V Chorvátsku si za lekára zaplatíte v hotovosti

Platí mi Európsky preukaz zdravotného poistenia aj v Chorvátsku? Ak nie, aký je postup pri platbe za lekára v tejto krajine a ako mi ich poisťovňa preplatí?


Slováci cestujú najčastejšie k moru do Chorvátska. Za dva týždne sa zvyčajne nič nestane, ale ak ochoriete alebo stúpite na morského ježka, tak vám nepomôže ani Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten totiž v Chorvátsku neplatí, pretože táto krajina nie je ešte v EÚ. Oslovené poisťovne odporúčajú mať v tejto krajine cestovné poistenie s poistením liečebných nákladov. „To kryje náklady za ošetrenie, lieky, liečbu, prevoz do zdravotníckeho zariadenia, prevoz do vlasti, v najhoršom prípade aj prevoz telesných pozostatkov,“ informuje Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne.

Zuzana Hliváková, riaditeľka komunikácie poisťovne Generali Slovensko hovorí, že náklady na ambulantné lekárske ošetrenie do výšky 100 eur si spravidla hradíte sami. Mali by ste si uchovať originály účtov a tie vám budú po návrate na Slovensko preplatené. „Lekársku správu o ošetrení je treba dať si vypísať aj v anglickom alebo nemeckom jazyku,“ radí Hliváková. Podobný proces je aj v Allianz-Slovenskej poisťovni aj v Union poisťovni.

Čo v prípade, ak potrebujete náročnejší lekársky zákrok a nemáte dosť hotovosti? Poisťovne radia v tomto prípade kontaktovať asistenčnú službu, ktorá poradí a v prípade potreby aj zorganizuje ošetrenie alebo hospitalizáciu a zabezpečí úhradu nákladov za poisteného. „Asistenčná spoločnosť komunikuje so zdravotníckym zariadením, zabezpečí platbu, prípadne prevoz domov,“ hovorí Lucia Muthová, hovorkyňa Allianz-Slovenskej poisťovne.

Ak by ste nevedeli, či vám poisťovňa preplatí celé náklady na vyšetrenie, tak si pozrite výšku vašej spoluúčasti vo vašej poistnej zmluve. Union poisťovňa vám vaše náklady spojené s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou preplatí do výšky, ktorú by uhradila zdravotná poisťovňa v krajine, kde sa ošetrenie poskytlo alebo do výšky úhrad, ktoré hradí slovenským poskytovateľom.

Vyberáme z poradne

Vyberáme z banky.sk