. Súčasne v tejto vekovej kategórii najviac pracujúcich pribudlo aj z hľadiska pohlavia u mužov o 14,7 tis. Počet pracujúcich sa znížil len v prípade žien vo vekových kategóriách 35 až 49 rokov o 2,5 tis. a 50 až 54 rokov o 2 tis. osôb.

Počet pracujúcich osôb aj miera zamestnanosti vo vekovej skupine 20 až 64 ročných sa medziročne zvýšili vo všetkých krajoch. Zamestnanosť relatívne najviac vzrástla v Žilinskom (o 5,7 %) a Banskobystrickom kraji (o 5,2 %). Zároveň v týchto krajoch bol aj najvýraznejší rast jej miery, a to v Banskobystrickom (o 3,6 percentuálneho bodu) a Žilinskom (o 3,3 percentuálneho bodu).

Počet pracujúcich v zahraničí do 1 roka podľa VZPS druhý štvrťrok po sebe medziročne rástol. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2014 sa zvýšil o 5,2 tis. (o 4 %) na 135,7 tis. osôb. Medzi migrantmi prevládali pracujúci v priemyselných odvetviach (34,7 tis.) a v stavebníctve (34,2 tis.). Z európskych krajín najviac slovenských občanov pracovalo v Českej republike (37,3 tis.) a v Rakúsku (33,6 tis.). Z regionálneho hľadiska najviac osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bolo z Prešovského kraja (35,7 tis.).
V prvom štvrťroku tohto roka bolo v hospodárstve SR k dispozícii v priemere 16 938 voľných pracovných miest. Medziročne ich počet vzrástol o 4,4 % (absolútne o 707 miest). Najviac ponúkaných miest pribudlo v priemyselnej výrobe (o 507). Výraznejší rast bol aj vo verejnej správe a obrane, povinnom sociálnom zabezpečení (o 297 miest), vo finančných a poisťovacích činnostiach (o 190), v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 145). Pokles počtu voľných pracovných miest zaznamenalo osem odvetví. Znížila sa ponuka miest najmä v stavebníctve (o 401) a v odborných, vedeckých a technických činnostiach (o 172 miest). 

Vyberáme z poistovne.sk

Chystáte sa na cintorín? Prekvapiť vás môžu zlodeji ale i poškodený pomník

Výtržníctvo a krádeže na cintorínoch nie je nič neobvyklé. Podľa správcov sú častým objektom zlodejov nielen kvety, vence a mosadzné svietniky, ale aj medené a  železné kríže alebo stojany.
26.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Chystáte sa na cintorín? Prekvapiť vás môžu zlodeji ale i poškodený pomník
17794

Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii

Policajné štatistiky z roku 2021 uvádzajú, že počet zrážok áut so zverou stúpol medziročne takmer o tretinu. Poistovne.sk vám poradia, ako nestratiť chladnú hlavu a ako vybaviť poisťovňu.
22.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii
53665

Allianz získala prvenstvo za riadenie ľudského kapitálu

Allianz – Slovenská poisťovňa získala ocenenie Leading HR Organisation v sektore poisťovníctvo v 10. ročníku rebríčka, ktorý pravidelne vyhlasuje poradenská spoločnost PwC. Allianz sa tak stala jednotkou na poisťovacom trhu v efektívnom riadení ľudských zdrojov a najlepšími výsledkami v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku.
22.10.2021
Čítať viac o Allianz získala prvenstvo za riadenie ľudského kapitálu

Vyberáme z banky.sk