VšZP: Zdravotné poistenie

Kód poisťovne: 25
Call centrum: 0850 003 003
Počet poistencov:
2 889 916 (k 1.1.2023)

Všeobecná zdravotná poisťovňa je štátna poisťovňa. Podľa počtu poistencov je to najväčšia poisťovňa, zhruba polovica Slovákov je poistená v štátnej poisťovni.

Poistencom zabezpečuje aj finančne najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť a uhrádza im aj unikátne zdravotné výkony a operácie, napríklad transplantácie kostnej drene, obličiek, pečene, rohoviek, operácie srdca, či náročné diagnostické vyšetrenia onkologických pacientov. Najviac prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní vynakladá na úhradu finančne najnáročnejších liekov. V prípade najdrahších liekov, napr. na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, je to viac ako 70 % z celoslovenských nákladov.

Zoznam zmluvných lekárov VšZP nájdete v mobilnej aplikácii aj na webe poisťovne.

VšZP môžete kontaktovať:

Prihlášku do VšZP môžete uzatvoriť:

 • online: vyplníte online prihlášku
 • telefonicky: : 0850 003 003 (call centrum)
 • osobne v pobočkách: zoznam pobočiek
 • alebo si ju môžete stiahnuť z webu poisťovne, vytlačiť, vyplniť a poslať poštou na adresu:  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,  Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava alebo na adresu ktorejkoľvek pobočky

Výhody pre poistencov VšZP


Poistenci VšZP môžu využívať individuálne benefity cez Peňaženku zdravia MINI. Znamená to, že sa nemusia spájať do žiadnych skupín. V texte nižšie najprv uvádzame individuálne benefity, skupinové benefity uvádzame na konci.

Peňaženka zdravia MINI a individuálne benefity

Výhody u zubára: 60 eur a 30 eur

Počas roka môžete 2x požiadať o preplatenie poplatku za zubára, zakaždým až do výšky 30 €. Spolu je to 60 € za rok pre každého dospelého poistenca.

30 €  prispeje poisťovňa na ošetrenie zubov, dentálnu hygienu a zubný strojček dieťaťu.
 

Doplatky za lieky nad rámec zákona: 20 eur

Poisťovňa vám vráti doplatky za lieky viazané na lekársky predpis, ktoré sú čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, to znamená, za lieky s doplatkom.
Nárok na preplatenie doplatkov max. 20 eur majú poistenci starší ako 18 rokov.

Preventívne prehliadky nad rámec zákona

- test na okultné krvácanie od veku 40 rokov
- vyšetrenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody
- stanovenie pomeru krvného tlaku na nohe a ruke, tzv. ABI index
- cytologické vyšetrenie pri každej preventívnej prehliadke,raz ročne
- vyšetrenie krčka maternice, raz ročne
- urologická prehliadka už od 40. roku života
- 50% zľava na preventívne športové prehliadky

Nadštandardné služby

- mamografické vyšetrenia bez limitov do 15 dní

Výhody pre deti, tehotné a mamičky

- 4.sono vyšetrenie pre tehotné
- novorodenecký box
- bezplatné predpôrodné, popôrodné a laktačné poradenstvo
- zľavy v e-shopoch na detský sortiment
- príspevok na sprievod dieťaťa do kúpeľov
- CRP pre deti bez doplatku
-  zľava na nákup monitoru dychu alebo finančný príspevok na jeho zakúpenie
- príspevok na kurz plávania pre bábätka

Starostlivosť o chronicky chorých pacientov

- starostlivosť o pacientov s vysokým krvným tlakom priamo v ambulancii všeobecného lekára
- nastavenie diabetika na inzulínovú pumpu v ambulancii
- Tanier diabetika (informačná stravovacia kampaň)

Očkovanie

 • Očkovanie proti chrípke - 100% príspevok
 • Očkovanie proti hepatitíde typu A a B - príspevok 50%
 • Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde - príspevok 50%
 • Očkovanie proti meningokokom - príspevok 50%
 • Očkovanie proti HPV -príspevok 50%

Ďalšie vyšetrenia a príspevky

- diagnostika a liečba poruchy metabolizmu tukov
- základné predoperačné vyšetrenia u všeobecného lekára
- komplexná liečba morbídnej obezity
- liečba bulímie a anorexie u detí
- preplatenie liečby v Protónovom centre v ČR, Rakúsku a Nemecku
- príspevok do 30 € na cestovateľské očkovanie
- 50 € zľava na test DNA
- vitamínový balíček pre darcu krvi

Iné výhody

-zľavy v kúpeľoch
-15% zľava na lieky24.sk
- 5% zľava na služby seniorom Silvergon
- množstvo zliav v eshopoch, optikách, lekárňach...
 

Peňaženka zdravia MAXI - skupinový benefit

VšZP svojim poistencom poskytuje veľa výhod nad rámec zákona, avšak ich čerpanie podmieňuje členstvom v skupine. Skupinový benefit poznajú poistenci pod názvom Peňaženka zdravia MAXI. Každý poistenec, ktorý bude členom skupiny môže využiť benefit 100 eur na zuby, oči, doplatky za lieky alebo prevenciu. Nižšie uvádzame maximálne sumy, ktoré môže čerpať poistenec, niektoré z nich však dosiahne, len ak mu časť svojich príspevkov darujú iní členovia skupiny. Členovia skupiny môžu zdieľať max. 50% svojho príspevku. Pokiaľ nie ste členom žiadnej skupiny, nárok na benefit Peňaženka zdravia MAXI nemáte.

Výhody u zubára: 120 eur resp. 450 eur


Príspevok 120 eur za rok (na ošetrenie, dentálnu hygienu, anestézu) s možnosťou využiť ho aj jednorazovo. Seniori môžu príspevok využiť aj na snímateľnú náhradu a mostík. Keďze poistenec dostane príspevok 100 eur, zvyšných 20 eur mu musí darovať iný člen skupiny.
450 eur na strojček pre dieťa môže využiť len dieťa, ktoré je členom 8-člennej skupiny a každý člen mu daruje 50 eur.

Doplatky za lieky nad rámec zákona: 200 eur

Poisťovňa vám vráti doplatky za lieky a dietetické potraviny viazané na lekársky predpis, ktoré sú čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, to znamená, za lieky s doplatkom. Nárok na preplatenie doplatkov máte, ak ste rodičom dieťaťa (do 18. roku života) poisteného VšZP. Doplatky do výšky 200 eur vrátia deťom a ich rodičom, no opäť platí, že ostatní členovia skupiny musia prispieť, pretože každý člen dostáva na rok sumu 100 euro v benefitoch. Štvorčlenná rodina môže získať späť doplatky za lieky v maximálnej výške 4x100= 400 eur a to za predpokladu, že príspevok neminuli na zuby, či oči.
Ak nie ste rodičom maloletého dieťaťa, vrátia vám doplatky za lieky viazané na lekársky predpis do výšky 20 eur.

Príspevok na oči: 100 eur resp. 450 eur

Príspevok 100 eur sa vzťahuje na okuliarový rám (bez ohľadu na dioptrie) a dioptrické sklá (nad +4/-4) pre deti. Dospelí môžu využiť 100 eur na okuliarový rám (dioptrie nad +1/-1).

450 eur na laserovú operáciu očí už od výšky +1/-1 dioptrie

Benefit pre ženy: 450 eur

  Príspevok 450 eur na zaplatenie 4. cyklu IVF na Slovensku. Ženy od 35 rokov si môžu rovnakú sumu uplatniť aj na neinvazívne prenatálne testovanie.

Benefit pre diabetikov: 100 eur

Príspevok 100 eur ročne na doplatky za glukózový senzor

Elektronické služby

Online pobočka

Cez online pobočku môžete vybaviť:

 • požiadať o výpis svojho osobného účtu poistenca aj o výpis osobného účtu rodinných príslušníkov poistených vo VšZP;
 • oznámiť poisťovni:
  •  zmenu osobných a kontaktných údajov a  bankového spojenia
  • stratu, zničenie, krádež preukazu poistenca a požiadať o vydanie nového preukazu
  • zmenu vášho platiteľa poistného, doplnenie údajov za obdobia bez platiteľa poistného
  • zmenu údajov o vašom nároku na zníženú pracovnú schopnosť;
  • ak ste individuálny platiteľ vidíte prehľad o stave vášho saldokonta, predpisoch a platbách, výsledky ročného zúčtovania, možnosť podať otázku a námietku k ročnému zúčtovaniu
  • vyhľadať  zmluvných lekárov
  •  overovať platnosť EHIC (európskeho preukazu zdravotného poistenia)
  • vyhľadávať lieky/ zdravotnícke pomôcky, zistiť výšku úhrady poisťovne a výšku úhrady poistenca
 • Vo výpise z účtu poistenca vidíte zoznam návštev u lekára a prehľad súm za jednotlivé výkony, lieky, prehľad o platbách svojho zamestnávateľa
 • „Moje lieky“ poskytujú prehľad vašich predpísaných a vybratých liekov za obdobie posledných 6 mesiacov. Pri každom lieku je uvedená presná informácia o tom, ktorý lekár a kedy vám liek predpísal. V prehľade liekov si môžete pozrieť či k vášmu lieku existujú lacnejšie lieky a akú úsporu na doplatkoch by predstavovali pre vás, prípadne si prečítať príbalový leták k lieku.

Mobilná aplikácia

Viac o mobilnej aplikácii VšZP sa dočítate tu.

Vyberáme z banky.sk