YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • Adresa:
  Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava
 • Telefón:
 • Facebook:
  https://www.facebook.com/youplussk
 • Mobilná aplikácia:
 • IČO:
  52241289
 • Predstaviteľ poisťovňe:
  Ľubor Vrlák
 • Dátum udelenia licencie:
  31.12.2021
 • URL:
 • E-mail:

StvorecHlásenie poistnej udalosti: online

 

Produkty


Odporúčame

Vyberáme z banky.sk