VšZP: Zdravotné poistenie

Kód poisťovne: 25
Call centrum: 0850 003 003
Počet poistencov: 2 909 063 (k 1.1.2021)


Všeobecná zdravotná poisťovňa je štátna poisťovňa. Podľa počtu poistencov  je to stále najväčšia poisťovňa, aj keď každý rok zaznamenáva ich pokles.

Poistencom zabezpečuje aj finančne najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť a uhrádza im aj unikátne zdravotné výkony a operácie, napríklad transplantácie kostnej drene, obličiek, pečene, rohoviek, operácie srdca, či náročné diagnostické vyšetrenia onkologických pacientov. Najviac prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní vynakladá na úhradu finančne najnáročnejších liekov. V prípade najdrahších liekov, napr. na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, je to viac ako 70 % z celoslovenských nákladov.
 

Zoznam zmluvných lekárov VšZP nájdete v mobilnej aplikácii aj na webe poisťovne.
 

VšZP môžete kontaktovať:

Prihlášku do VšZP môžete uzatvoriť:

 • online: vyplníte online prihlášku a podpíšete ju elektronickým podpisom alebo vám ju doručia poštou na podpis
 • telefonicky: : 0850 003 003 (call centrum)
 • osobne v pobočkách: zoznam pobočiek
 • alebo si ju môžete stiahnuť z webu poisťovne, vytlačiť, vyplniť a poslať poštou na adresu:  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,  Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava alebo na adresu ktorejkoľvek pobočky

Výhody pre poistencov VšZP

VšZP svojim poistencom poskytuje veľa výhod nad rámec zákona. Od 1.1.2021 môžu poistenci využívať skupinový benefit Peňaženka zdravia. Každý poistenec, ktorý bude členom skupiny môže využiť benefit 100 eur na zuby, okuliare, doplatky za lieky alebo prevenciu. Nižšie uvádzame maximálne sumy, ktoré môže čerpať poistenec, niektoré z nich však dosiahne, len ak mu časť svojich príspevkov darujú iní členovia skupiny. Pokiaľ nie ste členom žiadnej skupiny, nárok na benefit Peňaženka zdravia nemáte.

Peňaženka zdravia

Výhody u zubára: 120 eur resp. 450 eur


Počas roka môžete 4x požiadať o preplatenie poplatku za zubára, zakaždým až do výšky 30 €. Spolu je to teda 120 eur za rok. Keďze poistenec dostane príspevok 100 eur, zvyšných 20 eur mu musí darovať iný člen skupiny.
450 eur na strojček pre dieťa môže využiť len dieťa, ktoré je členom 8-člennej skupiny a každý člen mu daruje 50 eur.

Doplatky za lieky nad rámec zákona: 200 eur

Poisťovňa vám vráti doplatky za lieky a dietetické potraviny viazané na lekársky predpis, ktoré sú čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, to znamená, za lieky s doplatkom. Nárok na preplatenie doplatkov máte, ak ste rodičom dieťaťa (do 18. roku života) poisteného VšZP.  Doplatky do výšky 200 eur vrátia deťom a ich rodičom, no opäť platí, že ostatní členovia skupiny musia prispieť, pretože každý člen dostáva na rok sumu 100 euro v benefitoch. Štvorčlenná rodina môže získať späť doplatky za lieky v maximálnej výške 4x100= 400 eur a to za predpokladu, že príspevok neminuli na zuby, či okuliare.

Príspevok na okuliare: 100 eur

Príspevok sa vzťahuje na šošovky pre deti (dioptrie nad +4/-4) a dospelých (dioptrie nad +6/-8), okuliarový rám pre deti

Benefit na prevenciu:

Vzťahuje sa na výkon CRP (pre dospelých), prenatálne testovanie, cytológia, očkovacie vakcíny proti chrípke a žltačke (50% resp. 30 eur), prenájom monitoru dychu (36 eur), preventívne športové prehliadky (50%, max 50 eur), preventívny program „Zdravý chrbát“ a „Obezita" (1/3 nákladov na kúpele)

Preventívne prehliadky nad rámec zákona

 • Test na okultné krvácanie - preventívne vyšetrenie zamerané na zistenie skrytého krvácania v stolici
 • Vyšetrenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody
 • Stanovenie pomeru krvného tlaku na nohe a ruke, tzv. ABI index
 • Cytologické vyšetrenie pri každej preventívnej prehliadke, teda raz ročne.
 • Vyšetrenie krčka maternice (kolkoskopia), raz ročne.
 • Preventívne mamografické vyšetrenia bez limitov a termíny do 15 dní od objednania vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
 • Pri preventívnej urologickej prehliadke VšZP znížila vekovú hranicu o 10 rokov a mužom ju uhrádza raz za tri roky už od 40. roku života.
 

Výhody pre ženy

 • Očkovanie proti chrípke môžu tehotné ženy absolvovať aj v ambulancii svojho gynekológa.
 • Štvrté sonografické vyšetrenie tesne pred pôrodom.

Výhody pre deti a novorodencov

 • Balíček pre novorodencov
 • Zľava 10 % -20% vo vybraných detských e-shopoch

Ďalšie vyšetrenia a starostlivosť

 • VšZP zabezpečuje pacientom s vysokým krvným tlakom (hypertenziou) starostlivosť priamo v ambulancii všeobecného lekára. Pacient nemusí čakať ani sa objednávať k odbornému lekárovi.
 • Všeobecný lekár poistencom VšZP taktiež poskytuje diagnostiku a liečbu poruchy metabolizmu tukov bez potreby objednania sa u špecialistu.
 • U svojho všeobecného lekára môže poistenec absolvovať aj základné predoperačné vyšetrenia.
 • VšZP ako jediná hradí svojim poistencom komplexnú liečbu morbídnej obezity.
 • Podpora prevencie obezity u detí a manažovanie zdravotnej starostlivosti detí s obezitou vo veku 3 – 7 rokov v ambulancii pediatra.
 • VšZP ako jediná zabezpečuje deťom s poruchami príjmu potravy (bulímia, anorexia) liečbu v Národnom ústave detských chorôb na špecializovanom pracovisku ťažko liečiteľných porúch príjmu potravy.
 

Elektronické služby

Online pobočka

Cez online pobočku môžete vybaviť:

 • požiadať o výpis svojho osobného účtu poistenca aj o výpis osobného účtu rodinných príslušníkov poistených vo VšZP;
 • oznámiť poisťovni:
  •  zmenu osobných a kontaktných údajov a  bankového spojenia
  • stratu, zničenie, krádež preukazu poistenca a požiadať o vydanie nového preukazu
  • zmenu vášho platiteľa poistného, doplnenie údajov za obdobia bez platiteľa poistného
  • zmenu údajov o vašom nároku na zníženú pracovnú schopnosť;
  • ak ste individuálny platiteľ vidíte prehľad o stave vášho saldokonta, predpisoch a platbách, výsledky ročného zúčtovania, možnosť podať otázku a námietku k ročnému zúčtovaniu
  • vyhľadať  zmluvných lekárov
  •  overovať platnosť EHIC (európskeho preukazu zdravotného poistenia)
  • vyhľadávať lieky/ zdravotnícke pomôcky, zistiť výšku úhrady poisťovne a výšku úhrady poistenca
 • Vo výpise z účtu poistenca vidíte zoznam návštev u lekára a prehľad súm za jednotlivé výkony, lieky, prehľad o platbách svojho zamestnávateľa
 • „Moje lieky“ poskytujú prehľad vašich predpísaných a vybratých liekov za obdobie posledných 6 mesiacov. Pri každom lieku je uvedená presná informácia o tom, ktorý lekár a kedy vám liek predpísal. V prehľade liekov si môžete pozrieť či k vášmu lieku existujú lacnejšie lieky a akú úsporu na doplatkoch by predstavovali pre vás, prípadne si prečítať príbalový leták k lieku.

Mobilná aplikácia

Viac o mobilnej aplikácii VšZP sa dočítate tu.

Vyberáme z banky.sk