VšZP: Zdravotné poistenie

Kód poisťovne: 25
Call centrum: 0850 003 003
Počet poistencov: 2 980 040 (k 1.1.2020)


Všeobecná zdravotná poisťovňa je štátna poisťovňa. Podľa počtu poistencov  je to stále najväčšia poisťovňa, aj keď každý rok zaznamenáva ich pokles.

Poistencom zabezpečuje aj finančne najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť a uhrádza im aj unikátne zdravotné výkony a operácie, napríklad transplantácie kostnej drene, obličiek, pečene, rohoviek, operácie srdca, či náročné diagnostické vyšetrenia onkologických pacientov. Najviac prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní vynakladá na úhradu finančne najnáročnejších liekov. V prípade najdrahších liekov, napr. na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, je to viac ako 70 % z celoslovenských nákladov.
 

Zoznam zmluvných lekárov VšZP nájdete v mobilnej aplikácii aj na webe poisťovne.
 

VšZP môžete kontaktovať:

Prihlášku do VšZP môžete uzatvoriť:

Výhody pre poistencov VšZP

VšZP svojim poistencom poskytuje veľa výhod nad rámec zákona.
 

Výhody u zubára

 • Príspevok na dentálnu hygienu pre dieťa vo výške 50 % z platby (max. 30 eur).

Preventívne prehliadky nad rámec zákona

 • Test na okultné krvácanie - preventívne vyšetrenie zamerané na zistenie skrytého krvácania v stolici
 • Vyšetrenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody
 • Stanovenie pomeru krvného tlaku na nohe a ruke, tzv. ABI index
 • Cytologické vyšetrenie pri každej preventívnej prehliadke, teda raz ročne.
 • Vyšetrenie krčka maternice (kolkoskopia), raz ročne.
 • Preventívne mamografické vyšetrenia bez limitov a termíny do 15 dní od objednania vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
 • Pri preventívnej urologickej prehliadke VšZP znížila vekovú hranicu o 10 rokov a mužom ju uhrádza raz za tri roky už od 40. roku života.

Očkovanie

 • Očkovanie proti chrípke - plne hradené
 • Očkovanie proti vírusovej hepatitíde- finančný príspevok na očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B (100 % z ceny 3. dávky vakcíny) a očkovanie proti hepatitíde typu A a B (príspevok vo výške ceny 3. dávky vakcíny proti hepatitíde typu B)

Výhody pre ženy

 • Očkovanie proti chrípke môžu tehotné ženy absolvovať aj v ambulancii svojho gynekológa.
 • Štvrté sonografické vyšetrenie tesne pred pôrodom.

Výhody pre deti a novorodencov

Ďalšie vyšetrenia a starostlivosť

 • VšZP zabezpečuje pacientom s vysokým krvným tlakom (hypertenziou) starostlivosť priamo v ambulancii všeobecného lekára. Pacient nemusí čakať ani sa objednávať k odbornému lekárovi.
 • Všeobecný lekár poistencom VšZP taktiež poskytuje diagnostiku a liečbu poruchy metabolizmu tukov bez potreby objednania sa u špecialistu.
 • U svojho všeobecného lekára môže poistenec absolvovať aj základné predoperačné vyšetrenia.
 • VšZP ako jediná hradí svojim poistencom komplexnú liečbu morbídnej obezity.
 • Podpora prevencie obezity u detí a manažovanie zdravotnej starostlivosti detí s obezitou vo veku 3 – 7 rokov v ambulancii pediatra.
 • VšZP ako jediná zabezpečuje deťom s poruchami príjmu potravy (bulímia, anorexia) liečbu v Národnom ústave detských chorôb na špecializovanom pracovisku ťažko liečiteľných porúch príjmu potravy.

Kúpele

VšZP svojim poistencom prepláca tretinu nákladov na zdravotnú starostlivosť v liečebno-preventívnom programe Obezita a Zdravý chrbát.
 

Elektronické služby

Online pobočka

Cez online pobočku môžete vybaviť:

 • požiadať o výpis svojho osobného účtu poistenca aj o výpis osobného účtu rodinných príslušníkov poistených vo VšZP;
 • oznámiť poisťovni:
  •  zmenu osobných a kontaktných údajov a  bankového spojenia
  • stratu, zničenie, krádež preukazu poistenca a požiadať o vydanie nového preukazu
  • zmenu vášho platiteľa poistného, doplnenie údajov za obdobia bez platiteľa poistného
  • zmenu údajov o vašom nároku na zníženú pracovnú schopnosť;
  • ak ste individuálny platiteľ vidíte prehľad o stave vášho saldokonta, predpisoch a platbách, výsledky ročného zúčtovania, možnosť podať otázku a námietku k ročnému zúčtovaniu
  • vyhľadať  zmluvných lekárov
  •  overovať platnosť EHIC (európskeho preukazu zdravotného poistenia)
  • vyhľadávať lieky/ zdravotnícke pomôcky, zistiť výšku úhrady poisťovne a výšku úhrady poistenca
 • Vo výpise z účtu poistenca vidíte zoznam návštev u lekára a prehľad súm za jednotlivé výkony, lieky, prehľad o platbách svojho zamestnávateľa
 • „Moje lieky“ poskytujú prehľad vašich predpísaných a vybratých liekov za obdobie posledných 6 mesiacov. Pri každom lieku je uvedená presná informácia o tom, ktorý lekár a kedy vám liek predpísal. V prehľade liekov si môžete pozrieť či k vášmu lieku existujú lacnejšie lieky a akú úsporu na doplatkoch by predstavovali pre vás, prípadne si prečítať príbalový leták k lieku.

Mobilná aplikácia

Viac o mobilnej aplikácii VšZP sa dočítate tu.

Vyberáme z banky.sk